Nyheder

Ændringer i byggeloven

Folketinget har den 21. april 2016 vedtaget et lovforslag om ændring af byggeloven. Loven lemper bl.a. reglerne om byggeskadeforsikring, indfører en certificeringsordning i forbindelse med byggesagsbehandlingen og indfører en gebyrmulighed i byggesager.

Reglerne om byggeskadeforsikring bliver lempet i relation til udlejningsejendomme

Fremover undtages bygherren fra kravet om byggeskadeforsikring ved opførelse af udlejningsejendomme, og dermed bliver det frivilligt, om bygherren vil tegne en byggeskadeforsikring. Det er ejendommens tiltænkte anvendelse, der er afgørende for, om en ejendom er omfattet af undtagelsen. 

Som værnsregel skal bygherren tinglyse en servitut på ejendommen, såfremt byggeskadeforsikringen fravælges. Af servitutten skal fremgå, at såfremt ejendommen bliver solgt til ejer- eller andelsbolig inden for en 10-årig perioden efter færdigmelding, er sælger forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring.

I forlængelse af lovændringen vil bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring blive ændret. 

De indholdsmæssige krav til servitutten er beskrevet bekendtgørelse, herunder i et bilag til bekendtgørelsen. Servitutten skal tinglyses af bygherren, og kommunen skal være påtaleberettiget. Hvis udlejningsejendommen senere inden for 10 år sælges som ejer- eller andelsbolig, er det derfor kommunen, som kan aflyse servitutten. Det kan ske, når kommunen har fået dokumentation for, at der er tegnet og betalt byggeskadeforsikring på ejendommen.

Certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold

Transport- og bygningsministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler om en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold. Det medfører, at kommunerne ikke længere i forbindelse med byggesagsbehandlingen vil skulle foretage en vurdering af, om de tekniske forhold, der er fastsat i bygningsreglementet, er overholdt.

Dokumentationen vil i stedet skulle udarbejdes af virksomheder, typisk rådgivere, der er certificeret til at dokumentere overholdelse af de tekniske forhold, herunder de løsninger, materialer og udførelsesmetoder, der er valgt, lever op til lovgivningens krav. Det skal fortsat dokumenteres, at bygningsreglementets bestemmelser er overholdt, men det skal ikke forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Der er ikke i forbindelse med lovforslaget taget stilling til, hvilke bygningstyper der er omfattet af ordningen. Certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold skal udmøntes i en bekendtgørelse, og der lægges op til, at ordningen efter en overgangsperiode skal gøres obligatorisk. Der er ikke på nuværende tidspunkt sendt en bekendtgørelse i høring, som udmønter ordningen.

Ny gebyrmulighed i byggesager

Lovændringen muliggør desuden, at kommunerne vil kunne opkræve gebyr for byggesagsbehandlingen med et mindre fast gebyr. Adgangen til at fastsætte et mindre fast gebyr vil blive reguleret nærmere i BR 15, hvor der er lagt op til, at gebyret maksimalt skal udgøre 1.000 kr. 

Ændringerne i byggeloven, bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring og BR15 træder i kraft den 1. juli 2016.

Ændringsloven kan læses her 

Høringsversionen af bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring kan læses her 

Høringsversionen af BR 15 bekendtgørelsen kan læses her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne