Nyheder

Kan myndighedsfejl begrunde ekstraordinær genoptagelse?

Hvis en skatteyder oplever, at skatteansættelsen for et givent indkomstår er forkert, kan man efterfølgende rette den; det gør man ved at bede skatteforvaltningen om en ordinær eller ekstraordinær genoptagelse. Men hvad skal der til for, at en ekstraordinær genoptagelse kan blive aktuel? Bliv klogere her.

En skatteyder, der oplever, at skatteansættelsen for et givent indkomstår er forkert, kan bede skatteforvaltningen om at genoptage det pågældende indkomstår og foretage den justering, der skal til for at få den skattepligtige indkomst opgjort korrekt. Der er imidlertid frister for, hvornår man kan genoptage et indkomstår.

Den ordinære frist forudsætter, at man senest 1. maj i det fjerde indkomstår efter et indkomstårs udløb anmoder skatteforvaltningen om at genoptage. Hvis man fremlægger nye oplysninger, der kan begrunde en anden skatteansættelse, vil man inden for denne frist få lov til at genoptage sin indkomstopgørelse. Hvis man i januar 2021 ønsker at genoptage efter denne regel, har man altså mulighed for at genoptage indkomståret 2017, som kan genoptages frem til 1. maj 2021.

Ekstraordinær genoptagelse er en genoptagelse ud over denne frist. En ekstraordinær genoptagelse kræver dels en særlig begrundelse for at få lov at genoptage, dels at man reagerer senest seks måneder efter, at man bliver bekendt med, at der er grundlag for en ekstraordinær genoptagelse. Den sidstnævnte frist benævnes også ”lille-frist-reglen”.

Myndighedsfejl

For at kunne bede om ekstraordinær genoptagelse skal man kunne begrunde den med en af otte situationer. I praksis opleves det ofte, at man ender i den ottende situation, der indebærer, at man kan få ekstraordinær genoptagelse, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Bestemmelsen er en opsamlingsbestemmelse, hvor de andre syv rubriceringer ikke fanger situationen.

Praksis om særlige omstændigheder har været hård. Landsskatteretten har for nylig haft mulighed for at tage stilling til en sådan lidt særlig situation.

En skatteyder var flyttet ud af Danmark 30. juni 2007. Uanset dette havde skattemyndighederne fortsat med at beskatte ham for indkomstårene 2008-2010. Denne fejl var uden tvivl en myndighedsfejl, som kan rubriceres under de særlige omstændigheder. Landsskatteren konkluderede derfor, at der forelå særlige omstændigheder, der kunne begrunde en ekstraordinær genoptagelse.

Som en konsekvens af fejlen havde skatteyderen også modtaget den såkaldte grønne check på 1.300 kr., altså en udbetaling for disse indkomstår. En sådan grøn check modtager man kun, hvis man er skattepligtig til Danmark. Landsskatteretten fandt derfor, at skatteyderen i ret lang tid havde været bekendt med, at man havde lavet en fejl hos skattemyndighederne – ellers havde han jo ikke modtaget den grønne check. Skatteyderen havde derfor ikke iagttaget ”lille-frist-reglen” på seks måneder, som for længst var overskredet. Skatteyderen kunne derfor ikke komme igennem med en begæring om en genoptagelse af de pågældende indkomstår.

DAHLs kommentar

Afgørelsen viser - som en af få - hvad der skal til, for at der foreligger særlige omstændigheder. Det er sjældent, at dette kriterium er opfyldt; en myndighedsfejl er med andre ord en særlig omstændighed, forudsat den kan bevises.

Afgørelsen viser imidlertid også, at man skal tage ”lille-frist-reglen” alvorligt. Får man mistanke om fejl langt bagud i tid, har man pligt til at reagere hurtigt, hvis man skal have ændret fejlen hos skattemyndighederne. Iagttager man ikke denne 6-måneders frist, fanger bordet.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til ekstraordinær genoptagelse eller til den omtalte sag, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne