Nyheder

Hvornår er bygherrens ophævelse af entreprisekontrakt uberettiget?

I en nyere kendelse (T:BB 2020.644) skulle Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed tage stilling til, om en bygherres ophævelse af en entreprisekontrakt var uberettiget, idet entreprenøren manglede at modtage påkrav om garantistillelse. Afgørelsen demonstrerer, at det er påkravets afsender, der bærer risikoen for, at påkravet kommer frem, og at en uberettiget ophævelse kan få store økonomiske konsekvenser.

Sagens omstændigheder

I september 2014 indgik den pågældende bygherre og entreprenør en entreprisekontrakt vedrørende udførelse af tagpaparbejde på i alt 124 lejligheder i et feriecenter, som bygherre ejede. Parterne aftalte, at tagpaparbejdet skulle udføres i perioden frem til 2021. Parterne havde aftalt AB 92.

Bygherren hævede aftalen på et tidspunkt, hvor arbejdet var udført på 22 af lejlighederne. Bygherren gjorde gældende, at kontrakten var ophævet, fordi entreprenøren trods påkrav ikke havde stillet garanti i henhold til AB 92 § 6, stk. 1.

Ifølge bygherren var påkravene afsendt med brev henholdsvis den 10. april 2016, 19. maj 2016 og 5. juni 2016, og det kunne bygherren dokumentere ved attest for indlevering af brevene til postvæsenet. Ifølge entreprenøren var brevene med påkrav aldrig kommet frem til ham.

Under sagen gjorde entreprenøren gældende, at ophævelsen var uberettiget, og nedlagte påstand om betaling af erstatning for mistet dækningsbidrag på de resterende 102 lejligheder. Entreprenøren opgjorde det mistede dækningsbidrag til 10.221,96 kr. ekskl. moms pr. lejlighed i alt 1.042.639,92 kr.

Hvem bærer risikoen for, at en ophævelse kommer frem?

Meddelelser om at stille garanti samt ophævelse af en entreprisekontrakt er begge eksempler på påkrav.

Det er påkravets afsender, der bærer risikoen for, at påkravet kommer for sent frem eller slet ikke kommer frem. Ophævelsen bliver derfor først bindende for modtageren, når den er kommet frem til vedkommende.

Voldgiftsrettens afgørelse

Voldgiftsretten fastslog, at bygherren ikke havde løftet bevisbyrden for, at påkravsskrivelserne og ophævelsesskrivelsen var kommet frem til entreprenøren. Entreprenøren havde dermed ikke fået en rimelig frist til at stille garantien inden ophævelsen, hvorfor ophævelsen var uberettiget.

Som følge af den uberettigede ophævelse havde entreprenøren krav på erstatning fra bygherren. Voldgiftsretten fastslog, at erstatningskravet som udgangspunkt måtte fastsættes til entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre det aftale tagpaparbejde på de resterende 102 lejligheder.

Ved udmåling af erstatningen lagde Voldgiftsretten vægt på, at skønsmanden i sagen havde anført, at dækningsbidraget pr. lejlighed måtte anses for at være noget lavere end det, entreprenøren havde anført; ved ikke at udføre arbejdet blev entreprenøren frigjort fra byggeriets risici, og han fik mulighed for at påtage sig andre arbejder i perioden. Sidstnævnte forhold blev tillagt særlig betydning, da byggeperioden var flerårig, hvilket måtte antages at forøge mulighederne for at begrænse tabet ved at anvende ressourcerne til andet arbejde.

DAHLs anbefaling

Overvejer man som bygherre at ophæve en entreprisekontrakt, er det vigtigt at foretage en grundig juridisk vurdering af, om der foreligger hævebegrundende årsager. Måtte ophævelsen senere vise sig at være uberettiget, kan det, som afgørelsen viser, få store økonomiske konsekvenser for den hævende part.

Det må hertil bemærkes, at det må anses for at være mest sikkert at sende et påkrav pr. e-mail, idet man med lethed kan dokumentere, at en mail er fremsendt til en bestemt e-mailadresse på et bestemt tidspunkt. Fremsender man ophævelsen pr. brev, bør man sende brevet som anbefalet brev.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi solid erfaring med at yde kompetent rådgivning om entrepriseretlige forhold. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores specialister, hvis du har spørgsmål til den omtalte sag, hvis du sidder med lignende tvister, eller hvis du har andre spørgsmål af entrepriseretlig karakter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne