Nyheder

Almene boligorganisationer kan nu deltage i arealudviklingsselskaber

Med virkning fra 2. september 2020 kan en almen boligorganisation være selskabsdeltager i et arealudviklingsselskab, hvis det sker som led i implementering af en udviklingsplan efter almenboligloven. Formålet er at fremme og fremskynde afghettoisering af de almene boligselskabers afdelinger, som står på ghettolisten. Arbejder du i, eller bygger du for almene boligorganisationer - eller rådgiver du almene boligorganisationer om udviklingsplaner? Så kan du med fordel læse med her.

Selskabet skal have til formål at realisere en udviklingsplan

En udviklingsplan har til formål at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 % af alle boliger i et hårdt ghettoområde inden den 1. januar 2030.

Et hårdt ghettoområde er i almenbolig forstand et boligområde, som de seneste 4 år (for årene 2018-2020 de seneste 5 år) har haft en andel af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande, som overstiger 50 %, og hvor mindst to af følgende fire betingelser er opfyldt:

  1. andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 % opgjort som gennemsnittet de seneste 2 år,
  2. andelen af beboere, der er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer, udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år,
  3. andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 %, og
  4. den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området, eksklusive uddannelsessøgende, udgør mindre end 55 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Arealudviklingsselskabet skal etableres efter almindelige regler for sideaktivitetsselskaber

En almen boligorganisation kan etablere - dvs. stifte og foretage indskud i - et selskab, der som led i implementering af en udviklingsplan deltager i et arealudviklingsselskab.

For at stifte og etablere et sådant selskab skal selskabet organiseres som et anparts- eller aktieselskab.

Dernæst skal selskabet etableres med kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal godkende selskabets formål, og selskabet forpligtes derfor kun af aktiviteter, der ligger inden for selskabets formål.

Boligorganisationen må ikke tegne sig for yderligere hæftelse for selskabets forpligtelser end med den godkendte og indskudte kapital.

Selskabet skal tegne en professionel ansvarsforsikring med en passende forsikringssum for rådgivningsfejl, hvis selskabet beskæftiger sig med administration af opførelse og/eller drift af ustøttet privat byggeri, der ejes af andre end boligorganisationen eller en afdeling af en boligorganisation.

Selskabet skal drive sin virksomhed efter almindelige markedsretlige og markedsøkonomiske principper, og boligorganisationen kan deltage i selskabets ledelse.

Kommunalbestyrelsen afgør, om boligorganisationen skal eje kapitalandele i selskabet.

Arealudviklingsselskabets formål

Formålet med et arealudviklingsselskab er at udvikle og byggemodne et større areal og sælge byggeretter samt deltage i udarbejdelsen af projektforslag.

Kommunalbestyrelsen kan godkende etablering og indskud i et arealudviklingsselskab, hvis

  • etablering af et arealudviklingsselskab er nødvendig for implementering af en udviklingsplan, og
  • arealudviklingsselskabet skal sælge byggeretter til mindst 100.000 m2 etageareal, og
  • kommunen og en privat part deltager i arealudviklingsselskabet, og
  • kommunalbestyrelsen godkender boligorganisationens disposition.

Kommunestyrelseslovens § 68 om salg og pligtmæssigt udbud af kommunale ejendomme gælder ikke for et arealudviklingsselskabs salg af jord m.v., selvom kommunen er selskabsdeltager.

Efter kommunestyrelseslovens § 68 a kan kommunalbestyrelsen udpege medlemmer af ledelsen af et selskab, hvor de er selskabsdeltagere. Det er imidlertid et kapitalejeranliggende, om kommunalbestyrelsen skal have denne beføjelse. Selskabet kan således vedtage, at kommunalbestyrelsen ikke skal have en sådan ret. Kommunalbestyrelsen kan næppe anvende deres almindelige godkendelsesret til at stille et sådant vilkår, medmindre det er sagligt.

Særlig afdeling for indskud i et arealudviklingsselskab skal oprettes

Boligorganisationen skal oprette en særlig almen afdeling for indskud i selskabet.

Efter ophøret af dette selskabs deltagelse i arealudviklingsselskabet skal afdelingen likvideres. Det er således kun denne afdeling, der hæfter økonomisk for tab på indskuddet.

Indskud i et arealudviklingsselskab kan ske ved indskud af almene ejendomme

Den almene boligorganisations indskud i et arealudviklingsselskab kan ske ved indskud af bestående ejendomme, der indgår i udviklingsplanen, og som ikke omfatter almene boliger. Værdien af ejendommene i indskuddet skal mindst fastsættes til markedsprisen.

Selskabet skal følge de almindelige regler for sideaktiviteter efter sideaktivitetsbekendtgørelsen

Etablering af et arealudviklingsselskab er underlagt tilsyn fra kommunalbestyrelsen, og kommunalbestyrelsen kontrollerer i den egenskab boligorganisationens engagement i selskabet.

Kommunalbestyrelsen kan afkræve boligorganisationen de oplysninger, som boligorganisationen i kraft af sit indskud er i besiddelse af om selskabet. Kommunalbestyrelsen kan påbyde indskuddet nedbragt eller helt afviklet. 

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til de omtalte arealudviklingsselskaber, er du meget velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi kan hjælpe dig, uanset om du arbejder i, bygger for eller rådgiver almene boligorganisationer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne