Nyheder

Landsretsdom tager stilling til beskatning af fri autocamper

Frynsegoder i ansættelsesforhold kan have mange forskellige former, og blandt de mest udbredte er fri bil, der giver en ansat mulighed for at bruge et køretøj i privat regi. Bilerne kan imidlertid have forskellig karakter og være af forskellige typer, og disse forskelle kan give anledning til spørgsmål om beskatning. Hvordan vil man eksempelvis beskatte en autocamper, hvis den stilles til rådighed? Dét scenarie tog Vestre Landsret stilling til i foråret 2020. Læs mere her.

Frynsegoder i ansættelsesforhold kan modtages i mange forskellige former. Skattelovgivningen rummer en række bestemmelser, der normerer værdien af, hvad et frynsegode skal beskattes med.

En del af disse værdier angiver, at beskatningsgrundlaget er handelsværdien, mens andre beregnes matematisk. Sidstnævnte gælder f.eks. for fri bil, hvor man medregner 25 % af mindst 160.000 kr. op til 300.000 kr. og 20 % af værdien over 300.000 kr. i ens indkomstopgørelse som værdi af fri bil. Når først værdien af bilen er fastlagt, er beskatningsgrundlaget ligetil.

Men hvordan fastlægger man beskatningsgrundlag, når der er tale om fri autocamper? Det tog Vestre Landsret stilling til i en dom, som blev afsagt i foråret 2020.

Hvordan skal beskatning af fri autocamper ske?

Vestre Landsret tog stilling til to grundlæggende problemer.

For det første skulle Vestre Landsret vurdere, om beskatningen af fri autocamper skal ske efter den skematiske regel for fri bil, som angivet ovenfor, eller om den skal ske ud fra en handelsværdibetragtning. Den pågældende skatteyder fik medhold i, at beskatningen skal tage udgangspunkt i en handelsværdi, der svarer til værdien af at have køretøjet til rådighed, typisk den leje, man skal give på månedsniveau. I den konkrete sag blev handelsværdien fastsat til 12.000 kr. om måneden.

For det andet skulle landsretten vurdere, om beskatningen skal ske efter et rådighedsprincip, eller om den faktiske brug skal udgøre grundlaget. Hvis fri bil beskattes efter den skematiske regel, er der en formodning om, at man har rådighed over køretøjet. Man behøver ikke faktisk at bruge bilen privat – alene det, at man har rådighed over den, er tilstrækkeligt til, at der gennemføres en beskatning.

Da landsretten fandt, at man ikke skal bruge den skematiske værdi, var det nu skatteyderens håb, at man kun skulle beskattes af den faktiske brug af autocamperen.

Dette kunne landsretten dog ikke tiltræde. Landsretten fandt, at autocamperen var blevet observeret på skatteyderens privatadresse, og der påhvilede derfor hovedanpartshaveren en bevisbyrde for at sandsynliggøre, at autocamperen ikke var stillet til rådighed for privat benyttelse. Denne bevisbyrde havde skatteyderen ikke løftet.

Generelt er det næsten umuligt at løfte bevisbyrden for, at et køretøj ikke er stillet til rådighed for privat benyttelse. En af de muligheder, man har, er at fremlægge et kørselsregnskab for køretøjet, og det valgte skatteyderen i den konkrete sag også at gøre. Det fremlagte kørselsregnskab var imidlertid ikke resultatet af en løbende registrering, men udarbejdet til brug for sagen og praksis på dette område er hård. Efterfølgende udarbejdede kørselsregnskaber tillægges nemlig ikke nogen vægt, og det var også udfaldet i den konkrete sag.

Konklusionen var derfor ligetil for Vestre Landsret: Autocamperen havde stået til rådighed for skatteyderen i hele perioden, og beskatningen blev derfor gennemført med samme månedsbeløb for hele året – uanset om skatteyderen havde brugt autocamperen eller ej.

Konklusion

Afgørelsen kan forekomme hård, navnlig det forhold, at rådighedsbeskatningen gennemføres, når den tekniske beregningsregel i ligningslovens § 16, stk. 4 ikke vil skulle finde anvendelse.

Man må imidlertid have den ramme, som Vestre Landsret opstiller, for øje. Den angiver, at en rådighedsbeskatning ved et frynsegode kan forekomme generelt, også selvom det ikke fremgår af lovgivningen. Får man stillet frynsegoder til rådighed som privatperson fra sin arbejdsgiver eller sit selskab, kan der være risiko for en væsentlig beskatning.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den konkrete dom, til beskatning af fri bil/autocamper eller et andet skatterelateret spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi rådgiver om skatteretlige spørgsmål af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne