Nyheder

DAHL bliver advokat for Aarhus Kommune

Når medarbejderne i Aarhus fremover har behov for hjælp fra en ekstern advokat, kan de kontakte DAHL Advokatpartnerselskab, der netop har vundet kommunens udbud af en rammeaftale om advokatydelser. De kommende fire år skal DAHL bistå kommunens medarbejdere med juridisk rådgivning og sagsløsning. DAHL bliver hermed leverandør på en af de største kommunale advokatkontrakter.

I sensommeren 2020 igangsatte Aarhus Kommune en udbudsproces af nye rammeaftaler om levering af advokatydelser til kommunen de kommende fire år. 11 advokatfirmaer ansøgte om at blive prækvalificeret på den ene af to udbudte aftaler, og ved udgangen af november var beslutningen truffet. DAHL er blevet valgt som en af fire faste leverandører på en rammeaftale, der med et anslået årligt forbrug på 16-18 mio. kr. ekskl. moms, er en af de største kommunale advokatkontrakter i Danmark.

”Vi ser det som en stor anerkendelse, at Aarhus Kommune har valgt DAHL som fremtidig samarbejdspartner og fast leverandør. Hos DAHL ser vi ikke kun os selv som leverandør, men i høj grad som en samarbejdspartner med kommunen. Vores rolle er ikke kun at løse problemer, men i høj grad også at være proaktive rådgivere,” forklarer DAHLs kommercielle direktør, Anders Madsen Pedersen.

Kommunen har opdelt aftalen for advokatydelser i to delaftaler, hvor DAHL er valgt til den aftale, der omfatter rådgivning inden for blandt andet entrepriseret, fast ejendom, IT-ret, miljø- og planret samt udbudsret og offentlige indkøb. DAHL blev prækvalificeret til delaftalen sammen med syv andre advokatfirmaer. I den endelige tildeling valgte Aarhus Kommune at pege på DAHL som én blandt fire leverandører for de kommende fire år. Dermed får Aarhus Kommune nu et fast team af specialister fra DAHL til at bistå med rådgivning og tvisteløsning.

Stærke samarbejdsrelationer og målrettet rådgivning

Partner Anette Kusk, der beskæftiger sig med fast ejendom, projektudvikling samt miljø- og planret, har tidligere været advokat for Aarhus Kommune. Ifølge hende kommer DAHL med et stærkt hold af specialister, som har stor faglig tyngde og erfaring med at bistå offentlige myndigheder. Hun forklarer: ”Vores første prioritet er at skabe gode samarbejdsrelationer til Aarhus Kommunes mange dygtige medarbejdere. På holdet er vi flere med erfaring fra tidligere rammeaftaler med Aarhus Kommune og kolleger med erfaring fra ansættelser i den offentlige sektor og anden relevant erfaring. Det er en central del af vores DNA at prioritere relationer og at levere rådgivning på det højeste faglige niveau målrettet vores klienters individuelle behov. Dette bliver også afgørende i vores fremtidige samarbejde med kommunen.” 

Et af de centrale elementer i samarbejdet med Aarhus Kommune bliver DAHLs digitale produkter, herunder en kundeportal. Denne vil fungere som en dialog- og informationsplatform, hvor kommunens medarbejdere løbende kan holde sig orienteret og stille spørgsmål til DAHLs specialister.

Over de seneste år har DAHL haft et øget fokus på netop den digitale udvikling, og særligt hvordan denne kan understøtte og forbedre kundeoplevelsen for firmaets klienter. Partner og advokat Michael Rehling, der til dagligt rådgiver inden for IP og IT-ret, tilføjer ”Meget bliver digitaliseret, og der er ingen tvivl om, at digitale platforme og kunstig intelligens er kommet for at blive. Det ser jeg tydeligt i mit daglige virke som advokat med tæt tilknytning til både mindre og store IT-leverandører og deres kunder. Hos DAHL ser vi mange fordele i teknologi og digitalisering. Derfor udvikler vi løbende nye digitale løsninger og online værktøjer, hvor fokus er på at få skabt komplementære løsninger, som understøtter vores rådgivning og hjælper vores klienter i hverdagen, eksempelvis i forbindelse med kontraktstyring eller bestyrelsesarbejde.” Med stor succes har firmaet lanceret DAHL Digitale Services, der blandt andet omfatter DAHL ContractRoom, DAHL Whistleblower, DAHL BoardRoom og DAHL DealRoom.

Øget fokus på den offentlige sektor

Som led i udbudsprocessen har det været afgørende for at blive prækvalificeret, at man kunne påvise erfaring med advokatbistand til en eller flere kommuner og/eller offentlige myndigheder. Til det forklarer Anders Madsen Pedersen: ”Vi har i de senere år øget vores fokus på den offentlige sektor og har bistået en række kommuner og andre offentlige myndigheder inden for forskellige retsområder. Dette passer fint med den nyligt indgåede aftale med Aarhus Kommune, hvilket også i fremtiden kan være med til at styrke vores position i Aarhus.” Læs også "DAHL retter fokus mod den offentlige sektor".

Tidligere i år flyttede DAHL til nye omgivelser i Pakhusene på Aarhus Ø. Pakhusene er et nyt erhvervsområde på Aarhus Ø. ”Det var en beslutning, der blev taget for, at vi kunne gennemføre vore vækstplaner og indfri de fremtidige ambitioner. Særligt vores tilstedeværelse i Aarhus og København er afgørende herfor," uddyber Anders Madsen Pedersen.

Pressekontakt

Tina Verner Christensen
Kommunikationsansvarlig      
DAHL Advokatpartnerselskab 
Tlf.: 61 91 51 25                   
E-mail: tvc@dahllaw.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne