Nyheder

Ny dom illustrerer vigtigheden af strategisk designbeskyttelse

Den 26. oktober 2020 afsagde Sø- og Handelsretten dom i en sag anlagt af designvirksomheden Ferm Living ApS mod Coop Danmark A/S, Fakta A/S og design- og engrosselskabet Wolly & Co. A/S med påstand om produktkrænkelse i strid med ophavsretsloven, markedsføringsloven og designforordningen. Dommen illustrerer, at det er vigtigt at beskytte sit design strategisk.

I sagen skulle Sø- og Handelsretten tage stilling til, om en plantekasse (Plant Box) fra Ferm Living nød ophavsretlig, designretlig og/eller markedsføringsretlig beskyttelse, og om den omtvistede plantekasse, som var blevet produceret og solgt af Wolly & Co. og herefter markedsført og solgt af Coop og Fakta, i så fald udgjorde en krænkelse af Ferm Livings rettigheder.

Sø- og Handelsrettens vurdering

Sø- og Handelsretten fandt, at Plant Box var udtryk for en sådan selvstændig skabende indsats, at den som brugskunst nød ophavsretlig beskyttelse, samt at Plant Box besad en sådan grad af særpræg, at den nød beskyttelse mod efterligninger efter markedsføringsloven.

Efter en samlet vurdering af forskellene mellem de to plantekasser fandt Sø- og Handelsretten dog, at de to produkter fremstod så forskellige med hensyn til materialevalg, grundlæggende kvalitet og designmæssigt udtryk, at plantekassen fra Wolly & Co. ikke udgjorde en ulovlig produktefterligning efter ophavsretsloven eller markedsføringsloven.

Sø- og Handelsretten fandt på baggrund af den fremlagte designregistrering, at Ferm Livings Plant Box var designretligt beskyttet mod efterligninger.

Sø- og Handelsretten vurdering var imidlertid, at den informerede bruger ville få et andet helhedsindtryk af det registrerede Plant Box’ design end af den omtvistede Wolly & Co. plantekasse. Brugeren ville lægge mærke til, at Plant Box-stativet fremstår bukket og med afrundede hjørner, mens plantekassen fra Wolly & Co. har firkantede hjørner. Retten fandt derfor, at Wolly & Co.’s plantekasse ikke krænkede Ferm Livings registrerede design.

De sagsøgte blev herefter frifundet.

DAHLs kommentar til Sø- og Handelsretten dom

Dommen viser i overensstemmelse med den seneste retspraksis, at beskyttelsesomfanget efter ophavsretsloven og markedsføringsloven bedømmes efter originalproduktets karakteristiske træk, nemlig de design- og materialemæssige elementer, som giver produktet særpræg.

Domstolene vil derfor navnlig koncentrere sig om, hvorvidt disse elementer går igen i det påståede krænkende produkt, og om produkterne udtryksmæssigt differentierer sig fra hinanden.

Dommen viser også, at beskyttelsesomfanget af det registrerede design efter omstændighederne kan være snævert.

Som virksomhed bør man derfor arbejde målrettet med, hvordan ens design strategisk kan beskyttes. Man kan eksempelvis indlevere variationer af det samme design, da det kan udvide beskyttelsesomfanget af designet betydeligt. For EU-design er gebyrerne til disse samregistreringer endog også billigere end ved separate designansøgninger. 

Læs Sø- og Handelsretten dom her.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til, hvordan du opnår den bredeste designbeskyttelse, eller andre spørgsmål til markedsføringsloven eller immaterialret, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter i IPR og markedsføring.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne