Nyheder

Bindende svar ændrer praksis om regreskrav ved indfrielse af kaution

Nyt bindende svar fra Skatterådet (SKM2021.116SR) bekræfter, at en konkret dom fra Vestre Landsret ikke har betydning for anskaffelsessummen på en regresfordring ved indfrielse af en kautionsforpligtelse. Dette ændrer i betydelig grad den praksis, som Vestre Landsret ellers fastlagde sidste år.

Partner, advokat Torben Buur står bag Skatterådets bindende svar offentliggjort som SKM2021.116SR og har dermed fået Skatterådets bekræftelse på, at Vestre Landsrets dom som offentliggjort i SKM2019.305VLR ikke har betydning for anskaffelsessummen på en regresfordring ved indfrielse af en kautionsforpligtelse.

Hidtil gældende praksis fra Vestre Landsret

I sagen SKM2019.305VLR havde et tidligere ægtepar optaget et banklån på ca. 400.000 kr., som de hæftede solidarisk for. Ægteparret blev skilt, og banken krævede senere lånet indfriet. Banken gennemførte en fogedforretning mod hustruen, som afgav insolvenserklæring. Herefter måtte manden indfri hele lånet til banken, og herved erhvervede han et regreskrav på 200.000 kr. mod eks-hustruen. Da hun var ude af stand til at betale beløbet til manden, anså han kravet for tabt og ønskede at få fradrag herfor.

Mandens synspunkt var, at han havde tabt 200.000 kr. Skatteministeriets synspunkt var derimod, at han havde tabt 0 kr. Årsagen til denne forskellige opfattelse ligger i, at tabet på en fordring skal opgøres som den anskaffelsessum, som kreditoren har på fordringen.

Kursgevinstloven § 26, stk. 2, 2. pkt. angiver om anskaffelsessummen: ”Som anskaffelsessum anvendes kursværdien på erhvervelsestidspunktet, medmindre den skattepligtige godtgør at have erhvervet fordringen for et højere beløb.”

Manden anså sig forståeligt nok for at have godtgjort, at han havde erhvervet regresfordringen for 200.000 kr. Hvis ikke han havde betalt det beløb til banken, så havde han ikke erhvervet regresfordringen mod eks-hustruen. Til det bemærkede Skatteministeriet: ”Det følger af en naturlig sproglig forståelse af ordet "anskaffelsessum", at det afgørende er den skattepligtiges motiv, dvs. om betalingen skete med henblik på anskaffelse af en fordring.” Og i konsekvens heraf kunne manden efter Skatteministeriets opfattelse ikke siges at have ”erhvervet” regresfordringen for 200.000 kr., men i stedet skulle manden anses at have erhvervet regresfordringen for 0 kr. svarende til dens kursværdi. Vestre Landsret gav Skatteministeriet medhold i denne betragtning.

Ny praksis på baggrund af bindende svar fra Skatterådet

I SKM2021.116SR havde en hovedaktionær indfriet en kaution til banken for sit insolvente holdingselskab på 556.400 kr. og derved erhvervet et regreskrav mod selskabet på samme beløb. Selskabet forventes nu at blive i stand til at betale sin gæld til hovedaktionæren. Hvis anskaffelsessummen på regresfordringen efter SKM2019.205VLR skal sættes til kursværdien, vil det svare til 0 kr., og hovedaktionæren vil dermed blive beskattet af 556.400 kr. som kursgevinst ved indfrielsen, selvom han hverken var blevet rigere eller fattigere.

Skatterådet bekræftede imidlertid, at hovedaktionærens anskaffelsessum på regreskravet skal ansættes til det beløb, som kautionen er indfriet med, dvs. 556.400 kr., således der ikke sker beskatning ved indfrielsen.

Skatterådet udtalte, at efter Skatterådets opfattelse har SKM2019.305.VLR ikke betydning i en kautionssituation, hvorfor det fortsat vil være praksis, at når en kautionist betaler en kaution, og derved får et regreskrav, er anskaffelsessummen for dette regreskrav det betalte beløb.

Denne retsstilling er i overensstemmelse med en udtalelse herom fra Anders Fogh Rasmussen som skatteminister i 1992.

Det kan synes tvivlsomt, hvilken rækkevidde det umiddelbart helt urimelige udfald i SKM2019.305VLR vil få for lignende situationer med solidariske hæftelser og regreskrav, men med SKM2021.116SR er det i hvert fald slået fast, at regreskrav ved indfrielse af kaution ikke rammes heraf, og anskaffelsessummen for et regreskrav ved kautionsindfrielse vil således svare til det betalte kautionsbeløb.

Har du en skatteretlig problemstilling?

Vores specialister inden for skatteret har stor indsigt i de gældende regler og ikke mindst praksis på området. Står du med en konkret udfordring eller har du brug for rådgivning i relation til en skatteretlig disposition, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne