Nyheder

Regeringen har fremlagt udspil til ny, grøn skattereform

Danmark skal være grønnere, og vi skal tage et større ansvar for kampen mod klimaforandringer. Det er regeringens indgangsbøn i udspillet til fase 1 til en ny, grøn skattereform, der blev fremlagt den 23. november 2020. Læs mere om udspillet til den nye skattereform her.

Den nye, grønne skattereform vil ifølge regeringen følge tre centrale principper:

  • Afgiftssystemet skal understøtte den grønne omstilling og i højere grad afspejle de omkostninger, som udledninger fra erhvervsliv og husholdninger påfører samfundet.
  • Reguleringen skal omfatte klimagasudledninger fra alle brancher og alle sektorer, så alle tager et ansvar for, at vi kan nå 70 %-målsætningen.
  • En grøn skattereform skal indføres i flere faser. Først og fremmest fordi virksomhederne skal have mulighed for at omstille sig til mere klimavenlige produktionsformer. Men også fordi en fuld omlægning af afgiftssystemet kræver et stort udviklingsarbejde.

Regeringen vil på den ene side indføre betydelige afgiftsmæssige ændringer for især erhvervslivet og på den anden side gennemføre erhvervspolitiske lempelser for samlet ca. 4,5 mia. kr. i perioden fra 2021 til 2025.

Ændringer i afgiftssystemet

Afgiftssystemet spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. I dag varerier afgiftsniveauet markant afhængig af anvendelsen af de fossile brændsler, f.eks. betaler virksomheder en langt højere afgift for at opvarme deres bygninger end for at producere deres varer. Herudover varierer afgiftsniveauet også på tværs af de private sektorer.

Regeringen foreslår, at afgiften på CO2-udledning skal være ens, uanset hvilke typer udledninger der er tale om, og hvilke sektorer udledningen sker fra. Samtidig skal grønne løsninger gøres billigere med støtte- og tilskudsordninger.

Regeringens forslag indebærer, at energiafgiften på fossile brændsler for erhverv forhøjes med 6 kr. pr. GJ. Forhøjelsen indfases fra 2023 til 2025 og svarer til den forhøjelse af rumvarme, som blev aftalt for husholdninger i klimaaftalen fra juni 2020. Af forslaget fremgår det også, at forhøjelsen af energiafgifterne for virksomheder med mineralogiske processer først skal træde i kraft i 2025.

Nedenstående skema viser, hvordan differentieringen mellem erhvervene – ifølge regeringen – bør se ud i 2025.

Almindelige processer (industri)

Landbrug og gartneri

Mineralogiske processer mv. (Særlige processer)

10,5 kr. pr. GJ

(Regeringens udspil)

7,5 kr. pr. GJ

(Regeringens udspil)

6 kr. pr. GJ

(Regeringens udspil)

4,5 kr. pr. GJ

(Gældende regler)

1,5 kr. pr. GJ

(Gældende regler)

0 kr. pr. GJ

(Gældende regler)


Erhvervspolitiske lettelser

For at give erhvervslivet bedre muligheder for at omlægge deres produktion og foretage de nødvendige grønne investeringer vil regeringen gennemføre erhvervspolitiske lempelser for ca. 4,5 mia. kr. i perioden fra 2021 til 2025. Af udspillet fremgår det, at regeringen derfor vil understøtte erhvervslivet med mere end de ca. 715 mio. kr. i afgiftsforhøjelser, som erhvervslivet vil blive ramt af som følge af fase 1 i den grønne skattereform.

Lempelserne vil allerede blive indfaset fra 2021, selvom afgiftsforhøjelserne først indfases fra 2023. Regeringen mener, at det vil give erhvervslivet mulighed for at foretage energiinvesteringer, der kan bidrage til at reducere deres afgiftsbetaling på lang sigt.

Konkret vil regeringen gennemføre fire tiltag, som lemper virksomhedernes betaling af skatter og afgifter og giver tilskud til omstillingen. Disse fire tiltag gennemgår vi nedenfor.

1. Grænsen for straksafskrivninger hæves

I dag har selskaber mulighed for at straksafskrive maskiner mv. med en anskaffelsespris på under 14.100 kr. i det indkomstår, hvor maskinen er anskaffet, i stedet for at afskrive over en årrække.

Regeringen foreslår, at grænsen for straksafskrivninger forhøjes til 30.000 kr. Det vil, ifølge regeringen, give mulighed for, at virksomheder kan købe dyrere energibesparende maskiner og fratrække udgiften i det skattepligtige overskud i samme år.

2. Bundfradrag i svovlafgift fastholdes

Regeringen foreslår, at bundfradraget i svovlafgift fastholdes, såfremt det er muligt inden for statsstøttereglerne. Det er især betonindustrien, der nyder godt af bundfradraget i svovlafgiften.

3. Afskrivningsprocenten hæves

I dag har virksomheder mulighed for at foretage en skattemæssig afskrivning på 25 % af anskaffelsessummen på maskiner mv.

Regeringen foreslår at hæve afskrivningsgrundlaget på maskiner mv. med 16 pct. af anskaffelsessummen. Denne forhøjelse skal gælde fra udspilsdato frem til udgangen af 2022.

Forhøjelsen vil betyde, at en virksomhed, der f.eks. investerer 100.000 kr. i en ny maskine til en grønnere produktion, vil kunne fradrage i alt 116.000 kr., da afskrivningsgrundlaget bliver forhøjet til 116 %.

4. Erhvervspuljen udvides

Regeringen foreslår, at Erhvervspuljen udvides med ca. 315 mio. kr. over årene fra 2021 til 2025. Erhvervspuljen yder tilskud til virksomheders energiinvesteringer. 

Kontakt DAHL - kompetent rådgivning inden for energi og forsyning

En stor del af den grønne omstilling styres af afgiftsrelateret lovgivning på energi- og miljøområdet, som skal medvirke til, at det danske erhvervsliv bliver mere klimavenligt. Hos DAHL har vi solid erfaring med at rådgive virksomheder om, hvordan de skal forholde sig til de komplekse afgiftsretlige regelsæt, og vi vil løbende følge op på de afgiftsretlige tiltag på området for grøn energi.

Kontakt vores specialister, hvis du/I ønsker kompetent juridisk og forretningsorienteret rådgivning på afgiftsområdet .

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne