Nyheder

Må tilbudsgiver udføre opgaver omfattet af udbuddet i standstill-perioden?

Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse af 18. december 2020 mellem Kube Data ApS og Udenrigsministeriet, Rigspolitiet og Udlændinge- og Integrationsministeriet fastsat en økonomisk sanktion overfor ordregiverne. Sanktionen blev fastsat, da den vindende tilbudsgiver udførte opgaver omfattet af udbuddet i standstill-perioden. Få indblik i sagen her.

I forbindelse med en udbudsproces skal der efter valgt tilbudsgiver gennemføres en standstill-periode. I denne periode er det ikke tilladt for tilbudsgiver at udføre opgaver omfattet af det netop afsluttede udbud. For nyligt har Klagenævnet for Udbud slået dette fast med en økonomisk sanktion for overtrædelse heraf.

Resumé af sagen

Udenrigsministeriet, Rigspolitiet og Udlændinge- og Integrationsministeriet udbød i fællesskab en kontrakt om opgradering og vedligeholdelse af udstyr til biometrioptagelse og levering af nye biometristationer, herunder mobile biometristationer, der skulle anvendes til at tage pasfoto, afgive fingeraftryk og lave digital underskrift.

Kontrakten blev tildelt den hidtidige leverandør, Biometric Solutions A/S.

En forbigået tilbudsgiver, Kube Data ApS, klagede til Klagenævnet for Udbud med påstand om, at Biometric Solutions A/S tilbud var ukonditionsmæssigt som følge af, at en række mindstekrav ikke var opfyldt.

Biometric Solutions A/S havde påbegyndt levering af ydelser i form af flytning, montering og testning af biometristationer inden for standstill-perioden og forinden Klagenævnet for Udbuds afgørelse om opsættende virkning. Dette klagede Kube Data ApS også over.

Ordregiverne gjorde gældende, at de leverede ydelser ikke var omfattet af den udbudte kontrakt, ligesom ydelsernes værdi i øvrigt var under tærskelværdien.

Kendelse fra Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud udtalte, at idet den udbudte kontrakt både omfattede eksisterende og nye biometristationer, og idet flytning af biometristationer var arbejde, der måtte antages alene at kunne udføres af de potentielle leverandører til den udbudte kontrakt, måtte kontraktmaterialet forstås således, at kontrakten også omfattede flytning af allerede leverede biometristationer.

Henset til ovennævnte og til sammenhængen med den udbudte kontrakt, herunder den tidsmæssige sammenhæng, fandt Klagenævnet for Udbud, at de af Biometric Solutions A/S udførte ydelser i standstill-perioden også var omfattet af den udbudte kontrakt.

Ordregiverne havde ved at indgå aftale med Biometric Solutions A/S om udførelse af arbejde i standstill-perioden dermed overtrådt § 3, stk. 1, jf. § 12, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud. Idet arbejdet allerede var udført, besluttede Klagenævnet for Udbud at pålægge ordregiverne en alternativ sanktion på 25.000 kr.

Derudover annullerede Klagenævnet for Udbud tildelingsbeslutningen, idet Biometric Solutions A/S’ tilbud var ukonditionsmæssigt som følge af, at et mindstekrav ikke var opfyldt.

DAHLs bemærkninger til kendelsen

Kendelsen er en påmindelse til ordregivere om, at ydelser, der er omfattet af den udbudte kontrakt, ikke må leveres i standstill-perioden. Hvis der alligevel leveres ydelser i standstill-perioden, skal ordregiver være særligt opmærksom på at sikre sig, at dette ikke har nogen sammenhæng med den udbudte kontrakt. Dette er særlig relevant, hvor vinderen af udbuddet også er ordregiverens nuværende leverandør.

Derudover dokumenteres det med kendelsen endnu engang, at ordregivere er forpligtet til at afvise tilbud, der ikke overholder et eller flere mindstekrav, og at uklarhed om hvorvidt mindstekrav er opfyldt eller ej, er tilbudsgiverens risiko.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den omtalte kendelse eller andre konkurrence- og udbudsrelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter Claus Gulholm-Hansen Krüger og Kathrine Ahrenholt, der har mange års erfaring med at yde højt specialiseret professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne