Nyheder

COVID-19: Arbejdsgivere kan nu pålægge ansatte at blive testet

Det stigende smittetryk har nødvendiggjort, at arbejdsgivere skal kunne iværksættes tiltag, som er med til at inddæmme de alvorlige konsekvenser af spredningen af Covid-19 mest muligt. En netop vedtaget lov giver derfor arbejdsgivere større adgang til at kunne pålægge sine ansatte at blive testet for covid-19 og oplyse om resultatet af testen.

Den generelle mulighed for testning efter helbredsloven

Ifølge helbredsloven kan du som arbejdsgiver kun pålægge den ansatte en helbredsundersøgelse, hvis oplysningerne, som undersøgelsen kan give, har væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde, og hvis forholdene ved arbejdet særligt taler for en gennemførelse af undersøgelsen.

Ny lov giver videre adgang til Covid-19-test

I lyset af den smittesituation, der er opstået i Danmark, er der opstået et behov for en videre adgang til at kunne pålægge medarbejdere at blive testet for Covid-19. En ny lov giver nu arbejdsgivere adgang til at kunne pålægge en ansat hurtigst muligt at blive testet for covid-19 og efterfølgende at oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen. Loven giver desuden arbejdsgiveren krav på at få oplyst, hvornår testen er foretaget. Arbejdsgiver har således krav på selve testresultatet samt testtidspunktet.

Loven omfatter alene test for Covid-19, hvorfor en arbejdsgiver efter denne ikke kan pålægge test for andre sygdomme eller antistoffer for Covid-19.

Hvilke betingelser gælder for at kunne pålægge en medarbejder at blive testet?

Som arbejdsgiver kan du kun pålægge en ansat at blive testet, hvis det er sagligt begrundet i hensyn til at begrænse spredningen af smitte med Covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssig relation til den pågældende virksomhed. Et pålæg om test skal således tjene et konkret formål og være proportionelt.

Pålægget må ikke være til unødig ulempe for den ansatte. Dette indebærer blandt andet, at en af arbejdsgiver pålagt test så vidt muligt skal gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er dette ikke muligt, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på at blive testet, herunder transporttid.

Hvad sker der, hvis en medarbejder nægter at lade sig teste?

En ansat, der ikke efterkommer et pålæg om test, kan mødes med ansættelsesretlige sanktioner i form af bl.a. en påtale, en advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn eller afskedigelse i overensstemmelse med de gældende rammer for ansættelsesforholdet.

Det er alene muligt at anvende ansættelsesretlige sanktioner over for en ansat, såfremt konsekvenserne af ikke at følge pålægget er blevet gjort klar over for den ansatte. Dette bør du som arbejdsgiver således være særligt opmærksom på, hvis du ser dig nødsaget til at anvende denne nye mulighed.

Hvor ofte kan du pålægge en medarbejder at blive testet?

Hyppigheden af pålæg afhænger af den aktuelle smittesituation, virksomhedens forhold og karakteren af det pågældende arbejde.

Er du som arbejdsgiver i tvivl om, hvor ofte du kan pålægge test, eller om der bør pålægges test, henvises der i loven til relevante myndigheder, som kan konsultere i forhold til de konkrete retningslinjer herom.

Har du spørgsmål?

Hvis du som arbejdsgiver oplever, at denne nye lov rejser juridiske problemstillinger, eksempelvis at medarbejderne nægter at følge pålæg eller hvis du har brug for juridisk bistand for at sikre, at du får præciseret konsekvenserne for ikke at følge pålæg, er du meget velkommen til at kontakte en af vores arbejds- og ansættelsesretlige specialister, der har stor indsigt i de forhold, der gør sig gældende, særligt i relation til Covid-19.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne