Nyheder

Q&A: Få svar på de hyppigste spørgsmål blandt minkavlere og følgehverv

En politisk aftale om erstatning til minkavlere og følgehvervene er på plads. Antallet af ubesvarede spørgsmål er forståeligt nok stadig mange. Vores eksperter giver svar på seks centrale spørgsmål vedrørende erstatning til minkbranchen, som for alvor fik revet tæppet væk under sig i efteråret 2020 på grund af Covid-19.

1. Har jeg krav på fuld erstatning?

Det fremgår af aftalen om erstatning, at aftalepartierne er enige om, at der ydes fuldstændig erstatning til minkavlere og minkafhængige følgeerhverv, uanset om der juridisk set er tale om ekspropriation efter grundlovens § 73. Det korte svar er derfor ja. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle virksomheder falder udenfor de aftalte erstatningsmodeller. De minkavlere og følgeerhverv, der ikke mener at have opnået fuld erstatning, vil derfor have mulighed for at indbringe spørgsmålet for domstolene. Du kan læse mere om erstatningsmodellerne for minkavlerne her og for følgeerhvervene her

2. Hvornår kan jeg forvente at få udbetalt erstatning?

Udbetaling vil som udgangspunkt først finde sted, når den såkaldte taksationskommission har foretaget en vurdering af den enkelte farm. Taksationskommissionen er dog endnu ikke nedsat, hvilket gør tidshorisonten for udbetaling usikker. Det fremgår dog af aftaledokumentet, at en del af den fremtidige erstatning kan udbetales som et a conto-beløb, og at denne ordning skal implementeres ”hurtigst muligt”.

Hvis du er berettiget til tempobonus og/eller erstatning for de mink, der blev aflivet, men ikke pelset i 2020, forventes det, at betalingerne herfor påbegyndes udbetalt i februar 2021. Det er dog en forudsætning, at du ansøger Fødevarestyrelsen herom, hvilket sker via styrelsens hjemmeside ved indsendelse af en erklæring.

3. Hvordan foregår en taksationsforretning?

Som kort omtalt ovenfor skal din farm vurderes af en taksator. Dette gælder også, hvis din virksomhed kan karakteriseres som et minkafhængigt følgeerhverv. Du vil blive indkaldt til en såkaldt taksationsforretning, hvor taksatoren inspicerer din farm og gennemgår dine regnskaber og relevante tilladelser. Der lægges op til en dialogbaseret tilgang mellem avler og taksator, hvor der tages udgangspunkt i en erstatningsopgørelse udarbejdet af minkavleren selv f.eks. med hjælp fra juridisk rådgiver. Taksatoren fastsætter herefter en erstatning med afsæt i de modeller, der vedtages, hvor der skal tages hensyn til avlerens individuelle driftsresultater, omkostninger og produktionsapparat mv.

4. Hvad gør jeg, hvis jeg økonomisk ikke kan afvente erstatningsudbetalingen?

Ifølge den politiske aftale vil der formentligt blive mulighed for en a conto-udbetaling. Det er desværre uklart, hvornår denne ordning træder i kraft. Aftalepartierne forventer, at nogle avlere selv efter erstatningens udbetaling vil stå tilbage med en nettogæld. For disse avlere vil der blive oprettet en særlig ordning under Finansiel Stabilitet. Denne ordning kan du læse mere om her. Er du derimod en af de minkavler, der allerede nu har likviditetsmæssige udfordringer, er du velkommen til at kontakte vores eksperterne inden for insolvens, der står parat til at rådgive dig om de muligheder, du har frem mod erstatningsudbetalingen.  

5. Hvem kan hjælpe mig med at udarbejde erstatningsopgørelse?

Det kan være en stor fordel for den enkelte avler at udarbejde en erstatningsopgørelse forud for taksationsforretningerne, da taksatoren i så fald vil tage udgangspunkt i denne under taksationsforretningen. Opgørelsen skal udfærdiges med afsæt i en række konkrete forhold vedrørende bl.a. opnåede skindpriser, produktions- og lønomkostninger, værdien af produktionsapparat, skøn af påkrævede investeringer frem til 2029, ligesom de relevante miljøtilladelser skal tjekkes. Det er derfor en god idé at alliere sig med en rådgiver, der har kendskab til de forhold, der skal undersøges. Vores eksperter indenfor ekspropriation står klar til at hjælpe dig.

6. Kan jeg få dækket omkostninger til juridisk bistand?

Aftaledokumentet forholder sig ikke direkte til, hvorvidt du kan få omkostninger til juridisk bistand dækket i forbindelse med taksationsforretningen. Det fremgår dog, at de normale principper for erstatningsudmåling i forbindelse med ekspropriation gælder, medmindre andet følger af aftaledokumentet. Det må derfor forventes, at du som avler kan få en godtgørelse for sagkyndig bistand, således du helt eller delvist dækket kan få dækkes dine advokat- eller revisoromkostninger.

Har du brug for kompetent sparring?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bør forholde dig, er du velkommen til at kontakte vores specialister. Hos DAHL har vi oprettet en digital ”Q&A-hotline”, hvor berørte minkavlere gratis har mulighed for at stille spørgsmål til vores eksperter om ekspropriation, erstatning, skattemæssige og insolvensretlige forhold. Driver du en virksomhed, som økonomisk rammes af forbuddet mod hold af mink, er du velkommen til at benytte vores Q&A-hotline.

Du kan tilgå vores digitale Q&A-hotline ved at klikke her.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne