Nyheder

Q&A: Få svar på seks aktuelle spørgsmål om regler for hjemmearbejde

Som følge af den første nedlukningsperiode er hjemmearbejde blevet en realitet for mange virksomheders ansatte – men hvilke regler er der for hjemmearbejde? Læs med her, hvor vores eksperter bl.a. giver svaret på, om etableringen af hjemmearbejdspladser kræver ændringer i ansættelseskontrakten.

Er der tale om regelmæssigt hjemmearbejde, er det vigtigt, at man som arbejdsgiver er opmærksom på arbejdsmiljølovgivningens krav til indretning af en hjemmearbejdsplads. Vi har samlet svarene på seks centrale spørgsmål, som kan være virksomheden behjælpelig i forhold til de krav, der stilles til indretningen af en hjemmearbejdsplads.  

1. Hvornår stiller arbejdsmiljølovgivningen krav til indretningen af en hjemmearbejdsplads?

Der gælder helt grundlæggende, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen også gælder, når den ansatte arbejder i sit eget hjem. Arbejdsmiljøreglerne stiller dog kun krav til indretningen af en hjemmearbejdsplads, såfremt der er tale om regelmæssigt hjemmearbejde. Dette indebærer, at den ansatte arbejder hjemme mindst én dag inden for en normal arbejdsuge over en vis periode.

Er der derfor tale om uregelmæssigt hjemmearbejde, der ikke overstiger én dag indenfor en normal arbejdsuge, vil dette ikke været undergivet de krav, som stilles i arbejdsmiljølovgivningen til en hjemmearbejdsplads.

2. Hvad har man som ansat krav på?

Er der tale om regelmæssigt hjemmearbejde, har man som ansat krav på en hjemmearbejdsplads, hvor der findes passende inventar og udstyr. Dette har man krav på, sådan så arbejdet kan udføres forsvarligt. Under passende inventar hører bl.a. en arbejdsstol, hvor stolesædet og stoleryggen kan indstilles. Derudover har den ansatte – såfremt det kræves for udførelsen af arbejdet - krav på en skærm der er adskilt fra tastaturet. Kravene tilgodeser, at den ansatte kan arbejde under hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Såfremt den ansattes eget private skrivebord og tilhørende inventar lever op til arbejdsmiljøreglerne, kan arbejdsgiver lade den ansatte anvende disse. Er dette ikke tilfældet, skal arbejdsgiver på anden måde sørge for, at der stilles passende inventar til rådighed for den ansatte, f.eks. ved at der gives den ansatte mulighed for at hente inventar fra arbejdspladsen.

3. Har man som ansat ret til et hæve-sænke bord?

Der gælder efter arbejdsmiljøreglerne, at arbejdet skal kunne udføres forsvarligt, også når den ansatte arbejder hjemme fra sin egen hjemmearbejdsplads. Dette indebærer, at den ansatte har krav på et bord og en kontorstol, som passer den ansatte i højden. Dette indebærer dog ikke, at den ansatte har ret til et hæve-sænke bord.

4. Hvem har ansvar for at betale inventar og udstyr?

Da det er arbejdsgiverens ansvar at overholde arbejdsmiljølovgivningen, er det også som udgangspunkt arbejdsgiver, der skal afholde eventuelle udgifter til nødvendigt inventar.

Det skal dog understreges, at virksomheden kun skal tage hensyn til funktionaliteten i henhold til lovgivningen og ikke det æstetiske udtryk af inventaret, hvorfor en medarbejder næppe vil kunne kræve noget bestemt inventar af virksomheden.  

5. Er der mulighed for at klage over dårlige arbejdsforhold?

Er der mistanke om, eller lever virksomheden ikke op til kravene i arbejdsmiljølovgivningen, er det muligt at klage til Arbejdstilsynet vedrørende dårlige arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vil efterfølgende tage konkret stilling til, om der er tale om fare for sikkerhed og sundhed.

I praksis fører Arbejdstilsynet normalt ikke tilsyn i private hjem, hvorfor et eventuelt tilsyn kun vil ske efter henvendelse til virksomheden og med inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanten. Vi opfordrer derfor til, at der mellem arbejdsgiveren og den ansatte findes fælles løsninger i forhold til indretningen af en optimal hjemmearbejdsplads i en sådan ekstraordinær tid som denne.

6. Giver hjemmearbejdspladser anledning til ændringer i ansættelseskontrakten?

I forbindelse med coronakrisen har myndighederne stærkt anbefalet, at man visse steder i landet arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt. Dette indebærer, at ansatte som normalvis arbejder på arbejdsgiverens adresse, er blevet sendt hjem for at arbejde. Der er således tale om en ekstraordinær situation, som hverken arbejdsgiver eller den ansatte har være forberedt på. I forhold til de allerede eksisterende ansættelsesforhold betyder dette, at oprettelsen af hjemmearbejdspladser ikke nødvendiggør en ændring i ansættelseskontrakten, da arbejdsstedets ændring skyldes ekstraordinære forhold, som arbejdsgiveren ikke har mulighed for at ændre.

Virksomheden kan dog passende overveje, hvorvidt man bør angive muligheden for en hjemmearbejdsplads ved fremtidige ansættelseskontrakter som indgås under og efter corona-pandemien. Hvis hjemmearbejdspladser gøres permanent, skal der udfærdiges et tillæg til ansættelseskontrakten.

Såfremt den ansatte havde mulighed for regelmæssigt hjemmearbejde, og derved også havde krav på en hjemmearbejdsplads forinden nedlukningsperioden, bør dette være anført i ansættelseskontrakten under arbejdsstedets placering.

Se nærmere på Arbejdstilsynets råd vedrørende tilrettelæggelse af et godt hjemmearbejdsmiljø her.

Såfremt du som arbejdsgiver har spørgsmål til situationer omkring hjemmearbejdsplads eller juridiske problemstillinger vedrørende COVID-19 i øvrigt, er vi klar til at rådgive din virksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne