Nyheder

Nye regler for beskatning af fri bil

Ny lov ændrer reglerne for beskatning af fri bil. Formålet er at øge incitamentet til at vælge en brændstoføkonomisk firmabil. Læs med her når vi gennemgår de nye regler.

Regeringen har den 4. december 2020 sammen med en række partier indgået ”Aftale om grøn omstilling af vejtransporten”. I forlængelse heraf er vedtaget lov nr. 23 af 13. februar 2021, som blandt andet ændrer reglerne for beskatningen af fri bil. I denne artikel kan du læse mere om reglerne for beskatning af fri bil og blive klogere på de nye satser for værdien af fri bil.

Hvornår skal man beskattes af fri bil?

Hvis arbejdsgiveren stiller en bil til rådighed, som den ansatte kan bruge privat, er der som hovedregel tale om et skattepligtigt personalegode (fri bil). Dette følger af ligningsloven § 16, stk. 1. Det er selve rådigheden over firmabilen, der beskattes, og omfanget af privatkørslen er derfor uden betydning. Rådigheden skal dog omfatte privat kørsel. Kørsel for firmaet i firmabilen, der udelukkende er erhvervsmæssig, beskattes ikke.

Reglerne om beskatning af fri bil gælder for personer, der får stillet en bil til rådighed som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Dette omfatter også personer valgt til medlem af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer. Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, og som har valgt at lade sin bil gå ind i ordningen, skal ligestilles med en ansat, der har fået stillet bil til privat rådighed af en arbejdsgiver.

Reglen om beskatning af fri bil gælder kun for biler i sædvanlig forstand. Bestemmelsen gælder derfor bl.a. almindelige personbiler og varebiler, men eksempelvis ikke motorcykler.

Hvordan beskattes man af fri bil før lovændringen?

Værdien af fri bil indgår i beregningen af A-indkomst og er arbejdsmarkedsbidragspligtigt. Grundlaget for beregningen af den skattemæssige værdi af fri bil findes i ligningslovens § 16, stk. 4. Den skattepligtige værdi af fri bil består af et værdielement og et miljøtillæg.

Værdielementet udgør 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 pct. af den del af bilens værdi, der overstiger 300.000 kr. Den skattepligtige værdi beregnes dog altid af mindst 160.000 kr. 

Miljøtillæg lægges oven i værdielementet ved fastsættelsen af værdien af fri bil. Miljøtillægget udgør den årlige afgift, der skal betales for bilen i vægtafgift eller grøn ejerafgift, med tillæg af 50 pct. Det vil sige, at miljøtillægget beregnes som 1,5 gang størrelsen af den årlige ejerafgift eller vægtafgift, der skal betales af den pågældende bil. Udligningsafgiften for dieselbiler og et eventuelt privatbenyttelsestillæg indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Hvad betyder de nye regler?

Lov nr. 23 af 13. februar 2021 skal understøtte den grønne omstilling af biler og skabe et forenklet afgiftssystem. Loven medfører en række ændringer i reglerne for afgifter vedrørende motorkøretøjer, herunder en justering af reglerne for beskatning af fri bil.

Reglerne justeres således, at der ved beregningen af værdien af fri bil sker en højere vægtning af bilens brændstofforbrug og en mindre vægtning af bilens anskaffelsespris. De ”grønne” biler vil ofte have en høj anskaffelsespris, og man ønsker derfor at lægge mere vægt på miljøtillægget ved beskatningen af fri bil.

Miljøtillægget forhøjes derfor til 250 pct. af bilens årlige ejer- eller vægtafgift i 2022. Tillægget forhøjes yderligere til 350 pct. i 2023, 500 pct. i 2024 og 600 pct. fra og med 2025. For en benzinbil, der kører 20 km pr. liter, udgør miljøtillægget 1.740 kr. efter de gældende regler. Fra 2025 vil miljøtillægget for bilen udgøre ca. 10.000 kr. Der vil således ske en markant stigning i størrelsen af miljøtillægget for biler, der udleder en stor mængde CO2.

Samtidig justeres værdielementet sådan, at satsen på de 25 pct. af de første 300.000 kr. af bilens værdi reduceres med et halvt procentpoint årligt fra og med 1. juli 2021 indtil 2025. Samtidig forhøjes satsen på de 20 pct. af bilens værdi over 300.000 med et halvt procentpoint årligt indtil 2025. Reduktionen og forhøjelsen betyder, at satserne i 2025 vil mødes på midten, og fra og med 2025 vil der dermed kun være én sats på 22,5 pct. af hele bilens værdi.

Nedenfor følger et skema over satserne efter de nye regler. Ændringerne i satserne gælder også for biler, der allerede er i brug som fri firmabil.

Satser Gældende 1.7.2021 2022 2023 2024 2025

Sats for bilens værdi under 300.000 25 pct. 24,5 pct. 24 pct. 23,5 pct. 23 pct. 22,5 pct.

Sats for bilens værdi over 300.000 20 pct. 20,5 pct. 21 pct. 21,5 pct. 22 pct. 22,5 pct.

Miljøtillæg 150 pct. 150 pct. 250 pct. 350 pct. 500 pct. 600 pct.

 

Udover justeringerne af beregningen af den skattemæssige værdi, skattefritages også værdien af at få en ladestander stillet til rådighed. Det vil sige, at værdien af ladestander og ladestik, der er stillet til privat rådighed af arbejdsgiveren ved den skattepligtiges bopæl sammen med elbilen eller pluginhybridbilen, ikke beskattes.

Med den nye justering af reglerne for beskatning af fri bil, især den markante forhøjelse af miljøtillægget, kan der derfor være grund til at overveje, om firmabilen skulle udskiftes med en ”grøn” brændstoføkonomisk bil.

Kontakt DAHL

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål til de nye regler for beskatning af fri bil, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister i skatteret. De har mange års erfaring i at yde rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne