Nyheder

Hvad er web scraping – og er det lovligt?

Web scraping er et effektivt middel til at opsamle og tilgængeliggøre informationer, artikler mv. Ofte opstår der tvivl om, hvorvidt dette er lovligt i forhold til de ophavsretlige regler. Med det nye Copyright-direktiv er den ophavsretligt beskyttelse af online værker og informationer præciseret og forstærket. Få indblik i hvad det betyder i forhold til web scraping og for platformsudbydere, hvor deling af indhold foregår.

Hvad er web scraping?

Web scraping er en handling, hvor informationer og data fra en hjemmeside ekstraheres og overføres til et andet format. Ekstraheringen kan foretages manuelt ved at anvende computerens kopi-funktion eller automatiseret gennem specialudviklede koder. Scraping ses ofte på prissammenligningssider eller nyhedssites, der samler alle nyheder om et bestemt emne.

Hvad er problemet?

Når der foretages web scraping af f.eks. artikler eller data, som samles og offentliggøres på online platforme, sker der herved en videre udbredelse af materialet end foretaget af ophavsmanden i første omgang. Denne videreudbredelse sker uden ophavsmandens samtykke.  

Er web scraping lovligt?

Web scraping kan være lovligt, men lovligheden afhænger af, hvordan scraping-tjenesten er konstrueret. Det er f.eks. ikke tilladt at scrape eller offentliggøre ophavsretligt beskyttet materiale, herunder nyhedsartikler, hvis materialet alene kan tilgås via et abonnement eller på anden måde er afhængigt af et kundeforhold.

Copyright-direktivets betydning for web scraping

Det nye copyright-direktiv foreskriver bl.a., at pressetjenester, som udgiver nyhedsartikler, bør modtage en del af de indtægter, der genereres fra såkaldte nyhedsaggregatorer, dvs. tjenester, der gør brug af web scraping.  Omvendt fremgår det også, at brug uden et økonomisk formål er lovligt, ligesom linking til nyhedsartikler og ekstrahering af enkelte ord eller korte uddrag også er lovligt.  

Copyrightdirektivet blev offentliggjort den 17. april 2019. Direktivet er endnu ikke implementeret i dansk lovgivning, hvilket skal ske i løbet af foråret 2021. Direktivet kan læses her.

Udbydere gøres ansvarlige

Det er vigtigt  at være opmærksom på, at copyright-direktivet som noget nyt foreskriver, at udbydere af platformstjenester kan holdes direkte ansvarlige, hvis ophavsretligt beskyttet materiale deles på sådanne platforme uden ophavsmandens  samtykke (licens). Dette gælder også, hvor platformsejere ikke selv aktivt foretager delingen, men hvor delingen er brugerdrevet. Platformsudbyderen kan altså blive ansvarlig for sine brugeres manglende iagttagelse af de ophavsretlige regler, uanset om delingen sker på udbyderens eller brugerens initiativ. For eksempek vil Facebook fremover kunne blive direkte ansvarlig, hvis en Facebookbruger deler en artikel, eventuelt via web scraping, som går videre end den tilladte brug eller de tilladte grænser for web scraping.

Har du brug for vores hjælp?

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for immaterialret. Har du spørgsmål til det omtalte direktiv eller til en anden problemstilling, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at yde professionel rådgivning og bistand.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne