Nyheder

LegalTech: DAHL sørger for skræddersyede kontrakter til IT-Branchens medlemmer

I samarbejde med IT-Branchen og Contractbook står DAHL bag ”IT-Branchens Kontraktportal”, hvor brancheforeningens næsten 800 medlemsvirksomheder nu kan tilpasse og downloade kontrakter og andre - for teknologivirksomheder - relevante juridiske dokumenter.

Hos DAHL har vi taget hul på næste etape af vores LegalTech-rejse. I tæt samarbejde med vores faste samarbejdspartner, IT-Branchen og de dygtige folk i Contractbook har DAHL udviklet en digital kontraktportal målrettet IT-Branchens medlemmer. Portalen rummer de mest relevante kontrakter og andre juridiske dokumenter for IT-virksomheder.

Som led i vores arbejde med løbende at rådgive og servicere IT-leverandører har vi taget et bevidst valg om at arbejde målrettet med at udnytte potentialet inden for LegalTech. Udviklingen indenfor LegalTech åbner nye muligheder, som vi i samarbejde med IT-Branchen bruger til at levere nye juridiske og digitale services til IT-virksomhederne i Danmark. Vi viser, at LegalTech ikke bare er et smart ord, men at det kan omsættes til konkrete services, du kan bruge her og nu,” forklarer advokat Claus F. Sørensen, der er partner i DAHL og afdelingsleder for DAHLs IT&IP-team.

Gennem en lang årrække har vi hos DAHL haft et tæt samarbejde med IT-Branchen, hvor DAHL har fungeret som videnpartner på det juridiske område.

”Vores stærke team har mangeårig erfaring i at udvikle og forhandle kontrakter til IT-virksomheder. I vores rådgivning har vi ikke kun fokus på jura, men også på behovet for at kontrakterne er operationelle, og at de understøtter de aktuelle leveranceformer og forretningsmodeller. Al den viden og ekspertise får IT-Branchen og dens medlemmer løbende gavn af qua vores rolle som videnpartner. For os handler samarbejdet naturligvis om at være så tæt på klienten som muligt. Det bidrager til, at vi kan rådgive og udvikle løsninger, der matcher vores klienters behov. Denne unikke indsigt har vi omsat brugervenligt og aktuelt i kontraktportalen,” uddyber Claus F. Sørensen og fortsætter:

Kontraktportalen vil spare tid hos medlemmerne i forbindelse med eksempelvis udarbejdelse af tilbud til kunder, politikker og kontrakter til medarbejdere og mange andre områder, samtidig med at kvaliteten i virksomhedens dokumenter vil blive højere.”

Med kontraktportalen tager DAHL og IT-Branchen et mileskridt i retning af et endnu tættere samarbejde;

”DAHL har været med til at udvikle vores digitale kontraktportal til vores medlemmer. Samarbejdet med DAHL giver vores medlemmer juridisk bistand på en smartere måde. DAHL har brugt deres indsigt fra den daglige rådgivning af vores virksomheder og skabt et helt nyt setup med opdaterede kontrakter, der er lettere at arbejde med. Det er et stærkt eksempel på den værdi, branchen vinder gennem tæt, mangeårigt og fortsat innovativt samarbejde med DAHL som juridisk partner,” fortæller Natasha Friis Saxberg, CEO i IT-Branchen.

Dét får IT-Branchens medlemmer med kontraktportalen

Kontraktportalen giver adgang til både statiske og automatiserede dokumenter.

Via tre enkle trin kan medlemmer af IT-Branchen tilpasse de automatiserede dokumenter, så de matcher virksomheden og de specifikke behov. Først vælges et dokument, så besvares spørgeskema og til sidst vil svarene danne en skræddersyet kontrakt, som straks herefter kan anvendes virksomheden.

På portalen er der desuden kontraktsyringsværktøjer som f.eks. digital signatur, opbevaring, opgavehåndtering og meget andet. Portalen kan desuden laves som whitelabel-løsning til enkeltvirksomheder efter behov.

Du finder mere info om kontraktportalen hos IT-Branchen. Hvis du er medlem af IT-Branchen, kan portalen tilgås direkte her: IT-Branchens Kontraktportal.

For mere info kan du også kontakte advokat og partner Claus F. Sørensen på tlf. 20250599 eller cfs@dahllaw.dk eller Bjørn Borre, direktør for forretning og medlemsservice i IT-Branchen på tlf. 27522524 eller bjb@itb.dk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne