Nyheder

DAHL retter fokus mod den offentlige sektor

Med en rammeaftale om levering af advokatydelser til Aarhus Kommune melder DAHL sig for alvor på banen som juridisk sparringspartner for den offentlige sektor. Firmaet har senest oprustet på det udbudsretlige område, særligt inden for det IT-retlige område, til gavn for både tilbuds- og ordregivere.

I løbet af de senere år har DAHL Advokatpartnerselskab udvidet sit markedsfokus og ikke mindst paletten af rådgivningsområder, så firmaets specialister nu står som en endnu stærkere rådgiver for den offentlige sektor. Senest har DAHL deltaget i Aarhus Kommunes udbud af rammeaftaler om advokatydelser. Et udbud, hvor DAHL blev valgt som et af fire advokatfirmaer. Dermed skal firmaets specialister inden for blandt andet entrepriseret, fast ejendom, IT-ret, miljø- og planret samt udbudsret og offentlige indkøb bistå Aarhus Kommune, når kommunens medarbejdere står overfor juridiske problemstillinger.

Aarhus Kommune er langt fra den eneste klient i den offentlige sektor, som DAHL bistår. Klientporteføljen omfatter både offentlige og halvoffentlige institutioner, herunder regioner, kommuner, styrelser, forsyningsvirksomheder mv. ”Juridisk rådgivning til eksempelvis en kommune er kompleks. I den offentlige sektor er der flere ligheder med de problemstillinger, vi møder i det private erhvervsliv, men interessenterne, de særlige rammebetingelser samt den politiske styreform stiller andre krav til rådgivningen. Dermed forudsætter rådgivningen særlige kompetencer og indsigt,” forklarer partner Anette Kusk, der beskæftiger sig med fast ejendom, projektudvikling samt miljø- og planret.

DAHL har historisk set været erhvervslivets advokat og haft sit markedsfokus i det segment, men der er i de senere år blevet optaget partnere, der har erfaring med rådgivning til den offentlige sektor. ”Ser vi blot få år tilbage, var dette ikke vores primære fokus, når vi tog det strategiske perspektiv på vores markedsfokus og indsatsområder, men i takt med en øget efterspørgsel, styrkede kompetenceprofiler inden for netop disse områder og ikke mindst stærke relationer i sektoren har det været en naturlig vej at gå for os. Nu hvor Aarhus Kommune peger på os som fast samarbejdspartner for de kommende fire år, må jeg med stor glæde konstatere, at arbejdet har båret frugt,” fortæller Anders Madsen Pedersen, kommerciel direktør i DAHL.

Den offentlige og halvoffentlige sektor gennemgår i disse år store forandringer. ”I sådanne forandringsprocesser er det meget vigtigt så tidligt som muligt i processen at få klarlagt den retlige ramme for de ønsker og behov, som gør sig gældende. Hvad enten der er tale om en region, en kommune eller et forsyningsselskab, oplever vi gang på gang, at offentlige medarbejdere står med spørgsmål og udfordringer, som kræver kompetent juridisk problemløsning og rådgivning på det højeste faglige niveau. Noget som vi er kendt for hos DAHL,” uddyber Anders Madsen Pedersen.

DAHL oplever blandt andet et stigende behov for rådgivning om køb og salg af fast ejendom, udvikling af offentligt ejede ejendomme og håndtering af indkøb af IT i forvaltningen. Senest har DAHL blandt andet derfor oprustet på området for udbud og offentlige indkøb, særligt med fokus på udbud inden for IT og tech, hvor to stærke profiler med stor erfaring  fra henholdsvis den kommunale verden og rådgiverbranchen nu er en del af holdet. De rådgiver både private virksomheder og offentlige myndigheder, blandt andet ved kvalitetssikring og udarbejdelse af udbudsmaterialer og tilbudsafgivelse i offentlige udbud.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne