Nyheder

Ophævelse af 60/40-støtte-ordning for solcelleanlæg

Lovforslag om ophævelse af den såkaldte 60/40-støtteordning i § 47, stk. 7 i Lov om vedvarende energi blev den 3. maj 2016 hastebehandlet og vedtaget. Loven træder i kraft straks. Tilsagn om støtte givet inden den 3. maj 2016 berøres ikke.

Støtteordningen gjorde det muligt at ansøge om pristillæg til elektricitet produceret på solcelleanlæg. Støtteordningen gav en garanteret afregningspris på 60 øre/kWh de første 10 år og derefter 40 øre/kWh de næste 10 år. Med andre ord blev der givet et pristillæg til producenten svarende til forskellen mellem markedsprisen og støtteloftet 60/40 øre/kWh.

Lovindgrebet hastes igennem, fordi interessen for ordningen langt har oversteget det, der blev forudset, da den nu ophævede støtteordning blev vedtaget.

Ifølge lovens ikrafttrædelsesbestemmelser berøres tilsagn om støtte ydet før fremsættelsen af lovforslaget den 3. maj 2016 ikke. Har ansøger således modtaget tilsagnsskrivelsen inden den 3. maj 2016, er tilsagnet stadigt gyldigt.

Der er fortsat mulighed for at opnå støtte via andre ordninger. Den såkaldte puljeordning og pilotudbuddet ophører ikke ved lovændringen. Puljeordningen beskrevet i lov om fremme af vedvarende energi, § 47, stk. 8 og 9 indebærer mulighed for forhøjet pristillæg for visse solcelleanlæg inden for en pulje på 20 MW årligt indtil 2018. Støtte i henhold til pilotudbuddet kan opnås ved deltagelse i et offentligt udbud. Udbuddet forventes afholdt i løbet af 2016.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information