Nyheder

Har medarbejderen krav på udbetaling af ikke-afholdte feriefridage ved fratræden?

Højesteret har i en nyere dom slået fast, at en medarbejder ikke havde krav på økonomisk kompensation for ikke-afholdte feriefridage i forbindelse med en opsigelse, når retten til konvertering til et økonomisk krav ikke fremgik af ansættelseskontrakten.

Sagen omhandlede en medarbejder, der var ansat som salgsassistent i en virksomhed. Medarbejderen blev opsagt den 30. november 2011 med seks måneders opsigelsesvarsel. I opsigelsesperioden gik virksomheden konkurs, hvorfor medarbejderen blev fritstillet i perioden fra den 10. maj 2012 til den 31. maj 2012.

Af medarbejderens ansættelseskontrakt fremgik det vedrørende ferie:

”Der tilkommer medarbejderen ferie med løn/feriegodtgørelse i overensstemmelse med ferieloven.” 

I ansættelseskontrakten var der intet anført om retten til feriefridage, men medarbejderen havde ret til fem feriedfridage efter en kutyme i virksomheden. 

Medarbejderen anmeldte et krav på værdien af fem ikke-afholdte feriefridage i konkursboet og senere over for Lønmodtagernes Garantifond. 

Lønmodtagernes Garantifond anså alle fem feriefridage for afholdt i opsigelsesperioden, idet feriefridage efter Lønmodtagernes Garantifonds opfattelse kunne pålægges afholdt uden varsel, når der ikke forelå en aftale om, at feriefridagene skulle varsles afholdt som restferie i henhold til ferielovens regler. 

Medarbejderen gjorde under sagen endvidere gældende, at HK/Danmarks overenskomst skulle indfortolkes i medarbejderens ansættelseskontrakt.

Højesterets afgørelse

Højesteret fandt, at der ikke var holdepunkter for at antage, at HK/Danmarks overenskomstmæssige vilkår skulle indfortolkes i medarbejderens ansættelseskontrakt. Højesteret lagde vægt på, at medarbejderens ansættelsesforhold ikke var omfattet af en kollektiv overenskomst, at bestemmelser om feriefridage ikke havde ensartet indhold i overenskomsterne og at medarbejderens ret til feriefridage fulgte en kutyme, der gav medarbejderen en bedre retsstilling end den, der fulgte af ferielovens regler.

På den baggrund fandt Højesteret ikke, at medarbejderen havde godtgjort, at hendes ret til feriefridage kunne konverteres til et økonomisk krav. Medarbejderen havde derfor ikke krav på udbetaling af værdien af de optjente feriefridage.

Dommen viser, at en medarbejder ikke kan kræve ikke-afholdte feriefridage konverteret til et økonomisk krav i forbindelse med en fratræden, medmindre retten til konvertering fremgår direkte af aftalegrundlaget, herunder ansættelseskontrakten, en personalehåndbog eller en kollektiv overenskomst. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne