Nyheder

Nye støtteordninger til biogas

Nyt lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi – støtteordninger til biogas træder i kraft 1. juli 2016.

Tilskud til biogasproduktion har været besluttet politisk siden Energiaftalen fra 2012, men har afventet EU-Kommissionens godkendelse, idet reglerne indebar statsstøtte. EU-Kommissionen har nu godkendt støtteordningerne for en 10-årig periode, hvorfor det fra den 1. juli 2016 bliver muligt at søge støtte til biogas.

Det drejer sig om biogas, der sælges til brug for transport; biogas, der anvendes til procesformål i virksomheder (fx til anvendelse i industrielle anlæg) og biogas, der skal anvendes til varmeproduktion. Tilskuddet opgøres som et beløb pr. gigajoule, som produceres ved biogas.

Tilskuddet er betinget af Energinet.dks tilsagn, og med det nye lovforslag vil dette skulle indhentes, inden der indgås aftale om salget af biogassen.

Der indsættes endvidere en definition af biogas, men der er ikke tiltænkt ændringer i forhold til den nuværende forståelse af biogas, som har været praktiseret af myndighederne.

Samtidig indsættes der ved det nye lovforslag regler om, at ministeren kan overvåge, hvad der gives i tilskud for at undgå overkompensation.

Der er tale om meget detaljeret lovgivning med adskillige præciseringer og forbehold, hvorfor det altid anbefales, at der søges rådgivning vedrørende konkrete projekter.

 

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information