Nyheder

Nu sker det: Du kan klage over de videreførte ejendomsvurderinger

Systemet med ejendomsvurderinger har været på hold siden vurderingerne tilbage i 2011 og 2012. Vurderingerne for disse år er blot blevet videreført frem til nu. Men nu bliver det endelig muligt at klage over disse videreførte vurderinger, i hvert fald for ejere af erhvervsejendomme.

Med virkning for 2018 fik man implementeret det nye lovgrundlag for de fremtidige ejendomsvurderinger. Ambitionen var en hurtig ikrafttræden, men projektet er løbet ind i mange IT-udfordringer. Det har derfor været nødvendigt at tilpasse og justere regelgrundlaget gentagne gange.

Den 5. store reformpakke af lovgrundlaget for de kommende ejendomsvurderinger er netop blevet vedtaget i Folketinget. Det er sjældent set, at man reformerer et nyt lovgrundlag så mange gange, uden det overhovedet har været i brug. Den seneste lovreform resulterede i 93 ændringer, hvor hovedpunkterne er:

  1. Der er indført helt nye vurderingsprincipper for grundværdierne for erhvervsejendomme
  2. Beskatningsgrundlaget for dækningsafgift er omlagt fra at udgøre en forskelsværdi til at udgøre en grundværdi
  3. Reglerne om automatisk tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat m.v. er ændret. Dette kommer kun til at gælde for beboelsesejendomme, sommerhuse og ejerlejligheder. Erhvervsejendomme er dermed udeholdt
  4. Som kompensation for afskaffelsen af den automatiske tilbagebetalingsordning for erhvervsejendomme, åbnes der nu for, at ejere af erhvervsejendomme kan påklage de videreførte vurderinger, når de får besked om muligheden

Særligt for ejere af erhvervsejendomme

Ejere af erhvervsejendomme vil kunne få ejendomsskat tilbagebetalt, hvis beregningsgrundlaget herfor har været for højt. Er der tale om blandede ejendomme, altså ejendomme, der anvendes til både erhverv og privat, kan det ikke udelukkes, at man også kan få ejendomsværdiskat retur. Er der tale om dækningsafgiftspligtige ejendomme, kan man få for meget betalt dækningsafgift retur.

Da ejergruppen af erhvervsejendomme ikke længere er omfattet af den automatiske tilbagebetalingsordning, er disse henvist til at påklage de videreførte vurderinger for at få for meget betalt ejendomsskat, ejendomsværdiskat eller dækningsafgift retur. Det er nu muligt med den seneste lovændring.

Rent praktisk vil skatteforvaltningen løbende og givetvis over de kommende år give nuværende og tidligere ejendomsejere besked om, at der er mulighed for at påklage videreførte vurderinger siden 2012. Klagen skal iværksættes senest 90 dage efter, at skatteforvaltningen afsender og daterer skrivelsen om at åbne op for klagemulighederne.

De nuværende ejendomsejere har skatteforvaltningen styr på. Der kan imidlertid også være tale om tidligere ejendomsejere, der f.eks. har ejet en ejendom fra 2011 og frem, men ikke længere er ejer. Det er ikke sikkert, at man har ”styr på” alle disse. Men det ændrer imidlertid ikke ved, at disse tidligere boligejere også fremover får muligheden for at klage over en videreført vurdering for deres respektive ejertid.

Skal man klage?

Der udsendes ikke en afgørelse om ejendomsvurderingen for de enkelte år. Der bliver derimod udsendt en generel orientering om disse historiske vurderinger. Klagemetoden er derfor anderledes i forhold til, hvordan man ellers klager over forvaltningsafgørelser. Hvorvidt man skal klage, skal derfor vurderes konkret og ud fra en økonomisk vurdering af, om ”det kan betale sig”. I den konkrete vurdering skal bl.a. indgå en vurdering af, om man kan løfte bevisbyrden for, at den videreførte vurdering er forkert.

Kerneområderne for argumenter er utvivlsomt situationer, hvor man har erhvervet den pågældende ejendom, f.eks. i perioden fra 2012-2021 til en pris, der er væsentligt under den seneste ejendomsvurdering. En sådan uafhængig handel på helt andre konditioner end de videreførte vurderingers niveau er et rigtigt godt argument for at påklage de videreførte vurderinger.

Herudover kan man forestille sig et utal af muligheder for at påklage de videreførte vurderinger. Der kan være fejl i det retlige eller faktiske grundlag, som vurderingsmyndighederne har om den pågældende ejendom – fejl, der medfører, at de videreførte vurderinger er lavet på urigtigt grundlag og/eller medfører et åbenbart urimeligt resultat.

Ventetiden har nu næsten varet i 9 år. Langt om længe kan man gøre noget ved de vurderinger, der er videreført over en lang årrække. Det er vores anbefaling, at man som boligejer udnytter denne mulighed nu og får gjort op med et forældet og fortidigt system.

Hos DAHL arbejder vi intenst med det pågældende område på mange niveauer og kan naturligvis bistå med at påklage den videreførte vurdering. Endvidere kan vi bistå med rådgivning om, hvorvidt en klagesag er relevant.

Få svar på mange af de spørgsmål, der relaterer sig til klage over videreførte vurderinger:

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne