Nyheder

Er virksomheden i krise?

Mange danske virksomheder befinder sig i øjeblikket i en økonomisk krise, men det er ikke altid, at de selv ved det. De mange hjælpepakker og udstrakte kreditter holder gang i erhvervslivet, og likviditet er der nok af – eller er der?

Coronakrisen har sat sine spor, også på det danske erhvervsliv. I Danmark har vi haft massive støtteordninger til erhvervslivet siden marts 2020, og det betyder, at mange virksomheder, der ellers ville have lidt en krank skæbne, fordi de i realiteten har været tvangslukkede, stadig eksisterer i bedste velgående. Og det er godt, for ellers ville mange brancher have været ramt ikke bare af en konkursbølge, men af en veritabel konkurs-tsunami. Og det ville have været katastrofalt ikke bare for de ramte virksomheder, men for hele samfundet.

Udover de økonomiske hjælpepakker har Folketinget støttet erhvervslivet med udstrakte kreditter på moms. Med disse er betaling af moms for 1. halvår 2020 udskudt til den 1. marts 2021, hvor momsen for 2. halvår 2020 også skal betales. Det betød reelt, at nogle virksomheder skulle have indbetalt nogle meget store momsbeløb pr. 1.3.2021. En politisk aftale om en ny låneordning redder disse virksomheder – og udskyder dermed problemet og den store økonomiske byrde for nu.

Har I regnet på likviditeten?

Denne midlertidige udskydelse af problemet må dog ikke få virksomhederne til at lukke øjnene. I stedet bør man allerede nu begynde at regne på likviditeten, så virksomheden i god tid kan drøfte en midlertidig forhøjelse af kassekreditten eller anden finansiering med pengeinstituttet – for kommer man kort før fristen udløber og beder om finansiering, vil svaret nok være nej. På grund af manglen på rettidig omhu.

Men det er ikke det eneste problem, en presset virksomhedsleder kan stå overfor. Mange af hjælpepakkerne blev som bekendt afløst af låneordninger med ”statsgaranti” formidlet via Vækstfonden og EKF Danmarks Erhvervskredit – ligesom den nye låneordning. Og sådanne lån kan meget vel have sikret den nødvendige likviditet til at fortsætte driften – og måske til at betale den akkumulerede momsgæld, men det er jo lån – ikke egenkapital.

Og dermed er mange virksomheder i den omvendte situation, at de har masser af likviditet, men de er voldsomt insolvente.

Man plejer at sige, at virksomheder ikke lukker på grund af insolvens, men på grund af mangel på likviditet. Men i disse sære Corona-tider kan det faktisk ende med at være omvendt.

Ledelsen har et ansvar – og der skal handles rettidigt

Takket være momskreditter og statsgaranterede lån kan en virksomhed have masser af likviditet, men når regnebrættet gøres op, er passiverne væsentligt større end aktiverne. Og hvis en virksomhed er i den situation – og det ikke ser ud til, at det er forbigående (i denne sammenhæng vil det sige, at forskellen kan udlignes forholdsvis hurtigt, når verden igen bliver normal) – har ledelsen en pligt til at kaste håndklædet i ringen i stedet for at fortsætte driften og derved på den lange bane påføre leverandørerne tab.

Og normalt er det ikke der, virksomhedsledere har deres fokus i en krisetid. ”Kan vi betale lønninger til den første?” og ” Stiger gælden til vore leverandører?” er de to spørgsmål, der fylder mest hos ledelsen i en virksomhed i krise – selvfølgelig i kombination med en kontrol af, at kassekreditten holder sig indenfor de aftalte rammer.

Men svarene på disse tre spørgsmål kan sagtens være positive på grund af momskredit og støttelån.

Så det spørgsmål, ledelsen også skal stille sig er: ”Har vi penge til at betale momsen, når den engang skal betales, og kan vi indfri de ekstraordinære lån, når de engang forfalder?”

Hvis svaret på det spørgsmål er nej - og det vil det være i mange virksomheder, må det næste spørgsmål på bestyrelsens dagsorden være: ”Kan vi med en normal indtjening blive i stand til at betale vores gæld i takt med, at den forfalder i løbet af et års tid (uden COVID-19) – og kan vi overbevise vores bank om det?”

Oversigten nedenfor giver virksomhedens ledelse et godt fingerpeg om, hvor man lige nu befinder sig. Og ikke mindst om, hvad den ansvarlige ledelse bør foretage sig.

Er virksomheden reelt insolvent?

Er virksomheden reelt insolvent, og er der ikke et svar på, hvordan man hurtigt kommer ud af den situation, når verden igen bliver ”normal”, har bestyrelsen en handlepligt. Det betyder ikke, at man straks skal fare ned i Skifteretten med en konkursbegæring, men der skal lægges en plan, der tilpasser virksomheden til denne nye situation, så man med overbevisning kan gå i banken med et budget, der ganske vist viser en underbalance lige her og nu, men som på lidt længere sigt kommer i balance igen, når alt åbner og hverdagen igen bliver normal. Hvad det så end vil sige? Forbrugsmønstrene har ændret sig i lyset af COVID-19 – og det er langtfra sikkert, at de ændrer sig tilbage til tiden før marts 2020.

Men bankerne er opmærksomme på, at der var færre konkurser i 2020 end i et normalt år. Og de ved derfor også, at der blandt deres kunder er nogle, der er kunstigt holdt i live af hjælpepakker og momskreditter – så de budgetter, der viser, at en ellers insolvent virksomhed er levedygtig, skal være grundigt gennemarbejdede (det skal de selvfølgeligt altid), og argumentationen skal være i orden. Tro på fremtiden er en nødvendig forudsætning for at drive forretning, men det alene bærer ikke igennem bankernes kreditvurderinger.

Så vores råd er: Brug oversigten nedenfor - og halter det et sted, så få truffet de rigtige beslutninger og kom i dialog med banken nu - i stedet for at vente til det er for sent.

Hvad gør du som virksomhedsejer eller -leder, hvis virksomheden har betalingsvanskeligheder enten nu og her eller på den længere bane?

Flere oplever, at virksomhedens betalingsevne nu og her er fornuftig. Samtidig må mange dog erkende, at udfasning af hjælpepakker og tilbagebetaling af moms, A-skat mv. kan ændre situationen brat. Det stiller mange virksomheder i en vanskelig situation, hvor man ikke kan nøjes med at se på situationen nu og her, men også skal se lidt længere fremad og agere derefter. Her får du et overblik over, hvordan du kan håndtere din virksomheds situation og eventuelle betalingsvanskeligheder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores specialister. 

Hos DAHL har vi solid erfaring med at hjælpe virksomheder, der kommer under insolvensbehandling. Vi står klar til en konkret drøftelse om situationen i netop din virksomhed, og hvis oversigten nedenfor giver anledning til spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Download oversigten her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne