Nyheder

Nu kan du snart klage over de videreførte ejendomsvurderinger

Siden 2011/2012 har det kun i særlige tilfælde været muligt at klage over en ejendomsvurdering. Selvom vurderingssystemet netop er udskudt, og overgangen til de nye vurderinger efter ejendomsvurderingsloven lader vente på sig, ligger et nyt udkast til lovforslag nu op til, at det allerede fra 1. januar 2021 bliver muligt at klage over de videreførte vurderinger på erhvervsejendomme.

For at give arbejdsro til indførelsen af det nye ejendomsvurderingssystem er alle vurderinger siden 2011/2012 blot videreførte og dermed genbrugt år efter år. Kun i de situationer, hvor der var faktiske ændringer på en ejendom, som kan begrunde en omvurdering, er der foretaget en ny vurdering.

Som en konsekvens af videreførelsen af vurderingerne har det heller ikke været muligt at klage over den videreførte vurdering. Dette var kun muligt, hvis man fik omvurderet sin ejendom. I de sidste 10 år har mange ejendomsejere derfor som følge heraf levet med alt for høje ejendomsvurderinger.

Med indførelsen af ejendomsvurderingsloven har det været planen, at der i forbindelse med de nye vurderinger også skulle ske et ”opgør” med de gamle vurderinger. Dette skulle ske i form af en tilbagebetalingsordning, hvor ejendomsejere fik et tilbud om tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat, hvis – de på baggrund af en tilbageskrivning af den nye vurdering – havde betalt for meget i ejendomsskatter i perioden siden 2011/2012. Denne model skulle finde anvendelse for både bolig- og erhvervsejendomme.

Et farvel til tilbagebetalingsordningen for erhvervsejendomme

Skatteministeriet har dog netop udsendt et udkast til lovforslag om ændring af ejendomsvurderingsloven i høring. I dette lovudkast foreslår skatteministeriet for det første at ændre principperne for den fremadrettede vurdering af erhvervsejendomme. Disse nye vurderingsprincipper forventes at medføre en væsentlig forhøjelse af det fremtidige vurderingsniveau for erhvervsejendomme.

Som en konsekvens af dette forventede højere vurderingsniveau, er det Skatteministeriets vurdering, at meget få ejere af erhvervsejendomme vil modtage et tilbagebetalingsbeløb efter tilbagebetalingsordningen, som følge af for meget betalt ejendomsskat i perioden siden 2011/2012. Skatteministeriet foreslår derfor, at tilbagebetalingsordningen helt skrottes for så vidt angår erhvervsejendomme.

Skal du klage over de fremførte vurderinger for dine erhvervsejendomme?

Som en konsekvens af at tilbagebetalingsordningen skrottes for erhvervsejendomme, foreslår Skatteministeriet, at der allerede nu tages et opgør med de fremskrevne ejendomsvurderinger siden 2011/2012. Det skal derfor allerede fra 1. januar 2021 være muligt at klage over de fremførte vurderinger for erhvervsejendomme.

Konkret vil processen blive tilrettelagt således, at en ejendomsejer vil modtage meddelelse om, at klageperioden for en erhvervsejendom nu er påbegyndt. Herefter vil ejendomsejeren kunne påklage de fremførte vurderinger inden for en frist på 90 dage. Det må forventes, at denne meddelelse gives løbende og ikke til alle ejendomsejerne samtidig.

Det er alene erhvervsejendomme, herunder almindelige kontor, lager og fabriksejendomme, andelsboliger og boligudlejningsejendomme, som kan påklages. De almindelige parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse omfattes derimod ikke af klagemuligheden. Disse ejendomstyper vil fortsat være omfattet af tilbagebetalingsordningen, når de nye vurderinger udskrives. Læs mere om tilbagebetalingsordningen her.

20 %-reglen gælder ikke ved klager over de videreførte vurderinger af erhvervsejendomme

De fremførte vurderinger er alle sket efter den tidligere vurderingslov og derfor efter principperne i denne. Klagerne over de videreførte vurderinger vil derfor også skulle afgøres efter reglerne i vurderingsloven og ikke efter ejendomsvurderingsloven. Dette har bl.a. den fordel, at visse klagebegrænsningsregler, som blev indført med ejendomsvurderingsloven, ikke finder anvendelse på de videreførte vurderinger. Kravet om, at en vurdering ved en klage skal flyttes mindst 20 % gælder derfor ikke ved klager over de videreførte vurderinger.

DAHL er specialister i ejendomsvurderinger og klager over vurderinger. Vi bistår derfor gerne med en vurdering af, om du skal klage over de videreførte vurderinger af dine erhvervsejendomme, ligesom vi gerne bistår med selve håndteringen af klageprocessen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne