Nyheder

Forældelsesfrist udløber i 2016/2017

Den 1. januar 2008 trådte en ny forældelseslov i kraft. Det medførte, at mange kreditorer i 2006 og 2007 sendte påmindelser til debitorerne for at forlænge forældelsesfristen i 10 år. Nu er 10-årsfristen ved at løbe ud, og kreditorerne vil dermed lide betydelige økonomiske tab, hvis forældelsesfristen ikke afbrydes på korrekt vis, eksempelvis ved at foretage retslige skridt.

Baggrund

Den 1. januar 2008 trådte en ny forældelseslov i kraft. Hovedreglen er nu, at forældelse indtræder 3 år fra forfaldstidspunktet. Med forældelsesloven blev der fastsat en absolut forældelsesfrist på 30 år for krav  i forbindelse med person- eller miljøskade og 10 års absolut frist for andre krav . Der blev ligeledes fastsat en 10-årig forældelsesfrist for domme og betalingspåkrav. Derudover er der fastsat særlige forældelses- og tillægsfrister.

Der løber en ny 10-årig forældelsesfrist (dog kun 3 års yderligere renter), når der er etableret et særligt grundlag, som eksempelvis en dom eller anden retslig afbrydelse. 

For at kreditorerne ikke skulle miste deres krav i forbindelse med den ny forældelseslov, blev der udfærdiget et sæt overgangsregler. Overgangsreglerne medførte, at krav  stiftet før den 1. januar 2008, og som på tidspunktet for ikrafttrædelsen af den ny forældelseslov ikke var forældet, tidligst blev forældet den 1. januar 2011. 

Afbrydelse

I forhold til tidligere er kravene til afbrydelse af forældelse blevet skærpet. Muligheden for at  påminde debitor om at forlænge fristen er afskaffet. Der er nu alene to muligheder for at afbryde forældelsen. Enten erkender debitor sig  gælden, eller  kreditor foretager retslige skridt. 

Denne markante ændring medførte naturligvis, at mange kreditorer i 2006 og 2007 sendte påmindelser til debitorerne, som var muligt efter de tidligere regler, og dermed forlængede forældelsen i 10 år. I 2016 og 2017 sprænges den 10-årige forældelsesfrist, og kreditorerne mister deres krav, medmindre de får en skylderkendelse fra debitorerne eller foretager retslige skridt. 

Forældelse afbrydes, når debitoren over for  kreditoren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse. Foretager kreditor retslige skridt med henblik på at erhverve dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten, voldgiftskendelse eller anden bindende afgørelse, der fastslår kravets eksistens og størrelse, afbrydes forældelsen ligeledes. Forældelsen afbrydes også ved iværksættelse af insolvensprocedurer eller ved indgivelse af anmodning til fogedretten om, at der skal foretages udlæg hos debitoren. 

Ukendskab til skyldnerens opholdssted

Loven indeholder en tillægsfrist på 1 år i det tilfælde, hvor kreditor på grund af forskellige typer hindringer er afskåret fra at afbryde forældelsen. Det er eksempelvis i tilfælde af ukendskab til debitorens opholdssted eller på grund af en hindring, der ikke beror på kreditorens egne forhold. 

Konsekvensen af tillægsfristen er, at hvis kreditor får eller burde få kendskab til debitorens opholdssted på et tidspunkt, hvor der er mindre end 1 år tilbage af forældelsesfristen, forlænges fristen til 1 år, således at kreditor kan iværksætte foranstaltninger med henblik på at afbryde forældelsen. 

Konsekvenser

Konsekvenserne af manglende afbrydelse af forældelsesfristen er, at kravet mistes. Renter, provisioner og gebyrer, der knytter sig til hovedkravet bortfalder ligeledes, selvom de ikke ville være forældet selvstændigt. 

Det anslås, at kreditorerne vil miste kravet for store millionbeløb i løbet af 2016 og 2017, såfremt forældelsesfristen ikke afbrydes. 

Har du spørgsmål til ovenstående, behov for hjælp til at foretage retslige skridt til at inddrive kravet  eller afbryde forældelsen, er du velkommen til at kontakte, Thomas Møller Harhoff Kristensen i Viborg/Randers, Jens H. Bangsgaard i Herning, Thomas Markert i København,  Mikkel Bech Jensen i Esbjerg eller Jens Christian Riber i Esbjerg.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne