Nyheder

Hvornår er der tale om indlejet arbejdskraft?

Arbejdsgivers ansvar for en medarbejder flytter sig, når arbejdskraften er indlejet. For nyligt har Vestre Landsret i en principiel sag taget stilling til, hvornår der reelt er tale om indlejet arbejdskraft. DAHLs specialistadvokat, Claus Pedersen, repræsenterede den ene part i sagen og fortæller her om sagens forløb og landsrettens afgørelse, som nuancerer sagsområdet.

Når en arbejdsgiver ansætter en medarbejder, er arbejdsgiver forpligtet til at sikre, at arbejdsforholdene er fuldt ud forsvarlige. Hvis dette ikke er tilfældet, er arbejdsgiver ansvarlig både ift. bøder fra Arbejdstilsynet, men også for arbejdsskader.

Hvis der til gengæld er tale om indlejet arbejdskraft, overgår både spørgsmålet om bødestraf for overtrædelse af arbejdsmiljøloven samt erstatningsansvar for en arbejdsulykke fra arbejdsgiveren til det firma, der har indlejet arbejdskraften. Men hvornår er arbejdskraft indlejet? Dét spørgsmål tog Vestre Landsret stilling til i en principiel sag i 2020. DAHLs specialistadvokat, Claus Pedersen, repræsenterede den ene part i sagen, som nu er blevet trykt i Ugeskrift for Retsvæsen U.2021.337. Her giver specialistadvokat (H) Claus Pedersen indblik i sagens forløb og landsrettens afgørelse.

Sagens forløb

Den konkrete sag omhandlede skulpturen Elia i Herning. Elia er en stor, sort halvkugle, der rejser sig 11 meter over jorden, og som man kan ”bestige” ved at gå op ad en af fire trapper, der fører op til en stor åbning i skulpturen.

Der havde ulykkeligvis været to tragiske dødsfald ved skulpturen i oktober og november 2016; de to personer var hoppet over hegnet i toppen af skulpturen og faldet ned på betongulvet i skulpturen. Ejeren af skulpturen havde derfor besluttet, at der skulle opsættes et sikkerhedsnet inde i skulpturen som faldsikring, og kontaktede et firma, der blandt andet lavede sikkerhedsnet.

Sikkerhedsnetfirmaet fik til opgave at lave og opsætte sikkerhedsnettet inde i skulpturen. Sikkerhedsnetfirmaet antog herefter et byggefirma, der havde en smedeafdeling, til at hjælpe med monteringen af sikkerhedsnettet i fire stålsøjler inde i skulpturen.

Smeden fra byggefirmaet borede et hul i hver af de fire stålsøjler, og sikkerhedsnettet blev derefter spændt op imellem de fire søjler ved hjælp af vantskruer og stålvejere. Smeden og direktøren fra sikkerhedsnetfirmaet hjalp hinanden med at spænde nettet op.

Da nettet var spændt op, skulle vantskruerne males sorte med spraymaling. Uvist af hvilken grund gik smeden op i sikkerhedsnettet for at udføre dette arbejde, og pludselig slap en af vantskruerne, hvorefter smeden faldt 3 meter ned og brækkede begge håndled. 

Arbejdstilsynet blev tilkaldt i forbindelse med ulykken, og direktøren for sikkerhedsnetfirmaet oplyste, at smeden var lejet ind, og at man betalte byggefirmaet for de timer, som smeden arbejdede for sikkerhedsnetfirmaet.

Byretten fandt, at sikkerhedsnetfirmaet havde overtaget arbejdsgiverforpligtelsen efter reglerne om indlejet arbejdskraft, og idømte sikkerhedsnetfirmaet en bøde på 60.000, idet arbejdet ikke var tilrettelagt fuldt ud forsvarligt, da smeden ikke var sikret mod nedstyrtningen ved arbejdets udførelse.

DAHL repræsenterede ikke sikkerhedsnetfirmaet i straffesagen, men i den efterfølgende erstatningssag.

Erstatningssagens forløb

Efter straffesagens afgørelse gjorde smeden gældende, at sikkerhedsnetfirmaet var erstatningsansvarlig for ulykken, og at ansvaret var fastslået i straffesagen.

Både byretten og Vestre Landsret fandt - i modsætning til byrettens afgørelse i straffesagen - at sikkerhedsnetfirmaet ikke var erstatningsansvarlig for skaden, idet arbejdsgiverforpligtigelsen ikke var overgået til sikkerhedsnetfirmaet.

Dommen behandlede således det principielle spørgsmål om, hvornår der er tale om indlejet arbejdskraft

En af de præmisser, som Vestre Landsret lagde til grund for, at der ikke var tale om indlejet arbejdskraft var, at skaden skete, mens smeden udførte smedearbejde, og at smedearbejdet ikke indgik som en naturlig del af sikkerhedsnetfirmaets arbejde. Der var derfor ikke grundlag for, at sikkerhedsnetfirmaet skulle have overtaget forpligtigelsen til at sikre arbejdsforholdene over for smeden.

Spørgsmålet var herefter, om byggefirmaet, der var skadelidtes arbejdsgiver, var ansvarlig for skaden.

Vestre Landsret frifandt også byggefirmaet, idet smeden var en rutineret medarbejder, der udførte en simpel arbejdsopgave, hvor der var givet fornøden instruktion, ligesom smeden havde fået stillet de relevante hjælpemidler til rådighed.

DAHLs kommentar til sagen

Sagen illustrerer, at en af de afgørende betingelser for, om der er tale om indlejet arbejdskraft, er, at medarbejderen indgår som en naturlig del af de arbejdsopgaver, som firmaet udfører. Er dette ikke tilfældet, er der ikke grundlag for at afvige fra udgangspunktet om, at det firma, der har ansat medarbejderen, er ansvarlig for, at arbejdet kan udføres forsvarligt.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den konkrete sag eller andre spørgsmål til forsikringsret, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne