Nyheder

Entreprise: Aftalte afvigelser fra AB-systemet

Når man anvender standardbetingelserne i AB-systemet, kan det være nødvendigt at foretage ændringer af enkelte bestemmelser. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, hvad sådanne ændringer kan medføre af risici. Læs her, hvad du skal være opmærksom på.

AB-systemet er som bekendt en række standardaftaler til brug for byggeriets parter, og de enkelte dele af systemet skal vedtages for det konkrete byggeri, før de finder anvendelse. Det betyder også, at parterne kan afvige fra de enkelte bestemmelser i AB-systemet, såfremt parterne ønskerne. At AB-systemet baserer sig på aftalevilkår fremfor lovgivning, gør det mere fleksibelt, og det kan på den måde tilpasses til det konkrete byggeri. Dette kan være både en fordel og en ulempe.

På den ene side skal parterne holde sig for øje, at AB-systemet er lavet med deltagelse af parter fra alle dele af byggeriet. På den måde er systemet søgt lavet neutralt i forhold til de forskellige parters ønsker og ikke mindst risiko.

På den anden side har de konkrete parter mulighed for at tilpasse AB-systemet til det konkrete byggeri og de enkelte parters specifikke aftale, hvilket giver stor fleksibilitet.

Vær opmærksom på ændret risikobalance

I nogle tilfælde kan det være fornuftigt at afvige fra bestemmelserne i AB-systemet. Ønsker parterne at fravige bestemmelserne, skal de holde sig for øje, at bestemmelserne er udarbejdet på en sådan måde, at de fordeler risikoen mellem parterne på en ”neutral” måde. Ændrer man således på bestemmelserne, tilføjer nye eller sletter andre, kommer man let til at ændre denne balance. Derfor er det vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvad rækkevidden af eventuelle ændringer vil være. Aftalens parter skal være opmærksom på, at en ændring i vilkår, kan føre til en ændret risikobalance.

Ønsker en bygherre eksempelvis at ændre en bestemmelse, hvorved entreprenøren pålægges en større risiko, bør entreprenøren tage højde for dette ved fastsættelse af pris – en kapitalisering af risikoen. Er prisen allerede forhandlet på tidspunktet for ændringen af bestemmelsen, bør parterne holde sig for øje, om ændringen af bestemmelsen kan kapitaliseres, eller om man overhovedet ønsker at indgå på ændringen. Omvendt bør bygherren både påregne og acceptere et risikotillæg ved en ændring af vilkår.

Særligt for offentlige bygherrer

Særligt for offentlige bygherrer gælder det, at de er undergivet de regler, som følger af udbudsloven og tilbudsloven. Disse regler er ikke indarbejdet i AB-systemet. Derfor er det op til parterne selv at aftale de ændringer, som udbudslovgivningen nødvendiggør. Også her skal parterne være opmærksom på, at det kan medføre en ændring af fordelingen af risiko. Ligeledes skal parterne være opmærksom på, hvordan den nye fordeling af risiko kan kapitaliseres, så entreprenøren kompenseres for den merrisiko, som entreprenøren påtager sig.

Havde AB-systemet i stedet være fastlagt ved lov, ville det betyde, at systemet ikke var nær så fleksibelt, som det er i dag. Omvendt kan man også argumentere for, at begge parter var sikret, idet systemet kan betragtes som ”neutralt” og på den måde fordeler risici lige mellem i involverede parter. På den måde udjævnes et eventuelt skævt styrkeforhold mellem parterne, således at ”den store ikke snyder den lille.”

Hos DAHL er det vores vurdering, at individuelle vilkår kan være en god ide, så længe vilkårene både er velovervejede og velskrevet. Vi kan både hjælpe med gennemlæsning og udarbejdelse af individuelle vilkår eller rådgivning indenfor entreprise i øvrigt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne