Nyheder

COVID-19: Genindførelse af lønkompensationsordningen

Danmark er endnu engang ramt af nedlukninger på grund af øget coronasmitte. I den forbindelse er der indgået en trepartsaftale om at genindføre lønkompensationsordningen, som omfatter virksomheder i hele landet. Læs mere om ordningen og de konkrete betingelser for at opnå kompensation.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er efter nye forhandlinger blevet enige om en trepartsaftale, hvormed man genindfører den midlertidige lønkompensation til lønmodtagere i Danmark, der uden støtten var i fare for at miste deres job på grund af de seneste COVID-19-restriktioner og nedlukninger.

I aftalen om genindførsel af lønkompensationsordningen aftalte arbejdsmarkedets parter og regeringen, at lønkompensationen var betinget af restriktionerne. Derfor er det en naturlig konsekvens af restriktionernes udvidelse, at lønkompensationen udvides tilsvarende. I skrivende stund gælder restriktionerne – og retten til lønkompensation – i hele landet til og med den 3. januar 2021.

Lønkompensationsordningens betingelser, indhold og ansøgningsproces er i det store hele uændret; det er en forlængelse af, hvad der tidligere var gældende.

Betingelser for lønkompensation

Betingelserne for at deltage i ordningen er de samme, som var gældende i foråret.

For det første er deltagelse i lønkompensationsordningen betinget af, at andre eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn fravælges. 

For det andet skal virksomheden være hårdt ramt af den økonomiske krise, og dermed stå over for at skulle opsige minimum 50 medarbejdere eller 30 % af medarbejderstaben.

For det tredje skal virksomhederne fortsat betale fuld løn til medarbejderne, og de fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde. De skal hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn. Det er derfor ligeledes en forudsætning for at modtage lønkompensation, at der ikke opsiges medarbejdere på grund af virksomhedens økonomi.

For det fjerde strækker lønkompensationsordningen sig over juleferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket. Virksomheder vil derfor ikke kunne modtage lønkompensation for 3 dage i kompensationsperioden.  I modsætning til den tidligere lønkompensationsordning stilles der ikke krav om afholdelse af ferie for medarbejdere. Det forudsættes dog, at ferie aftalt forud for den 9. december afholdes som planlagt.

Kompensationens indhold

Er de ovenstående betingelser opfyldt, vil virksomheden være berettiget til at modtage lønkompensation for det antal medarbejdere, som i stedet for at blive afskediget er blevet hjemsendt. Lønkompensationen afhænger af branche.

Virksomheden vil modtage op til 75 % af de samlede lønudgifter for funktionærer og op til 90 % for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet fuldtidsansat medarbejder pr. måned.

Oplysninger og dokumentationskrav

Medarbejdere, som dækkes af lønkompensationen, skal i virksomhedens ansøgning, og i den efterfølgende revision, registreres på CPR-nr.

Virksomheden skal ligeledes angive og begrunde, hvilken periode der forventes at være arbejdsmangel i relation til den konkrete hjemsendelse.

Det skal efterfølgende dokumenteres, med revisorbistand, at de berørte medarbejdere faktisk har været hjemsendt i den angivne periode. I dokumentationen skal blandt andet indgå attestation fra eventuel faglig repræsentant i virksomheden på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt i perioden.

Hvordan ansøges?

Har du på vegne af din virksomhed behov for at ansøge om lønkompensation, foregår dette gennem virksomhedsportalen virk.dk.

COVID-19-situationen afføder en række juridiske, strategiske, forretningsmæssige og økonomiske problemstillinger, som de fleste virksomheder bør forholde sig til. Vi har derfor nedsat en særlig task force, du kan kontakte vedrørende de problemer og overvejelser, du og din virksomhed måtte stå overfor i den kommende periode. Det kunne eksempelvis være rådgivning om frivillige og tvungne ordninger, om konsekvenserne af hastelovgivning indenfor skat og afgiftsområdet, om overvejelser og handlemuligheder ift. insolvensbehandling, implikationer i forhold til kapitalstruktur og kapitalforhold, samarbejde med leverandører og øvrige kontraktretlige implikationer og handlemuligheder i kommercielle kontrakter, etc.

Vores Corona-task force fungerer som en hotline, der hurtigt vil kunne trække på +200 specialister i DAHL. Kontakt en af vores rådgivere for en nærmere drøftelse af situationen i din virksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne