Nyheder

DAHL-advokat bliver tildelt ph.d.-grad

Advokat Kristian Skovsgaard (L) er tildelt en ph.d.-grad ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet for sin afhandling "Entreprenørens ekstraarbejder".

Ekstraarbejde er arbejde, som ikke er omfattet af den oprindelig indgåede entrepriseaftale. Udover tilfælde, hvor bygherren bestiller ekstraarbejder, kan behovet for ekstraarbejder også opstå som følge af udefrakommende forhold. Ekstraarbejder indeholder et meget stort konfliktpotentiale, hvilket var en af grundene til, at advokat Kristian Skovsgaard valgte at undersøge emnet yderligere gennem sin ph.d.-afhandling.

Afhandlingen behandler de i dansk ret gældende regler om entreprenørens ekstraarbejder. I afhandlingen analyserer og afdækker Kristian Skovsgaard en række problemområder, hvor ekstraarbejder skaber tvivl og tvist mellem parterne. I forsvaret for afhandlingen indgik en forelæsning med emnet: Entreprenørens ekstraarbejder, herunder med en redegørelse for mulighederne for at aftale og honorere ekstraarbejder i forbindelse med arbejder, der udbydes efter EU's udbudsregler samt disse reglers betydning for aftalefortolkningen.

Bedømmelsesudvalget anerkendte Kristian Skovsgaard for både sin afhandling og sit forsvar og tildelte ham enstemmigt ph.d.-graden.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information