Nyheder

Udvidet beskyttelse af varemærker

Bør udlejere bekymre sig om deres lejeres salg af kopiprodukter? Ifølge den seneste afgørelse fra EU-domstolen bør de!

Udlejere og andre mellemmænd kan risikere at blive holdt ansvarlige for den forretning deres ydelser muliggør; herunder råvare- og komponentleverandører og transportører. Ved online handel kan blandt andet internetudbydere, søgemaskine ansvarlige, online reklamefirmaer, kreditkortvirksomheder og andre betalingsservice-ydere risikere at blive pålagt ansvar, hvis den ydelse de leverer, indirekte muliggør at en immateriel krænkelse finder sted.

Bedre beskyttelse for rettighedshavere?

Formålet med EU’s Retshåndhævelsesdirektiv er at stoppe immaterielle ulovligheder. Et af de midler, en rettighedshaver har, involverer de mellemmænd, der indirekte muliggør at en krænkelse finder sted. 

Rettighedshaverens mulighed for at stoppe en krænkelse har i langt de fleste tilfælde været begrænset til at rette et krav direkte mod krænkeren og stoppe hver krænkelse enkeltvis. Dette er ikke alene tidskrævende, men kan også være økonomiske byrdefuldt. 

Der er nu givet mulighed for, at rettighedshavere kan anmode domstolene om at udstede et påbud til den mellemmand, hvis tjenesteydelser anvendes af tredjemand til at krænke et varemærke, design eller anden intellektuel ejendomsrettighed. Også selv om mellemmanden ikke handler med intention eller viden om, at tredjemand krænker rettighedshaveren!

Større udfordringer for udlejere (og andre typer mellemmænd)?

Udlejere af salgslokaler, f.eks. salgsboder i indkøbscentre, torvehaller, udendørs markedspladser - selv offentligt benyttede pladser, må forvente, at de kan gøres ansvarlige, hvis de ikke opsætter effektive foranstaltninger imod, at deres forpagtere foretager krænkelser af en rettighedshavers intellektuelle ejendomsrettighed. Udlejere kan potentielt pålægges påbud omkring lejemålets videreførelse eller lignende foranstaltninger, selv hvis udlejeren ikke selv direkte er involveret i krænkelsen.  

Det er ikke kun udlejere, der kan risikere at få et påbud. Som sagt kan andre mellemmænd også risikere, at blive holdt ansvarlige for den forretning deres ydelser muliggør.  Beskyttelsen af de immaterielle rettigheder begrænser sig ikke til bestemte forretningsområder, men omfatter principielt alle led der medvirker til, at krænkelsen kan ske.

Et påbud udstedt af en domstol skal dog stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og må ikke skabe hindringer for lovlig samhandel.

Sager i praksis

I Danmark har vi, for så vidt angår online mediet, i længere tid haft muligheden for at få nedlagt forbud (eller tildele påbud) til en videreformidler, hvis dennes service muliggør en krænkelse af eks. beskyttede musikværker (jf. TDC-sagen). 

Ved EF Domstolen blev det i ”L’Oréal-dommen” fra 2009 præciseret, at også operatører af online markedspladser som eBay kan anses som mellemmænd og pålægges at træffe foranstaltninger, hvis der sker salg af kopiprodukter. 

Den 7. juli 2016 afsagde EU-domstolen en vigtig præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af Retshåndhævelsesdirektivets art. 11. Domstolen fastslår, at en rettighedshaver berettiget kan bede om, at der udstedes et påbud til lejeren af en torvehal, idet en af hans fremlejere sælger mærkevarekopier på sin stadeplads. Lejeren af torvehallen anses som et mellemled i forhandlingen af kopivarerne og kan som sådan påbydes at reagere i forhold til den ulovlige handel.

Sælger en markedssælger ulovlige kopivarer eller på anden måde krænker et varemærke, kan mellemmanden pålægges at bringe krænkelserne til ophør og forebygge fremtidige krænkelser af lignende art. Selv hvis ansvaret for selve krænkelsen ligger hos tredjemand, der reelt står for salget af produktet.

Hvordan beskytter man sig bedst som udlejer eller mellemmand? 

Afhængig af din branche og dine aktiviteter anbefaler vi, at du får gennemgået dine forretningskontrakter og vurderet hvilke mulige ændringer, det kunne være fordelagtigt for dig at få foretaget, så du står juridisk stærkt i ethvert samarbejde.

Derudover er det altid vigtigt nøje at overveje, om man i sine aftaler med andre erhvervsdrivende har taget højde for og er bekendt med de rettigheder og juridiske rammer, der eksisterer indenfor dit arbejdsområde. 

Såfremt du ønsker råd og vejledning om beskyttelse din forretning er DAHL altid behjælpelig med kompetent rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne