Nyheder

Vennetjenester medfører risiko for beskatning hos fordelsmodtageren

For skatteretlige områder gælder det, at nogle er klare, og andre er mindre klare – og der er næppe nogen tvivl om, at vennetjenester tilhører sidstnævnte kategori. I december 2018 fik Landsskatteretten mulighed for at tage stilling til en speciel sag om vennetjeneste, og kendelsen er en påmindelse om, at man skal være varsom med at gøre (for) store vennetjenester. Læs mere her.

I løbet af en årrække har man indført forskellige skatteretlige regler, der i klare vendinger beskatter fordele, man opnår ved vennetjenester. Alligevel er det ikke usædvanligt, at man inden for familieforhold m.v. ofte ”giver en hånd med” uden at modtage nogen form for vederlag herfor, og hvor der meget sjældent sker beskatning.

Der er ingen tvivl om, at den, der yder vennetjeneste, og som eventuelt måtte oppebære vederlag herfor, skal beskattes af dette som alle mulige andre skattepligtige fordele. Det er imidlertid sjældent, at der foreligger vederlæggelse ved vennetjenester.

Den, der modtager fordelen ved vennetjenesten – den, man gør den gode gerning for – opnår principielt en fordel herved, som der er hjemmel til at beskatte i statsskattelovens § 4. Selv om der er hjemmel til at beskatte en skatteyder af en vennetjeneste, er det ikke noget, der forekommer ret ofte i praksis.

Landsskatteretskendelse af 18. december 2019

Landsskatteretten har i en kendelse af 18. december 2019 haft mulighed for at tage stilling til en lidt speciel situation. Der var tale om en skatteyder, der drev selvstændig erhvervsvirksomhed. Skatteyderen var imidlertid syg i en længere periode og havde derfor brug for assistance. En række venner og familiemedlemmer hjalp den pågældende skatteyder med sin virksomhed, og hjælpen var vederlagsfri.

Skattesagen vedrørte principielt to forhold.

For det første havde man under sagen fået opgjort, at den fordel, skatteyderen havde fået for den vederlagsfri hjælp, udgjorde 151.600 kr. Denne fordel blev skatteyderen beskattet af. Landsskatteretten fandt, at man havde oppebåret en økonomisk formuefordel og derfor naturligvis skulle beskattes af det.

For det andet gjorde skatteyderen et centralt argument gældende: Hvis han havde betalt løn til den hjælp, han havde modtaget, ville han have haft fradrag herfor. Nu havde han jo ikke betalt nogen løn, men var blevet beskattet af fordelen. I en sådan situation skulle han efter administrativ praksis have ret til et såkaldt korresponderende fradrag – et fradrag, der i bund og grund skulle nedsætte indkomstansættelsen. Der er altså tale om et ”fiktivt fradrag” uden omkostningsafholdelse.

Argumentationen har noget på sig, da der i få andre sager er indrømmet et sådant korresponderende fradrag med afsæt i en administrativ praksis. Den administrative praksis er imidlertid snæver.

Landsskatteretten konstaterede blot, at man rent faktisk ikke havde betalt nogen løn til venner og familiemedlemmer, og når der ikke var sket betaling, var der heller ikke fradrag for noget. Den administrative praksis vedrørte et begrænset område, som ikke kunne anvendes i den foreliggende situation.

Slutresultatet af kendelsen var, at skatteyderne fik en indkomstforhøjelse på 151.600 kr. for at have modtaget en vennetjeneste uden at have betalt for den.

Vurdering

Den pågældende afgørelse er principielt i tråd med den praksis, der foreligger på skatteområdet.

Dels er der hjemmel til at beskatte en vederlagsfri formuefordel, man oppebærer - også ved vennetjenester - og dels er der ikke hjemmel til at fratrække en udgift, man ikke har afholdt.

Hertil kommer, at den fordel, man havde modtaget, ikke var bagatelagtig og vedrørte erhvervsvirksomheden. Begge forhold har antageligvis haft afsmittende betydning for, at skattesagen overhovedet blev gennemført.

En god gerning er en god ting, også for familiemedlemmer og venner. Pas imidlertid på med at gøre for store tjenester – risikoen for beskatning hos fordelsmodtageren er altid til stede.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til skatteretlige regler vedr. vennetjenester – eller et andet skatterelateret spørgsmål – er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning om skatteretlige spørgsmål af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne