Nyheder

Tiltrædelse af virksomhedspant - en ny Højesteretsdom

Afklaring på usikkerhed om, hvornår en virksomhedspanthaver er tiltrådt sit pant.

Reglerne om virksomhedspant blev indført med ikrafttræden 1. januar 2006.

Fra starten har der været usikkerhed om, hvornår en virksomhedspanthaver (typisk en bank) havde tiltrådt sit pant. Spørgsmålet er betydningsfuldt. Når panthaveren har tiltrådt sit pant, vil den ramme for pantesikkerhed, som virksomhedspantet er udtryk for, blive nedbragt i takt med, at panthaveren opnår fyldestgørelse via de pantsatte aktiver. Hvis panthaveren derimod ikke har tiltrådt pantet, består den fulde pantsætningsramme, selvom virksomhedspanthaveren af anden grund har fået sit tilgodehavende nedbragt.

Spørgsmålet om tiltrædelse har derfor stor betydning ved økonomisk sammenbrud og for fordelingen af værdien af de pantsatte aktiver mellem virksomhedspanthaveren og de øvrige kreditorer (boet).

En virksomhedspanthaver har selvfølgelig tiltrådt sit pant, hvis panthaveren tilkendegiver, at man gør det. Usikkerheden har bestået i at afgøre, hvornår en tiltrædelse kunne foregå ”stiltiende”. Altså ikke ved at panthaveren klart og udtrykkeligt tilkendegiver, at pantet tiltrædes, men ved at panthaveren på anden måde agerer i forhold til pantsætteren.

Højesteret har den 29. november 2016 haft lejlighed til at træffe afgørelse i en sag om netop det spørgsmål.

Sagen omhandler et flyselskabs konkurs. Nogle måneder inden konkursen havde banken meddelt, at man ønskede engagementet med flyselskabet afviklet, da banken ville indskrænke sin ”involvering” i luftfartssegmentet. Gennem nogle måneder drøftede man en plan for afvikling af engagementet uden rigtigt at nå til noget resultat, og nogle uger forinden konkursen opsagde banken engagementet.

Frem til konkursen var der yderligere drøftelser, hvor man bl.a. fra det senere konkursramte flyselskabs side accepterede, at man ikke uden bankens samtykke ville foretage væsentlige træk på sine konti, bortset fra som sædvanligt led i den daglige drift.

For god ordens skyld bemærkes, at ovenstående er en meget forenklet gengivelse af sagens meget komplicerede omstændigheder.

Spørgsmålet, som først Landsretten og senere Højesteret skulle tage stilling til, var, om banken ved sin adfærd med opsigelse mv. havde tiltrådt sit pant. Både Landsret og Højesteret nåede frem til, at det ikke var tilfældet.

Højesteret fremhæver i sine præmisser, som i øvrigt er bemærkelsesværdigt kortfattede, at banken ikke overfor flyselskabet havde givet udtryk for, at banken tiltrådte eller agtede at tiltræde sit pant. Banken havde heller ikke forhindret flyselskabet i at råde over de fysiske aktiver, der var omfattet af pantet. Banken havde heller ikke frataget flyselskabet rådigheden over de fordringer, der var omfattet af pantet, f.eks. ved at forhindre selskabet i som led i en daglig drift at hæve på sine konti.

Banken havde altså ikke tiltrådt sit pant, hvilket betød, at banken i konkursen kunne håndhæve sine panterettigheder med virksomhedspantets fulde pantsætningsramme.

Det er nærliggende at læse Højesterets dom således, at tiltrædelse af et virksomhedspant forudsætter, enten at virksomhedspanthaveren (banken) udtrykkeligt har tilkendegivet, at man tiltræder eller har til hensigt at tiltræde sit pant, eller at banken foretager sig noget, der fratager pantsætteren rådigheden over aktiverne omfattet af pantet. Der skal enten en klar tilkendegivelse eller en rådighedsberøvelse til, før en virksomhedspanthaver kan siges at have tiltrådt sit pant.

Så længe rådighedsberøvelse ikke er sket, er det herefter ikke udtryk for tiltrædelse, at banken eksempelvis har opsagt engagementet, eller at der på anden vis er en drøftelse eller dialog mellem virksomhedspanthaveren og pantsætteren om afvikling/indfrielse af engagementet. På den vis skaber Højesteret en vis klarhed over retsstillingen om spørgsmålet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne