Nyheder

Udbudsreglerne skal overholdes – også ved prisnedsættelser til ordregivers fordel

Klagenævnet for Udbud har annulleret SKI-rammeaftale 02.19 SAAS/Cloud mellem Egedal Kommune og KMD, fordi kontrakt og tillægskontrakt stred mod rammeaftalens betingelser og dermed udbudsloven. Kendelsen fastslår, at udbudsreglerne stadig skal følges, selvom en leverandørs ”special price” er til ordregivers fordel. Få indblik i sagen, som er ført ved Klagenævnet for Udbud af DAHL på vegne af EG A/S.

Resumé af sagen

Egedal Kommune havde indgået en SKI-rammeaftale 02.19 SaaS/Cloud med KMD A/S med henblik på anskaffelse af IT-systemer til håndtering af økonomi, løn og debitorer.

Indkøb på rammeaftalen skulle som udgangspunkt ske ved direkte tildeling eller ved miniudbud (genåbning af konkurrencen). På baggrund af Egedal Kommunes behovsopgørelse foretog kommunen en direkte tildeling til KMD. Kommunen og KMD indgik hernæst en kontrakt med en samlet kontraktsum på ca. 37 mio. kr. Allerede samme dag, som kontrakten blev indgået, indgik kommunen og KMD imidlertid en tillægsaftale, hvor KMD’s priser blev nedsat til lige over ni mio. kr., svarende til en prisnedsættelse på ca. 75 %.

EG, som var underleverandør til kommunens hidtidige leverandør, Fujitsu A/S, klagede senere til Klagenævnet for Udbud. EG gjorde gældende, at den direkte tildeling af kontrakten var sket efter forudgående forhandlinger mellem kommunen og KMD, og at det ikke var muligt at foretage prisnedsættelse i henhold til rammeaftalens vilkår ved direkte tildeling.

Kommunen gjorde blandt andet gældende, at der ikke var gennemført forhandlinger med KMD, men at tillægsaftalen om ændring af priser først var indgået efter kontraktindgåelsen, og ændringerne alene var til fordel for kommunen, hvorfor der ikke er tale om en ændring af et grundlæggende element.

Kendelse fra Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud fandt det godtgjort, at der var foregået forhandlinger mellem Egedal Kommune og KMD forud for tildeling af kontrakten, og at disse forhandlinger vedrørte prisnedsættelse af kontraktens værdi. Klagenævnet vurderede, at der ikke var adgang til en sådan forhandling og prisnedsættelse under rammeaftalens vilkår for direkte tildeling.

Derudover fandt Klagenævnet, at prisnedsættelsen medførte en fordel for KMD. Dels fordi KMD fik tildelt kontrakten uden forudgående konkurrenceudsættelse, og dels fordi prisnedsættelsen bidrog til, at kommunen ikke havde et incitament til at opsige kontrakten.

Klagenævnet fastslog, at den individuelle prisforhandling og prisnedsættelse udgjorde en ændring af grundlæggende elementer. Det forhold, at ændringen også var til fordel for kommunen kunne ikke ændre herpå. 

På baggrund af ovenstående erklærede Klagenævnet kontrakten og tillægskontrakten om prisnedsættelse for uden virkning fra og med 1. januar 2021. Derudover blev Egedal Kommune pålagt at betale en økonomisk sanktion på 90.000 kr.

DAHLs bemærkninger til kendelsen

Det kan næppe overraske, at Klagenævnet konstaterede, at prisnedsættelsen var forudsat ved indgåelse af kontrakten, når der skete en markant ændring af kontraktens samlede værdi samme dag, som kontrakten blev indgået.

Kendelsen er en påmindelse om, at udbudsreglerne fortsat gælder, når aftaler indgås på baggrund af SKI-rammeaftaler. Tilsvarende er det en påmindelse om, at retningslinjerne og reglerne for indgåelse og brug af rammeaftalen skal følges.

Kan kontrakten ikke indgås direkte, f.eks. fordi der er ønsker til tilpasninger i form af prisnedsættelser, skal dette ske enten ved et selvstændigt EU-udbud eller ved brug af miniudbud på rammeaftalen. Kendelsen er også en velkommen erindring om, at udbudsreglerne ikke tilsidesættes, selvom en leverandørs ”special price” er til ordregivers fordel.

Hos DAHL har vi specialistkompetencer i rådgivning om udbudsreglerne og er eksperter i den praktiske anvendelse af juraen. Vi ved, hvordan reglerne overholdes og kan anvendes til understøttelse af de forretningsmæssige behov. Har du brug for bistand i forbindelse med anvendelse af en af SKI’s rammeaftaler, så kontakt specialistadvokaterne Claus Gulholm-Hansen Krüger eller Kathrine Ahrenholt.

Læs også vores nyhed om SKI 02.06 - Offentlige indkøb: Ny indkøbsform ved køb af standardsoftware

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne