Nyheder

Særlig enhed skal hjælpe minkavlere og følgeerhverv berørt af COVID-19

Nogle minkavlere og følgehverv kan komme i en situation, hvor de - selv efter udbetaling af erstatning - står tilbage med en nettogæld. En særlig enhed under Finansiel Stabilitet skal hjælpe disse, men spørgsmålet er, om denne enhed er klar i tide? Og hvad gør minkavlere og følgehverv her og nu?

Der er vedtaget en erstatningsordning for de danske minkavlere, der forsøger at tage højde for, at aflivningen af alle danske mink har sat erhvervet i en helt særlig situation. Erstatningsordningen tilstræber, at de minkavlere, der ønsker det, kan komme ordentligt ud af erhvervet og opnå fuld erstatning for tabet af deres minkvirksomhed.

Flere minkavlere kan være udfordret på likviditeten

Hovedparten af de danske minkavlere forventes at være solvente, og for de fleste minkavlere vil den udmålte erstatning derfor være tilstrækkelig til at dække minkavlernes gæld.

Erstatningsudbetalingerne lader dog vente på sig, hvorfor flere minkavlere kan have en udfordret likviditet. Dette kan helt eller delvist afhjælpes med forskellige COVID-19-støtteordninger, såsom momslåneordning og Vækstfondens garantiordninger. Regeringen vil herudover drøfte med Finans Danmark, hvordan kreditinstitutterne kan bidrage til en skånsom håndtering af den aktuelle situation i minkerhvervet, ikke mindst i lyset af den indgåede aftale om erstatning til erhvervet.

Nogle minkavlere kan dog komme i den situation, at de - selv efter udbetaling af erstatning - står tilbage med en nettogæld. Avlere, der står med en større personlig gæld, har mulighed for at gøre brug af det særlige rekonstruktionsinstitut i konkursloven, der bl.a. indeholder regler om tvangsakkord, eller søge gældssanering efter de særligt lempelige regler, der gælder i forbindelse med konkurs af egen virksomhed.

Særlig enhed under Finansiel Stabilitet

Et nyt initiativ giver mulighed for bistand fra en særlig oprettet enhed under Finansiel Stabilitet for de avlere, der på baggrund af den forventede erstatningsudmåling står tilbage med en nettogæld.

Den særlige enhed kan bistå den enkelte avler med at skabe overblik over den økonomiske situation, vejledning i forhold til gældssanering, forhandlinger med kreditorerne og bistand ved en eventuel sag ved skifteretten. Den bistand, avleren modtager fra den særlige enhed, ydes uden vederlag. Avleren får også dækket sine omkostninger til forhandlingsbistand og vejledning, uanset om der opnås en aftale med kreditorerne eller ej. Kun ved en eventuel behandling i skifteretten vil avleren skulle betale de sædvanlige gebyrer.

Anerkendelsesværdigt tiltag – men er det tids nok?

Etablering af den særlige enhed under Finansiel Stabilitet er bestemt et anerkendelsesværdigt tiltag. Det er bestemt et relevant og ikke mindst omfattende initiativ, som vil kunne hjælpe de berørte minkavlere. Spørgsmålet er dog, om enheden kan nå at blive etableret i tide? Mange minkavlere og ikke mindst de berørte følgehverv står lige nu i en usikker situation. På trods af at der er fastlagt en ramme for erstatning, vil nogle opleve, at dette ikke er nok – og at hjælpen ikke kommer i tide.

Står du i en situation, hvor den økonomiske situation er usikker, er du velkommen til at kontakte vores task force. Vi står klar til at hjælpe berørte minkavlere og følgehverv. Besøg vores digitale Q&A-hotline, hvor berørte minkavlere gratis har mulighed for at stille spørgsmål til vores eksperter om ekspropriation, erstatning, skattemæssige og insolvensretlige forhold.

Vores insolvensretlige eksperter kan på samme vis som den særlige enhed hjælpe med at etablere et overblik over den økonomiske situation og fastlægge de fremtidige indtjeningsmuligheder, så I på den baggrund kan få overblik over den forventede fremtidige gæld og gældsserviceringsevnen. Vurderingen tager udgangspunkt i den enkelte avlers situation.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne