Nyheder

Har I sikret, at jeres telefoniske salgshenvendelser er lovlige?

Mange virksomheder investerer i gode sælgere med talegaverne i orden. Men du og dine sælgere skal sikre jer, at I kun ringer til forbrugere, der har givet gyldigt samtykke til telefoniske henvendelser. I to nye sager har Forbrugerombudsmanden uddelt store bøder og politianmeldt to virksomheder for ulovligt telefonsalg. Få indsigt i sagerne og vores anbefalinger, så du ikke falder i samme fælde.

De fleste er bekendte med markedsføringslovens spam-regler, som bestemmer, at det er ulovligt at sende elektronisk markedsføringsmateriale – altså e-mail og sms – uden forudgående samtykke. Det er derimod knap så kendt, at forbrugeraftaleloven indeholder en beslægtet regel, der forbyder, at erhvervsdrivende retter telefonisk henvendelse til forbrugere med henblik på salg, hvis ikke forbrugeren forudgående har anmodet om at blive kontaktet.

Herudover fastsætter markedsføringsloven, at det også er forbudt for erhvervsdrivende at kontakte en fysisk person pr. post eller telefon med henblik på direkte markedsføring, hvis den pågældende har ladet sig optage på ”Robinsonlisten”. Dette gælder uanset, om den fysiske person er forbruger eller selvstændig erhvervsdrivende.

Ulovligt telefonsalg og telefonopkald til personer på Robinsonlisten

Vi har for nyligt set, at Forbrugerombudsmanden har skruet op for bødeniveauet (sager vedrørende vildledende markedsføring). Nu ser vi det igen, hvor Forbrugerombudsmanden i to nye sager har politianmeldt og uddelt bøder på henholdsvis 400.000 kr. og 675.000 kr. for ulovligt telefonsalg til to energivirksomheder, der har overtrådt forbuddet mod ulovligt telefonsalg.

Den ene energivirksomhed er politianmeldt for at have ringet til to erhvervsdrivende, som er opført på Robinsonlisten, og 61 forbrugere uden samtykke – og dermed i strid med forbrugeraftalelovens og markedsføringslovens regler. Den anden energivirksomhed er blevet politianmeldt for at have ringet til to indehavere af enkeltmandsvirksomheder, der er optaget på Robinsonlisten, samt 37 forbrugere. Samtidig er en række leadvirksomheder blevet politianmeldt for at have medvirket til de ulovlige telefonsalg.

Manglende dokumentation for indhentning af gyldigt samtykke

I begge sager påstår virksomhederne at have indhentet samtykke fra forbrugerne igennem bl.a. konkurrencer. Forbrugerne har dog typisk afvist at have deltaget i de pågældende konkurrencer. I andre tilfælde kan virksomhederne ikke dokumentere, at de har indhentet et gyldigt samtykke, bl.a. fordi kontaktoplysningerne er købt af en ekstern leverandør. Forbrugerombudsmanden har i sagerne understreget, at ”hvis en virksomhed køber oplysninger om forbrugeres samtykke til telefonsalg, har virksomheden pligt til at sikre sig, at forbrugerne faktisk har givet samtykke til at blive ringet op”.

I begge sager er såkaldte leadvirksomheder blevet politianmeldt for at have medvirket til overtrædelse af forbuddet mod ulovligt telefonsalg. Disse leadvirksomheder har solgt leads (dvs. lister med kontaktoplysninger på forbrugere, som har givet samtykke til at blive kontaktet) til de to energivirksomheder, men det har vist sig, at de solgte leads ikke har været på baggrund af gyldigt samtykke fra de enkelte forbrugere og erhvervsdrivende.

Vores anbefalinger:

  1. Sørg for, at du ikke ringer til personer, der er tilmeldt Robinsonlisten, eller personer, som har frabedt telefonopkald fra dig. Du kan eksempelvis iværksætte en intern procedure for clearing af jeres opkaldslister for på den måde at sikre, at I ikke ringer til personer, der har frabedt sig telefoniske henvendelser.
  2. Sørg for, at der er indhentet et gyldigt samtykke. Samtykket skal være givet forud for telefonopkaldet via en aktiv handling fra forbrugerens side. Brug derfor ikke forhåndsafkrydsede felter til at indhente samtykke. Det skal samtidig være udtrykkeligt og utvetydigt.
  3. Sørg for, at du kan dokumentere, at du har indhentet gyldigt samtykke til at kontakte forbrugeren telefonisk, og hvordan du har indhentet samtykke. Uanset om du har købt forbrugersamtykkerne, eller om du selv har indhentet dem, skal du kunne dokumentere, at gyldigt samtykke er givet, og i hvilken sammenhæng det er givet.
  4. Stil krav om gyldighed og dokumentation til den leadvirksomhed, som du køber forbrugersamtykker af. Du er ansvarlig for, at de forbrugersamtykker, som du anvender, er gyldige. Når du køber forbrugersamtykker, skal du derfor sikre, at disse er gyldige. Få leadvirksomheden til at indestå for gyldigheden og bed om deres dokumentation.
  5. Anvend dobbelt opt-in-modellen, når du indhenter samtykke via en konkurrence. Ved at bruge dobbelt opt-in-modellen får du forbrugeren til at bekræfte, at det rent faktisk er forbrugeren, der afgiver sit samtykke, inden du ringer op.
  6. Det skal tydeligt fremgå, at forbrugeren siger ja til at modtage markedsføringsmateriale. Hvis du bruger konkurrencer til at indhente samtykke, skal det fremgå tydeligt, at formålet med konkurrencen er at indhente samtykke til markedsføring. Det skal fremgå lige så tydeligt, at forbrugeren deltager i en konkurrence, og at forbrugeren siger ja til at modtage markedsføringsmateriale.

Har du brug for kompetent sparring?

DAHL yder rådgivning inden for alle aspekter af markedsførings- og forbrugerretten – særligt med fokus på digital markedsføring på internettet og på sociale medier, herunder indhentelse af samtykke til markedsføring.

Vi hjælper jer bl.a. med at sikre, at jeres markedsførings- og e-handelsplatforme, herunder jeres hjemmeside, opfylder markedsføringslovens og forbrugeraftalelovens spilleregler. Vi tilbyder f.eks. at foretage et markedsføringsretligt compliancetjek af jeres hjemmeside, udformning af konkurrence- og samtykketekster til fremsendelse af markedsføring f.eks. via nyhedsbreve, hvor vi gør jer opmærksomme på markedsførings- og forbrugerretlige faldgruber og hjælper jer med at sikre compliance.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne