Nyheder

Landbrug som sommerhus – er det en mulighed?

Enfamiliehuse og ejerlejligheder kan beskattes som et sommerhus, hvis skatteyderen opfylder gældende krav. Men gælder samme administrative praksis også for en landbrugsejendom erhvervet med henblik på at blive brugt som sommerhus? Dét har landsskatteretten taget stilling til i en ny kendelse. Læs mere om sagen her.

De forskellige ejendomme i Danmark er inddelt i forskellige kategorier. Ved afståelse af den pågældende ejendom beror beskatningen på, hvilken kategori ejendommen er i.

En- og tofamilieshuse og ejerlejligheder beskattes efter en bestemmelse i ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 8, stk. 1, som bl.a. forudsætter, at man har beboet den pågældende ejendom for at kunne sælge den skattefrit. Sommerhuse m.v. beskattes efter en bestemmelse i EBL § 8, stk. 2, som forudsætter, at man har haft en privat anvendelse af sommerhuset for at kunne sælge det skattefrit. Blandede ejendomme, herunder landbrugsejendomme, kan for så vidt angår stuehusandelen sælges skattefrit, hvis man har beboet dem, jf. EBL § 9.

Overordnet set er der forskel på, om man har beboet en ejendom, eller om man blot har skullet nøjes med at anvende den til privat anvendelse.

Enfamilieshuse og ejerlejligheder som sommerhuse

Der har i en lang årrække eksisteret en administrativ praksis, hvor der har været mulighed for, at man kan lade et enfamilieshus eller ejerlighed beskatte som et sommerhus, og hvor en privat anvendelse derfor har været tilstrækkelig til, at man kunne afstå ejendommen skattefrit. Den administrative praksis opstiller nogle krav til skatteyderen, for at man kan bruge denne administrative praksis.

For det første skal man have erhvervet den pågældende ejendom med henblik på at bruge den som et sommerhus. Hvis ejendommen er erhvervet med henblik på at bebo den som helårsbeboelse, er man uden for praksis. For det andet skal man i hele ejertiden udelukkende have anvendt ejendommen som et sommerhus. I praksis har dette især udmøntet sig til, at man ikke må have nogen folkeregisteradresse på ejendommen. Dette gælder såvel ens egen folkeregisteradresse som andre personers folkeregisterregistrering. Hvis en tredjemand har en folkeregisterregistrering på ejendommen, bruges ejendommen netop til helårsbeboelse og derfor ikke udelukkende som sommerhus.

Opfylder man disse kriterier om, at man har erhvervet ejendommen som et sommerhus og udelukkende i hele ejertiden har brugt ejendommen som et sommerhus, kan man altså sælge en helårsbeboelse skattefrit.

Landbrug som sommerhus?

Landsskatteretten har nu i en ny kendelse haft lejlighed til at tage stilling til en situation, hvor en skatteyder erhvervede en landbrugsejendom med henblik på at bruge den som et sommerhus, og hvor vedkommende også havde den opfattelse, at man udelukkende havde brugt ejendommen som et sommerhus.

Spørgsmålet var derfor, om ejeren af en sådan landbrugsejendom kunne anvende den skitserede administrative praksis.

Dette fandt Landsskatteretten ikke var tilfældet. Det var Landsskatterettens opfattelse, at den skitserede administrative praksis, hvor helårsbeboelse kunne omfattes af sommerhusreglen, alene gjaldt helårsbeboelser og ikke landbrug. Konsekvensen af den pågældende kendelse er derfor, at den administrative praksis skal forstås snævert. Hvis en skatteyder erhverver en landbrugsejendom for at bruge den som et sommerhus, må man altså påregne, at man ikke kan sælge ejendommen skattefrit, medmindre man decideret anvender den som helårsbeboelse, og reelt beror den med henblik på permanent bopæl og ikke blot et midlertidigt ophold.

For så vidt angår landbrugsejendomme bemærkes herudover, at der stadigvæk er en bopælspligt for landbrugsejendomme. Ejer man imidlertid andre landbrugsejendomme i forvejen, sådan at man har sin helårsbeboelse på en landbrugsejendom, er bopælspligten opfyldt der. Der er derfor ikke noget i vejen for, at man erhverver f.eks. ejendom nr. 4, som også er en landbrugsejendom med henblik på at bruge det som et sommerhus uden at opfylde bopælspligten på den konkrete ejendom. Man kan bare ikke sælge den skattefrit efter sommerhusreglen.

Kontakt DAHL

Vil du vide mere om ejendomsbeskatning, er du altid velkommen til at kontakte en af DAHLs skatteretlige specialister. Vi har mange års erfaring indenfor området og yder professionel rådgivning om skatteretlige spørgsmål af enhver art.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne