Nyheder

Aflivning af mink: Virksomhedspant og godtgørelse for fremtidigt driftstab

Regeringens beslutning om aflivning af mink har voldsomme konsekvenser for ejere af minkfarme samt en række øvrige interessenter. Dette kan f.eks. være ansatte på minkfarme, kunder samt leverandører til minkfarme. Også banker og andre långivere med pant i besætning og produktionsudstyr forventes at blive berørt.

Alle interessenter indenfor minkindustrien venter spændt på regeringens udspil om erstatning og godtgørelse, idet Regeringen foreløbigt har tilkendegivet, at minkavlerne vil modtage erstatning for aflivning af mink kombineret med en godtgørelse for det fremtidige driftstab. De mere præcise konditioner lader dog vente på sig til stor frustration for alle berørte parter.

Hvis du som minkavler har meddelt virksomhedspant til din långiver, skal du imidlertid være særlig opmærksom. Et virksomhedspant betegnes sædvanligvis som et ”flydende pant” og omfatter flere forskellige aktivklasser på alle tidspunkter i produktionsforløbet. Virksomhedspantet giver således virksomhedspanthaver sikkerhed ”undervejs” i virksomhedens produktionsforløb. Minkene vil indledningsvis være omfattet af aktivkategorien ”besætning”, idet minkene ved slagtning overføres til kategorien ”varelager” (skind). Når skindene senere sælges, omfattes fordringen på køber af skindene af virksomhedspantet, idet fordringen hidrører fra salg af varer og tjenesteydelser (”debitorer”).

Det er en betingelse, at der kun kan ske udskillelse af virksomhedspantet som led i regelmæssig drift. Aflivning af mink og destruktion af skind kan imidlertid ikke betragtes som udskillelse af pantet som led i regelmæssig drift. Det må umiddelbart antages, at kravet på erstatning for aflivning af minkene omfattes af virksomhedspantet (som et surrogat), hvorimod godtgørelse for fremtidigt driftstab ikke ses at kunne omfattes af virksomhedspantet, idet dette tilgodehavende ikke hidrører fra salg af varer og tjenesteydelser. Dette kan betyde, at banker og andre virksomhedspanthavere kan føle sig nødsaget til at reagere for at bevare deres sikkerheder bedst muligt og herved forsøge at undgå, at værdien af virksomhedspantet forringes.

Hvis du har meddelt virksomhedspant til en långiver, kan du derfor med fordel forberede dig f.eks. ved at tilegne dig et fuldstændigt overblik over dine aktiver og passiver, dit bankengagement og meddelte sikkerheder. Ligeledes kan det være relevant at udarbejde eller opdatere likviditetsbudgettet, hvorved du hurtigt kan besvare eventuelle henvendelser fra en bank, der ”rører på sig”.

Det kan også være en fordel at gøre sig overordnet bekendt med de insolvensretlige regler, herunder mulighederne for at gennemføre en rekonstruktion eller – ud fra en ”worst case” betragtning – de konkursretlige regler. 

DAHLs insolvensspecialister har omfattende insolvensretlig erfaring, herunder med rådgivning om rekonstruktioner og frivillige afviklings- og gældsordninger. Se blandt andet vores samtalevideo, hvor vores eksperter gennemgår reglerne for rekonstruktion (tryk her). DAHL har endvidere udarbejdet digitale håndbøger om disse to emner, der udførligt beskriver de forskellige processer og regler - download og læs e-bøgerne via dette link: "Hvordan kan rekonstruktion redde nødlidende virksomheder?" og "Hvad gør jeg, hvis min kunde går konkurs?".

DAHLs Task Force svarer på minkavlernes spørgsmål om bl.a. ekspropriation og erstatning

Mens politikerne lokalt og nationalt har travlt med at diskutere, om de danske minkavlere skal ydes erstatning eller kompensation som følge af de indgreb, som erhvervet gennemgår i disse dage, og ikke mindst om der overhovedet er lovhjemmel hertil, befinder hundredvis af minkavlere sig i en situation, hvor bunken af ubesvarede spørgsmål kun bliver større og større. Hos DAHL følger vi udviklingen tæt. Vi har i den forbindelse oprettet en digital ”Q&A-hotline”, hvor de berørte minkavlere har mulighed for at stille spørgsmål til vores eksperter om ekspropriation, erstatning og de skattemæssige konsekvenser heraf, eller - om nødvendigt - insolvensretlige forhold. Eksperterne vil inden for 24 timer bestræbe sig på at besvare de stillede spørgsmål.

Det er gratis at stille spørgsmål relateret til ekspropriation, erstatning, skattemæssige og insolvensretlige forhold via vores Q&A, og du kan som avler eller familiemedlem stille præcis dé spørgsmål, som netop du har brug for at få besvaret.

Du kan tilgå vores digitale Q&A-hotline for minkavlere ved at klikke her. På platformen kan du – udover at stille spørgsmål om erstatning og kompensation - også finde information om ekspropriationsprocessen, ny lovgivning, der vedtages, relevante artikler mv. Siden vil løbende blive opdateret. 

Har du iøvrigt spørgsmål relateret til emnet, er du også velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne