Nyheder

Minkbranchens følgeerhverv kan have krav på ekspropriationserstatning

Mens mange er stærkt optaget af at diskutere, hvilken kompensation eller erstatning minkavlerne har krav på som følge af forbuddet mod hold af mink, er det ikke altid, at samtalen handler om, hvilke økonomiske konsekvenser, forbuddet har overfor branchens følgeerhverv. Ikke desto mindre vil følgeerhvervene, som f.eks. leverer varer og tjenesteydelser til minkavlerne, uundgåeligt rammes økonomisk, når minkavlerne ikke længere kan drive deres erhverv i Danmark.

Den 16. november 2020 indgik Regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en såkaldt stemmeaftale om aflivning og forbud mod hold af mink frem til den 31. december 2021. Loven, der udmønter stemmeaftalen, blev vedtaget den 21. december 2020.

Stemmeaftalen er ikke kun interessant, fordi aftalepartierne blev enige om, at minkavlerne skal behandles, som er der tale om ekspropriation, men også fordi det blev aftalt, at de meget minkavlsafhængige følgeerhverv skal behandles efter samme princip.

De meget minkavlsafhængige følgeerhverv har derfor krav på fuldstændig erstatning på lige fod med minkavlerne. For disse virksomheder forventer vi, at ekspropriationsprocessen og erstatningsfastsættelsen bliver som for minkavlerne. Det vil sige ved taksationsforretninger, hvor virksomhedernes tab skal opgøres individuelt bl.a. på baggrund mistede investeringer og produktionstab.

Hvornår er en virksomhed meget minkavlsafhængig?

Aftaleteksten mellem de involverede partier behandler ikke spørgsmålet om, hvornår en virksomhed kan karakteriseres som et meget minkavlsafhængigt følgeerhverv. Ud fra en generel ekspropriationsbetragtning vil det afhænge af, hvor intensivt den enkelte virksomhed rammes økonomisk.

Den første gruppe af meget minkavlsafhængige følgeerhverv, som vi vurderer, kan have krav på ekspropriationserstatning, vil først og fremmest være de virksomheder, som udelukkende leverer varer og tjenesteydelser til minkbranchen, og hvis produkter og rådgivning alene kun kan anvendes af minkbranchen. Der er ingen tvivl om, at forbuddet mod hold af mink vil være lige så indgribende overfor disse virksomheder, som forbuddet er overfor avlerne. Et eksempel kan være de produktionsvirksomheder, der producerer varer til minkavlerne, herunder f.eks. foder, savsmuld, minkhaller, maskiner til brug for pelsning, gylle- og vandingssystemer og fodermaskiner samt reservedele hertil. 

Den anden gruppe af meget minkavlsafhænge følgeerhverv kan være de virksomheder, der i væsentlig grad leverer varer og tjenesteydelser til minkbranchen, og hvis eksistensgrundlag derfor er afhængig af minkbranchen. Et eksempel kan være transporterhvervet, herunder vognmandsforretninger, der som en del af deres virksomhedsdrift leverer foder fra fodercentralerne og til de enkelte avlere, og som derfor har investeret i køretøjer, som er specialdesignet til dette formål.

Virksomhedernes udfordringer

Udfordringen for begge grupper af virksomheder kan blive, hvis staten gør gældende, at virksomhederne blot kan omstille sig, herunder ved at virksomhedernes varer afsættes til udlandet eller anvendes til et andet formål. Hvis dette er tilfældet, vil virksomhedernes tab kunne begrænses, og kravet på erstatning vil derfor mindskes, ligesom indgrebet nødvendigvis ikke kan karakteriseres som ekspropriation.

Der hersker ingen tvivl om, at virksomhedstyperne, der er nævnt ovenfor, rammes af forbuddet mod hold af mink, men spørgsmålet er, om de rammes så intensivt, at der er tale om ekspropriation med den virkning, at virksomhederne har krav på fuldstændig erstatning. For den enkelte virksomhed handler det om at kunne dokumentere de tab, som forbuddet mod hold af mink forvolder dem, og dokumentere, at de ikke kan begrænse deres tab ved produktionsomlægning eller ved at afsætte deres varer i udlandet. Dette kræver ikke blot en dyb indsigt i branchen, men også at de juridiske rammer nøje undersøges.  

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed kan være omfattet af forbuddet mod hold af mink, og hvad du i givet fald skal gøre, er du velkommen til at kontakte vores specialister. DAHL har desuden oprettet en digital ”Q&A-hotline”, hvor berørte minkavlere gratis har mulighed for at stille spørgsmål til vores eksperter om ekspropriation, erstatning, skattemæssige og insolvensretlige forhold. Driver du en virksomhed, som økonomisk rammes af forbuddet mod hold af mink, er du velkommen til at benytte vores Q&A-hotline. Du kan tilgå vores digitale Q&A-hotline ved at klikke her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne