Nyheder

Bygningsbrandforsikringsselskab frigjort fra skadesdækning

Bygningsbrandforsikringsselskab frigjort fra at dække skader på knap 50 mio. DKK efter altødelæggende brand. Fritagelsen sker grundet forsikringstagers viden om forøget risiko for brand efter tegning af forsikring. Sagen blev ført af advokat (H) Peter Henrik Würtz. Få indblik i sagen og afgørelsen fra byretten af 8. oktober 2020.

Sagens nærmere omstændigheder

En større erhvervsejendom nedbrændte totalt i oktober 2016. Det bebyggede areal udgjorde ca. 7.300 m2. Der var tegnet bygningsbrandforsikring på ejendommen, og i forsikringsbrandforsikringen var bygningsanvendelse oplyst til ”Lager, anvendelse: Oplagrings- og pakhusvirksomhed”.

Bygningsejeren udlejede bygningerne til flere forskellige lejere. Ejendommen blev administreret af en professionel administrator på vegne af ejeren. 

I forbindelse med behandling af brandskaden konstaterede brandforsikringsselskabet, at der havde været indrettet et mindre autoværksted i bygningerne. Det blev videre konstateret, at branden netop var opstået i en bil, der befandt sig på en autolift i værkstedet.

Forsikringsselskabet afviste herefter dækning under henvisning til, at forsikringstager væsentligt havde forøget risiko for brand, uden at sikre selskabets accept. Hertil at forsikringsselskabet ikke ville have tegnet brandforsikring på bygninger. Opretholdelse af forsikring ville som minimum have krævet, at autoværksted var blevet brandsikret i henhold til gældende forskrifter. 

Bygningsejeren anlagde herefter sag mod brandforsikringsselskabet. Under sagen var der syn og skøn om skader, der blev opgjort til knap 50 mio. DKK.

Der var enighed om brandårsagen, men derudover gennemførtes ikke syn og skøn om fareforøgelse eller indhentet dokumentation om praksis for indtegning af brandforsikringer.  

Byretsafgørelse af 8. oktober 2020

På grundlag af bevisførelsen lagde retten til grund, at administrator havde fuldt kendskab til, at der var etableret autoværksted i bygningerne, og at der, også i relation til brandforsikringen, skulle ske identifikation mellem administrator og ejeren (forsikringstager).  

Hertil konstaterede retten, at brandforsikringsselskabet havde bevist, at der ved etablering af autoværksted i en lille del af de samlede bygninger var sket en væsentlig forøgelse af brandrisiko, og at forsikringsselskabet ikke ville have tegnet forsikringen, hvis det havde haft viden herom. Retten lagde vægt på oplysninger fra den under branden medvirkende brandinspektør om, at et lager og et autoværksted normalt skal adskilles i form af brandceller eller brandsektionering, og at korrekt sektionering ville have forsinket branden i 60 minutter, hvilket ville have givet tid til at slukke den.  

På den baggrund fandt retten, med hjemmel i forsikringsaftaleloven § 45 (og implicit § 46), at brandforsikringsselskabet ikke var forpligtet til at udbetale forsikringsdækning for brandskader og frifandt derfor selskabet.

Sagen viser med alt tydelighed nødvendigheden af, at man som forsikringstager til stadighed sikrer, at ens forsikringer er tilpasset de konkrete forhold, som de skal omfatte.

Spørgsmål om sagen eller forsikringsretlige forhold kan rettes til advokat (H)/partner Peter Henrik Würtz, der førte sagen, eller advokat (H)/partner Niels Wulff.

Sager relateret til forsikrings- og erstatningsret har ofte stor økonomisk betydning for de involverede parter. DAHLs procesafdeling fører løbende en lang række forsikringsretlige tvistesager ved de danske domstole. Disse typer af sager fører vi altovervejende på vegne af såvel danske som internationale forsikringsselskaber. Læs mere om vores rådgivning her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne