Nyheder

”Blackstone”: Du må ikke tilbyde din lejer betaling for at opsige lejemålet

Som følge af ”Blackstone”-loven må boligudlejere ikke længere tilbyde lejere betaling eller anden form for ydelse med det formål at få lejeren til at bringe lejeforholdet til ophør. Forbuddet gælder både eksisterende og nye lejeforhold.

Med virkning fra den 1. juli 2020 blev der med den såkaldte ”Blackstone”-lov indført en række nye bestemmelser i lejeloven, som styrker lejernes retsstilling.

I lejelovens § 6a blev der indsat et forbud mod, at udlejer betaler lejer for at fraflytte et lejemål. Forbuddet gælder både eksisterende og nye lejeforhold.

Tidligere har udlejere lovligt kunne tilbyde lejere kompensation for at opsige og fraflytte et lejemål. Med indførelse af lejelovens § 6a er dette ikke længere muligt.

Den nye bestemmelse skal medvirke til at øge trygheden i eget hjem og dermed hindre utryghedsskabende situationer, hvor udlejer uopfordret tilbyder lejer betaling for at bringe lejeforholdet til ophør, og som dermed giver lejeren opfattelsen af at være uønsket i eget hjem.

Omfattet af forbuddet er ikke alene udlejers betaling i form af penge, men enhver betalingsform, herunder f.eks.:

  • tilbud om erstatningsbolig, men mod betaling af flytteudgifter eller en lejerabat
  • tilbud om udførelse af arbejde
  • tilbud om betaling ved løsøre

Bestemmelsen omfatter tilfælde, hvor lejer uden en forudgående tvist om lejemålets beståen uopfordret tilbydes betaling eller lignende for at bringe lejemålet til ophør. Bestemmelsen omfatter derimod ikke de situationer, hvor der allerede foreligger en tvist om lejemålets beståen og udlejer, som en del af et forlig herom, tilbyder og betaler lejeren et aftalt beløb, medmindre udlejer må antages at have skabt tvisten om lejemålets beståen udelukkende for at omgås forbuddet. Er der en forudgående tvist, som ikke omhandler lejeforholdets beståen, vil et tilbud om betaling eller lignende med det formål at bringe lejeforholdet til ophør være i strid med den nye bestemmelse.

Forbuddet gælder ikke tilfælde, hvor lejeren selv tager initiativet og tilbyder at fraflytte lejemålet mod betaling. Det er imidlertid vigtigt, at du som udlejer sikrer dig dokumentation for, at det rent faktisk er lejer, som har taget initiativet og opfordret udlejer til at yde kompensation for at fraflytte. Det vil således være problematisk, hvis der efter lejers tilbud foregår en forhandling mellem lejer og udlejer, herunder om betalingens størrelse, idet udlejerens forslag om betaling af et mindre beløb udgør et afslag i forbindelse med fremsættelse af et nyt tilbud fra udlejer til lejer.

Retsvirkningerne af overtrædelse af forbuddet er særdeles vidtgående. Lejer kan kræve lejeforholdet reetableret på uændrede vilkår, medmindre retten hertil er forældet, mistet ved passivitet eller ekstingveret. Hvis udlejer yder betaling i strid med forbuddet, kan betalingen endvidere ikke kræves tilbagebetalt.

Lejelovens § 6a indeholder desuden en strafbestemmelse for udlejer for overtrædelse af forbuddet, og udlejer kan ved overtrædelse straffes med bøde eller fængsel i op til 4 måneder.

Som udlejer bør du derfor være yderst varsom med at indgå sædvanlige fraflytningsaftaler med lejer grundet de store konsekvenser ved overtrædelse af forbuddet. Hos DAHL har vi et team af specialister inden for det lejeretlige område med mange års erfaring. De står klar til at yde professionel rådgivning og bistand, hvis du har brug for hjælp til at opfylde de nye bestemmelser i lejeloven.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne