Nyheder

Den nye normalvedtægt for ejerforeninger

Efter en ændring af ejerlejlighedsloven d. 1. juli 2020 fik ejerforeninger landet over at vide, at der senere på året ville komme en ny normalvedtægt, der ville gælde for ejerforeninger, der ikke selv har lavet en vedtægt. Denne normalvedtægt er nu vedtaget, og på en række punkter adskiller den sig markant fra den gamle version. Få indblik i hvilke punkter du skal være opmærksom på, hvornår normalvedtægten træder i kraft, og hvordan ejerforeninger bør forholde sig.

Hvad er nyt?

Selvom der er mange ting, der går igen i den nye normalvedtægt, er der alligevel en række væsentlige ændringer, som man bør holde sig for øje. Nedenstående gennemgang er ikke udtømmende, men giver et fokus på de væsentligste ændringer. 

Flertalsregler

I forhold til den gamle normalvedtægt er der i den nye version lavet en række ændringer og præciseringer, når det gælder flertalsreglerne ved generalforsamlinger. Således vil det fremover være nemmere for ejerforeninger at gennemskue, hvilke situationer der kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af ejerforeningens medlemmer, førend det kan vedtages. Der nævnes nu direkte eksempler på forslag, der vil kræve kvalificeret flertal. Eksemplerne omfatter bl.a. beslutninger om elevator- og altanprojekter, begrænsning af ejernes ret til korttidsudlejning via Airbnb o.lign., samt beslutninger om indretning af nye taglejligheder.

Vedtægtsændringer vil ligesom førhen stadig være omfattet af reglen om kvalificeret flertal. Der er således med den nye normalvedtægt ikke tiltænkt en egentlig ændring af den tidligere bestemmelse, men blot en præcisering heraf.

Vetoret

Derudover er der som noget nyt tillagt ejerne vetoret i visse situationer. Beslutninger, der indskrænker et medlems særrettigheder, forøger deres forpligtelser eller dennes retsstilling generelt forskydes i forhold til de andres, skal vedtages med det nødvendige flertal og det pågældende medlems samtykke. Er der tale om flere medlemmer, hvis retstilling forværres på en af de ovennævnte måder, vil forslaget alene træde i kraft for de samtykkende ejere.

Udlejning

Til forskel fra den gamle normalvedtægt er der i den nye normalvedtægt indføjet visse regler om udlejning.

Har et medlem af en ejerlejlighed f.eks. udlejet hele sin bolig, skal bestyrelsen underrettes om dette, samt lejemålets varighed, lejers navn og kontaktoplysninger.

Det lidt mere interessante er dog ejerens ret til at korttidsudleje sin lejlighed f.eks. via. Airbnb. Som nævnt tidligere kan man på generalforsamlingen træffe beslutning om, at ejernes ret til korttidsudlejning begrænses. Men som følge af den nye normalvedtægt, vil en ejer til enhver tid have ret til at korttidsudleje op til 4 separate gange dog maksimalt samlet 30 dage pr. kalenderår.

Hvilke ejerforeninger er omfattet af den nye normalvedtægt?

Den nye normalvedtægt vil gælde for ejerforeninger, der stiftes d. 1. januar 2021 eller senere, og som ikke har vedtaget deres egen særvedtægt.

Det samme gælder for allerede eksisterende ejerforeninger uden egen særvedtægt - dog under lidt andre forhold. Der er nemlig fastsat en overgangsperiode for sådanne ejerforeninger. Er foreningen således stiftet før d. 1. januar 2021 og har denne ingen særvedtægt, vil den nye normalvedtægt først gælde for dem d. 1. januar 2022. Indtil da vil den hidtidige normalvedtægt gælde som sædvanligt.

Ejerforeninger vil kunne fravige den nye normalvedtægt ved at vedtage deres egen særvedtægt. Ejerforeninger, der allerede har deres egen særvedtægt, vil ikke være omfattet af den nye normalvedtægt, uanset hvornår ejerforeningen er blevet stiftet.

Hvordan bør man forholde sig?

Den nye normalvedtægt er på mange måder en forbedring ift. den gamle version. Overordnet set er den mere enkel, brugervenlig og udførlig. For ejerforeninger uden særvedtægter er der derfor tale om en opgradering.

Dermed ikke sagt, at den nye normalvedtægt bør anvendes i alle ejerforeninger. I langt de fleste tilfælde, vil der være individuelle forhold, der gør det mere hensigtsmæssigt eller direkte nødvendigt at have særvedtægter eller i det mindste fravige visse bestemmelser i normalvedtægten. Begge løsninger er gyldige, men det vil være forskelligt, hvilken der passer bedst.

Ønsker man at anvende normalvedtægten, vil den, som nævnt ovenfor, automatisk træde i kraft enten d. 1. januar 2021 eller 2022, alt efter hvornår ejerforeningen blev oprettet.

Der er ikke behov for at gennemgå en tinglysningsproces, da normalvedtægten automatisk vil træde i stedet for den gamle. Dog skal ejerforeningerne være opmærksomme på evt. fravigelser af den gamle normalvedtægt, da disse ikke længere vil stemme overens med den nye normalvedtægt. Disse skal om nødvendigt opdateres og tinglyses på de enkelte ejerlejligheder på ny.

Også for ejerforeninger med egne særvedtægter vil det være en god ide at få tjekket disse igennem og evt. opdateret. Særligt Covid-19 pandemien har givet anledning til en række nye ideer, som ejerforeninger kunne få glæde af, heriblandt mulighed for afholdelse af digitalt møde eller generalforsamling.

Har du spørgsmål til den nye normalvedtægt eller behov for rådgivning relateret til forholdende i din ejerforening, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne