Nyheder

Nye skærpede krav til købere af betalingsrettigheder

På baggrund af nye EU-regler har NaturErhvervstyrelsen med virkning fra 2016 skærpet kravene til købere af betalingsrettigheder, som nu skal være ”aktiv landbruger”.

Den 1. januar 2016 trådte ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere på baggrund af nye EU-regler i kraft.

I europæisk sammenhæng har der været firmaer uden tilknytning til landbruget, der tjente penge på betalingsrettigheder. For at bevare formålet med støtten, fandt man det nødvendigt at skærpe kravene til købere af betalingsrettigheder. I den nye bekendtgørelse fremgår det, at betalingsrettigheder kun kan overdrages til en ”aktiv landbruger”, der er berettiget til at modtage støtte. Det indebærer krav om udøvelse af mindst én landbrugsaktivitet. 

Tidligere kunne man eje betalingsrettighederne, selv om man ikke selv dyrkede jorden eller søgte støtten. I dag skal man således holde betalingsrettighederne i egen drift, hvis man ønsker at beholde ejerskabet til dem.

Betalingsrettigheder købt før og efter 11. maj 2015

Har man købt betalingsrettighederne før 11. maj 2015 og midlertidigt overdraget disse til en forpagter, er der ikke behov for ændringer i ejerskabet til betalingsrettighederne. Bortforpagter kan også forlænge eller indsende ny midlertidig overdragelse af betalingsrettighederne. 

Er man ikke aktiv landbruger, men har købt betalingsrettighederne efter 11. maj 2015, og disse skal anvendes ved støtteansøgningen 2016 af en anden landmand, f.eks. en forpagter, skal der ske en tilbageførsel af betalingsrettighederne. Der vil i stedet skulle ske en ny overdragelse direkte til den aktive landbruger.

Køb af landbrugsejendom inkl. betalingsrettigheder med henblik på bortforpagtning

De nye regler får betydning i de tilfælde, hvor en køber af en landbrugsejendom agter at bortforpagte jorden. Køber vil da ikke kunne erhverve betalingsrettighederne. 

Forpagter vil derimod kunne få overdraget betalingsrettighederne til sig med henblik på at søge støtte for den omhandlede jord. Herved sker en adskillelse af ejerskabet til hhv. betalingsrettighederne og jorden.

Problemstillingen kan løses ved indgåelse af aftale med forpagteren om, at betalingsrettighederne overdrages varigt til forpagteren. Forpagteren skal så ved endt forpagtning forpligtige sig til at overdrage betalingsrettighederne til ny forpagter eller til bortforpagter, hvis denne selv skal drive jorden.

NaturErhvervstyrelsen har tilkendegivet, at denne konstruktion ikke vil blive anset for omgåelse. Ulempen er dog, at gennemførelse af aftalen ikke kan sikres, og bortforpagter vil kunne miste betalingsrettighederne, hvis forpagter går konkurs. Det er usikkert, om bortforpagteren kan beskyttes mod denne risiko ved at få pant i betalingsrettighederne.

Usikker retsstilling

Vi må konstatere, at der fortsat efter ansøgningsfristen den 21. april 2016 er usikkerhed på området, hvilket er utilfredsstillende. NaturErhvervstyrelsen meddelte den 11. februar 2015, at denne har anmodet EU-Kommissionen om at afklare det nærmere indhold af kravet ”aktiv landbruger”, herunder hvor længe en køber af betalingsrettigheder skal have rådet over støtteberettigede arealer for at kunne anses for at være aktiv landbruger i EU-retlig forstand.

Når svaret fra Kommissionen foreligger, kan der opstilles forskellige løsningsscenarier med henblik på, at ejeren af landbrugsjorden i højere grad kan bevare kontrollen over betalingsrettighederne i tilfælde af bortforpagtning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne