Nyheder

Skatterådet afklarer beskatning af repræsentationsgaver

Repræsentationsgaver kan optræde i mange forskellige former, men fælles for dem er, at de har til formål at knytte gavemodtager (den ansatte) tættere til gavegiver (virksomheden) for at sikre kundegrundlaget for virksomheden. Gavemodtager skal imidlertid være opmærksom på, at repræsentationsgaver kan udløse både straffe- og skatteretlige konsekvenser. Sidstnævnte bekræfter et nyere svar fra Skatterådet. Læs mere her.

Repræsentationsgaver dækker over mange former for gaver. Det kan f.eks. være en flaske vin, som en ansat i en virksomhed modtager i anledning af eget jubilæum eller virksomhedens jubilæum. Denne gavetype beskattes sjældent, og gavegiver fratrækker ofte gaven som repræsentation eller måske endda som en driftsomkostning.

En repræsentationsgave kan også bestå i at invitere en konkret person til et arrangement af en eller anden karakter, som skal styrke samarbejdsrelationen. Med andre ord er sigtet med en repræsentationsgave at knytte gavemodtager tættere til gavegivers virksomhed for at sikre kundegrundlaget for virksomheden – men det er ikke altid helt uden omkostninger.

Når repræsentationsgaver får strafferetlige konsekvenser

De seneste år har repræsentationsgaver – især til offentlige og halvoffentlige virksomheders ansatte – skabt store overskrifter med et strafferetligt afsæt.

Spørgsmålet har her været, om den pågældende ”gave” har været for stor og dermed kan have karakter af bestikkelse. De omtalte gaver” har bl.a. omfattet en Ipad og en tur til Formel 1-løb i Abu Dhabi. Er der tale om bestikkelse, hvis en offentlig eller halvoffentlig ansat tager imod en sådan gave?

Disse ”gave”-situationer har også en skatteretlig vinkel. Et nyere bindende svar fra Skatterådet illustrerer dette på udmærket vis.

Når repræsentationsgaver får skatteretlige konsekvenser

Skatterådet skulle tage stilling til en sag, der vedrørte en formand for en antenneforening, som gratis modtog tv- og internetydelser til en værdi af 8.233 kr. årligt fra foreningens tv- og internet-leverandører.

Spørgsmålet var, om dette var en skattefri repræsentationsgave? Det kunne Skatterådet ikke bekræfte, var tilfældet, og formanden for antenneforeningen blev derfor beskattet af det fulde beløb som en skattepligtig indkomst. Denne konklusion kan tiltrædes.

Den samme formand havde også deltaget i et arrangement sammen med leverandøren, nemlig en festival, hvor der var overnatning, bespisning og transport inkluderet. Værdien udgjorde 2.550 kr. + værdi af frokost og aftensmad. Formanden var blevet inviteret af en leverandør; der var altså ikke tale om et arrangement med egen arbejdsgiver.

Spørgsmålet var, om formanden skulle beskattes af (noget af) denne værdi?

Skatterådet fandt, at formanden skulle beskattes af 50 % af værdien og henså til den særlige praksis, der er ved værdiansættelse af repræsentationsgaver i form af rejser. Den skatteretlige praksis angiver nemlig her, at man ofte alene beskattes af 50 % af rejsens værdi. Synspunktet bag denne betragtning er, at en rejse ikke er et omsætteligt gode, men en oplevelse. Også dette resultat kan tiltrædes ud fra den foreliggende praksis. Formanden blev altså beskattet af størstedelen af de tildelte gaver.

Sagen er et bindende svar, hvor der alene var fokus på de skatteretlige spørgsmål. Hvorvidt de pågældende gaver er ”for meget” ud fra en strafferetlig synsvinkel, forholder skatterådet sig naturligvis ikke til. Denne del er derfor uafklaret for disse gaver.

DAHLs kommentar til repræsentationsgaver

Gaver, herunder repræsentationsgaver, er dejlige at få, men bør modtages med omtanke. For at undgå at ansatte skal være i tvivl, har mange virksomheder formuleret interne regler om repræsentationsgaver. Den sikreste regel er, at man slet ikke bør modtage sådanne gaver.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til Skatterådets svar eller til repræsentationsgaver i det hele taget, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi yder professionel rådgivning området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne