Nyheder

Nu sker det – men kender du dine DAC6–forpligtelser?

Med 2021 følger nye indberetningsforpligtigelser for mellemmænd, revisorer og banker som følge af DAC6-direktivet. Overholder du som rådgiver ikke de gældende forpligtelser, venter der økonomiske sanktioner. Få styr på, hvordan I overholder indberetningerne.

2021 er startet, som 2020 sluttede – Corona-nedlukning, kompensationsordninger og et samfund, der på visse områder fortsat er på lavt blus. Med 2021 er en ny statusperiode også startet. Regnskabsafslutningen for en række selskaber og personligt ejede virksomheder skal eksekveres på baggrund af det forgangne år i 2020.

Hos langt de fleste revisionsfirmaer er der fokus på, hvordan tiden skal allokeres frem til sommeren 2021. Dette betyder også en detaljeret og fyldt tidsplan for de forskellige opgaver. Hertil kommer, at der på ny på grund af corona-nedlukningen er mulighed for at søge forskellige kompensationsordninger, hvoraf en del forudsætter, at der foreligger forskellige erklæringer fra revisorer.

Ved siden af disse udfordringer og opgaver finder vi DAC6 – reglerne om indberetning af visse grænseoverskridende ordninger, som trådte i kraft 1. januar 2021.

DAC6-direktivet foreskriver, at hvis man som mellemmand udformer, bistår med eller sørger for første skridt foretages i en ordning, der har grænseoverskridende karakter, og som opfylder et af 15 kendetegn, skal den pågældende ordning indberettes til skatteforvaltningen.

Det nye regelsæt har været længe undervejs og blev implementeret i dansk ret for et års tid siden. At det er implementeret i dansk ret, betyder dog ikke nødvendigvis, at de forskellige mellemmænd, virksomheder mv. er klar til at bruge regelsættet og foretage eventuelle indberetninger.

DAC6: Hvad kræver det af dig som mellemmand, revisor eller bank?

Regelsættet om DAC6 har rødder i EU-retten og er derfor kommet for at blive. Uanset at det medfører øgede byrder for en række virksomheder, forsvinder det ikke bare sådan lige igen.

For den enkelte mellemmand, typisk revisorer og banker m.v. kræver dette nye regelsæt, at man dels sætter sig ind i og forstår, hvornår man er forpligtet til at foretage en indberetning af en grænseoverskridende ordning og dels laver et system, hvor man får valideret, om man skal indberette og eventuelt foretage indberetning, hvis dette er noget, man er forpligtet til. Begge dele er ikke noget, der umiddelbart skaber merværdi for den enkelte kunde og vil nok af langt de fleste mellemmænd rubriceres som ikke-debiterbar tid.

Det stopper ikke med det. Regelsættet foreskriver en række forpligtelser:

  • Indberetningsfristen er som udgangspunkt 30 dage at regne fra en ordning er stillet til rådighed, eller første skridt er foretaget.
  • Indberetningspligten omfatter grænseoverskridninger, hvor første skridt er taget i perioden 25. juni 2018 til 30. juni 2020, og fra 1. juli 2020 for alle situationer, hvor en ordning stilles til rådighed, første skridt er taget eller lignende.
  • Man skal iværksætte en procedure, der kan sikre, at man på virksomhedsniveau får udvalgt de transaktioner og kunder, der eventuelt skal indberettes.

Store økonomiske sanktioner, der kalder på handling

Overtrædelse af indberetningsreglerne udløser bøder startende fra 50.000 kr. og op til 2,8 mio. kr.

For en umiddelbar betragtning er der ikke så meget positivt at sige om indberetningsforpligtelserne, men det er en opgave, der skal løses. Hos DAHL har vi løsningen.

For det første kan vi tilbyde DAC6-TJEK, hvor du guides igennem et ”spørgetræ” for hver enkelt transaktion, og herefter generes en rapport, som vi validerer og konkluderer på, om transaktionen er indberetningspligtig. Dette kalder vi for DAC6-TJEKKET.

For det andet kan vi bistå med at øge forståelsen af regelsættet. Dels kan du gøre brug af vores gratis webinar, der kan hentes via af denne formular, og dels kan vi naturligvis komme til jer og jeres virksomhed og undervise om regelsættet i DAC6.

Begge dele kan gennemføres til fornuftige priser. Læs mere om DAC6-TJEK og prismodellen her. Ved brug af vores assistance kan du og din virksomhed meget hurtigt komme på omdrejningshøje og opfylde de forpligtelser, som DAC6 kræver opfyldelse af.

Kontakt vores DAC6-Task Force

Vi har nedsat et specialteam til rådgivning omkring DAC6. Du er velkommen til at kontakte teamet for at få mere viden om ovenstående samt kompetent rådgivning og bistand vedrørende DAC6.

Vi hjælper også med virksomheder eller mellemmænds manglende, mangelfulde eller for sene indberetning af grænseoverskridende ordninger. Konsekvenserne ved overtrædelse af reglerne er navnlig bøde. Vi hjælper med at vurdere, om det er berettiget, at der gives en bøde, og om hvilken størrelse den skal have. Vores specialister er klar fra første henvendelse om en overtrædelse til en eventuel straffesag. Ønsker I at høre mere om mulighederne for hjælp, hvis reglerne overtrædes, er I velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Vil du vide mere om DAC6?

Fire af DAHLs specialister står bag bogen "Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6” (Karnov, 2020). Som læser får du et udførligt indblik i de betingelser, der skal opfyldes, for at man får en indberetningspligt, hvornår og hvordan man skal indberette, og hvad manglende indberetninger måtte kunne medføre. Klik her for at downloade bogens indledning og 1. kapitel.

Hvis du har spørgsmål vedrørende DAC6, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne