Nyheder

Må man leje en bil af sin arbejdsgiver uden beskatning af fri bil?

Når en ansat har rådighed over sin arbejdsgivers køretøjer, beskattes den ansatte af fri bil. For at undgå dette har en arbejdsgiver, i en sag forelagt for Landsskatteretten, fundet på et udlejningssystem mellem arbejdsgiver og ansat. Men kan en sådan ordning godkendes af Landsskatteretten? Find svaret her.

Beskatningen af fri bil er en rådighedsbeskatning. Har en ansat rådighed over arbejdsgiverens køretøjer, beskattes den ansatte af fri bil.

Ulempen ved rådighedsbeskatning er, at man beskattes af fri bil, uanset hvor meget man rent faktisk gør brug af det pågældende køretøj. Hvis man har rådighed over et køretøj, beskattes man altså også, selvom man ikke bruger køretøjet til f.eks. privat brug. Denne rådighedsbeskatning skal sammenholdes med, at beskatningen er væsentlig. En ikke-planlagt beskatning er derfor en ret irriterende konsekvens, da beskatningen udgør 25% af mindst 160.000 kr. og op til 300.000 kr. og 20% af resten.

Denne noget dyre beskatning skal holdes sammen med, at et køretøj også koster en del. Hvis man derfor kan lave en løsning, hvor man på den ene side får mulighed for at bruge et køretøj af en vis kaliber indimellem, og på den anden side kan begrænse den skattemæssige konsekvens herved, er det naturligvis en interessant løsning, især for den ansatte.

En sådan løsning har været forelagt for Landsskatteretten.

Lejeløsning

I den pågældende sag var der tale om en arbejdsgiver, der havde en række køretøjer. Disse køretøjer kunne den enkelte arbejdstager leje. Man opererede med en model, hvor lejen var på dagsbasis. Ideen bag modellen var, at arbejdsgiveren på den ene side kunne have nogle biler, som dels anvendes erhvervsmæssigt og dels til lønmodtagernes privatbrug. På den anden side var en mulighed for lønmodtageren til at råde over de pågældende køretøjer uden at blive beskattet af fri bil, da man jo betalte leje for de dage, hvor man lejede bilerne.

Spørgsmålet var således, om man kunne lave en udlejningsløsning, fra en arbejdsgiver til en lønmodtager, af et køretøj, der er egnet til privat anvendelse, uden at der herved sker beskatning af køretøjet ud fra fri bil-betragtningen hos lønmodtageren.

Hvis man kunne lave en sådan løsning, kunne man nøjes med at betale en dagsleje for det pågældende køretøj.

Landsskatteretten fandt ikke, at en sådan ordning kunne godkendes. Hvis en arbejder stiller køretøjet til rådighed til privatanvendelse for dennes ansatte, indtræder der beskatning ud fra synspunktet fri bil. Den ansatte har herved rådighed over et køretøj og skal beskattes ud fra en rådighedsbeskatning. Det vederlag, som arbejdstageren betaler for at opfylde aftalen med arbejdsgiveren, fragår naturligvis i beskatningsgrundlaget.

Ulempen ved modellen er, at man som minimum beskatter fri bil for en måned ad gangen. Den blotte leje af køretøj for en enkelt dag medfører således beskatning af fri bil for 1 måned. Det man betaler for i de dage, man lejer bilen, fragår naturligvis i skatteværdien af fri bil.

Vurdering

Ved den pågældende afgørelse synes det at være afklaret, at det ikke er muligt at lave en lejeløsning vedrørende fri bil. Løsningen er enten eller. Enten har man ikke rådighed, og så skal man ikke beskattes af fri bil, eller også har man rådighed, og der sker fuld beskatning af fri bil. Vil man ”nyde” en dejlig bil nogle få dage, må man leje hos en ekstern udlejer og ikke hos sin arbejdsgiver.

Kontakt DAHL

Vil du vide mere om leje af bil eller fri bil, er du altid velkommen til at kontakte en af DAHLs skatteretlige specialister. Vi har mange års erfaring indenfor området og yder professionel rådgivning om skatteretlige spørgsmål af enhver art.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne