Nyheder

DAC6: Er I klar til at indberette grænseoverskridende ordninger?

De første frister for indberetninger under DAC6 er lige om hjørnet. EU-direktivet DAC6 fastsætter reglerne for nye indberetningspligter for grænseoverskridende ordninger og gælder for virksomheder, skatteydere, advokater, revisorer, bankrådgivere og øvrige eksterne rådgivere. Rådgiver du om forhold, der krydser grænser? Så læs med her og find ud af, hvornår du skal handle.

DAC6 fastsætter reglerne for en ny indberetningspligt til myndigheder i EU-medlemsstater for relevante skatteydere og mellemmænd, som er involverede i grænseoverskridende ordninger, der opfylder nærmere fastsatte retningslinjer. Er du i tvivl om, hvad DAC6 er? Vores DAC6-specialistteam har udarbejdet en Q&A omkring DAC6, hvor du får et generelt overblik over DAC6. Download DAC6-Q&A.

DAC6 omfatter ikke kun skatteplanlægning og skatteordninger

Ved implementering af DAC6 er det ikke kun potentiel aggressiv skatteplanlægning og skatteordninger, som skal indberettes til skattemyndighederne. Det er også reelle lovlige grænseoverskridende transaktioner og ordninger, der kan blive omfattet af regelsættet, hvorfor pligten til at indberette grænseoverskridende ordninger kommer til at omfatte rådgivningsområder, som ikke nødvendigvis har noget med skatterådgivning at gøre.

Hvornår starter indberetningsfristen?

Når vi træder ind i 2021, bliver indberetninger efter DAC6 en del af hverdagen for rådgivere og virksomheder, der involveres i grænseoverskridende forhold.

De første frister for indberetninger er lige om hjørnet. Ved ordninger, hvor første skridt er gennemført i perioden 25. juni 2018 til 30. juni 2020, skal der indberettes efter DAC6 til Skatteforvaltningen senest den 28. februar 2021. For rådgivning, der er ydet i perioden 1. juli 2020 til 31. december 2020, er indberetningsfristen 30 dage fra 1. januar 2021. Ved rådgivning, der er ydet i perioden 1. januar 2021 og frem, skal indberetning ske 30 dage efter, at f.eks. rådgivningen er ydet.

Med en kort indberetningsfrist på 30 dage, skal du som rådgiver være opmærksom på kriterierne for en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning og i den forbindelse kunne identificere en evt. indberetningspligt.

Hvem er indberetningspligtig?

I Danmark skal indberetningen ske til Skatteforvaltningen, og de indberetningspligtige er mellemmænd og relevante skatteydere.

Mellemmænd er f.eks. rådgiveren, der udformer, tilrettelægger og/eller markedsfører en grænseoverskridende ordning. En rådgiver kan også blive omfattet af mellemmandsbegrebet ved at assistere med ovenstående enten via en anden mellemmand eller via en relevant skatteyder.

I det tilfælde, at der ikke er en mellemmand, kan den relevante skatteyder, f.eks. en virksomhed blive omfattet af indberetningspligten i DAC6, hvis virksomheden selv forestår indgåelsen af en aftale, transaktion eller lignende. Dette vil ofte være tilfælde, hvor virksomheder indgår aftaler med udenlandske virksomheder, der ikke anvender rådgivere, fordi de f.eks. selv har kompetencerne inhouse. Det er desuden særligt relevant, når der på tværs af landegrænser mellem forbudne enheder i en koncern sker transaktioner.

Hvor kan jeg blive klogere på DAC6?

Fire af DAHLs specialister har skrevet bogen "Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6" (2020). Bogen indeholder en juridisk gennemgang af den EU-retlige regulering af DAC6 samt implementeringen heraf i dansk ret. Som læser får du et udførligt indblik i de betingelser, der skal opfyldes for, at man får en indberetningspligt, hvornår og hvordan man skal indberette, og hvad manglende indberetninger måtte kunne medføre. Klik her for at downloade bogens indledning og 1. kapitel. Bogen er udgivet af Karnov Group (for mere info).

Vi udbyder desuden indsigtsgivende kurser om DAC6. Nærmere informationer om bestilling af kurser fremgår af via denne onepager. Du har desuden mulighed for at bestille et gratis webinar-on-demand via denne formular

Hvordan skal jeg identificere DAC6-indberetningspligtige sager?

DAHL tilbyder en digital løsning – DAC6-TJEK - hvor vi hjælper dig med at identificere om jeres grænseoverskridende sager er indberetningspligtige efter DAC6. Løsningen er baseret på et digitalt spørgeskema, hvor du besvarer de stillede spørgsmål. Når alle spørgsmål er besvaret, modtager du en rapport, hvori alle de udfyldte data fremgår. Rapporten valideres herefter af DAHLs specialister.

Konstaterer vi, at sagen er indberetningspligtig efter DAC6, hjælper vi ligeledes med indberetningen til Skatteforvaltningen. Rapporten skal gemmes som dokumentation for, at du har undersøgt, om du er indberetningspligtige efter DAC6.

Ønsker du at høre mere om DAC6 eller vores DAC6-TJEK, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister: Bent Ramskov og Siw Ryan.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne