Nyheder

Forældelsesfrist udløber i 2016/2017

Den 1. januar 2008 trådte en ny forældelseslov i kraft. Det medførte, at mange kreditorer i 2006 og 2007 sendte påmindelser til debitorerne for at forlænge forældelsesfristen i 10 år. Nu er 10-årsfristen ved at løbe ud, og kreditorerne vil dermed lide betydelige økonomiske tab, hvis forældelsesfristen ikke afbrydes på korrekt vis, eksempelvis ved at foretage retslige skridt.

Baggrund

Den 1. januar 2008 trådte en ny forældelseslov i kraft. Hovedreglen er nu, at forældelse indtræder 3 år fra forfaldstidspunktet. Med forældelsesloven blev der fastsat en absolut forældelsesfrist på 30 år for krav  i forbindelse med person- eller miljøskade og 10 års absolut frist for andre krav . Der blev ligeledes fastsat en 10-årig forældelsesfrist for domme og betalingspåkrav. Derudover er der fastsat særlige forældelses- og tillægsfrister.

Der løber en ny 10-årig forældelsesfrist (dog kun 3 års yderligere renter), når der er etableret et særligt grundlag, som eksempelvis en dom eller anden retslig afbrydelse. 

For at kreditorerne ikke skulle miste deres krav i forbindelse med den ny forældelseslov, blev der udfærdiget et sæt overgangsregler. Overgangsreglerne medførte, at krav  stiftet før den 1. januar 2008, og som på tidspunktet for ikrafttrædelsen af den ny forældelseslov ikke var forældet, tidligst blev forældet den 1. januar 2011. 

Afbrydelse

I forhold til tidligere er kravene til afbrydelse af forældelse blevet skærpet. Muligheden for at  påminde debitor om at forlænge fristen er afskaffet. Der er nu alene to muligheder for at afbryde forældelsen. Enten erkender debitor sig  gælden, eller  kreditor foretager retslige skridt. 

Denne markante ændring medførte naturligvis, at mange kreditorer i 2006 og 2007 sendte påmindelser til debitorerne, som var muligt efter de tidligere regler, og dermed forlængede forældelsen i 10 år. I 2016 og 2017 sprænges den 10-årige forældelsesfrist, og kreditorerne mister deres krav, medmindre de får en skylderkendelse fra debitorerne eller foretager retslige skridt. 

Forældelse afbrydes, når debitoren over for  kreditoren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse. Foretager kreditor retslige skridt med henblik på at erhverve dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten, voldgiftskendelse eller anden bindende afgørelse, der fastslår kravets eksistens og størrelse, afbrydes forældelsen ligeledes. Forældelsen afbrydes også ved iværksættelse af insolvensprocedurer eller ved indgivelse af anmodning til fogedretten om, at der skal foretages udlæg hos debitoren. 

Ukendskab til skyldnerens opholdssted

Loven indeholder en tillægsfrist på 1 år i det tilfælde, hvor kreditor på grund af forskellige typer hindringer er afskåret fra at afbryde forældelsen. Det er eksempelvis i tilfælde af ukendskab til debitorens opholdssted eller på grund af en hindring, der ikke beror på kreditorens egne forhold. 

Konsekvensen af tillægsfristen er, at hvis kreditor får eller burde få kendskab til debitorens opholdssted på et tidspunkt, hvor der er mindre end 1 år tilbage af forældelsesfristen, forlænges fristen til 1 år, således at kreditor kan iværksætte foranstaltninger med henblik på at afbryde forældelsen. 

Konsekvenser

Konsekvenserne af manglende afbrydelse af forældelsesfristen er, at kravet mistes. Renter, provisioner og gebyrer, der knytter sig til hovedkravet bortfalder ligeledes, selvom de ikke ville være forældet selvstændigt. 

Det anslås, at kreditorerne vil miste kravet for store millionbeløb i løbet af 2016 og 2017, såfremt forældelsesfristen ikke afbrydes. 

Har du spørgsmål til ovenstående, behov for hjælp til at foretage retslige skridt til at inddrive kravet  eller afbryde forældelsen, er du velkommen til at kontakte, Thomas Møller Harhoff Kristensen i Viborg/Randers, Jens H. Bangsgaard i Herning, Thomas Markert i København,  Mikkel Bech Jensen i Esbjerg eller Jens Christian Riber i Esbjerg.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne