Nyheder

Rådighedsbeskatning af ferieboliger i udlandet

Når dit selskab skal købe en feriebolig i udlandet, er det væsentligt at forholde sig til det pågældende lands regler for beskatning af ferieboliger. I denne artikel gør vi dig klogere på rådighedsbeskatning af ferieboliger i udlandet. Læs med her.

Selvom COVID-19 har medført restriktioner og begrænsninger på rejser det seneste års tid, må det forventes, at der på den anden side af COVID-19 vil komme ny lyst til at rejse. Ferieboliger i udlandet kan derfor være oplagte investeringsobjekter og feriemål. Man skal imidlertid tænke sig godt om, når man investerer i en feriebolig i udlandet, hvis man skal undgå skattemæssigt utilsigtede konsekvenser.

Køb af bolig som fysisk person

Hvis man som fysisk person køber en feriebolig i udlandet, ligestilles det med køb af et sommerhus i Danmark. I den danske indkomstopgørelse skal man beskattes af en ejendomsværdiskat, og man skal betale ejendomsskat. Hvorvidt man skal betale skatter i det land, hvor boligen er beliggende, beror naturligvis på det enkelte lands lovgivning. Udlejer man den pågældende ferielejlighed, oppebærer man naturligvis en lejeindtægt, som også skal beskattes i Danmark og eventuelt i udlandet.

Selskab køber feriebolig i udlandet

Det forekommer jævnligt, at personer der driver virksomhed i selskabsform, og som måske endda har overskudslikviditet, har et ønske om at lade deres selskab eller et underliggende datterselskab, f.eks. et udenlandsk datterselskab, købe en feriebolig i udlandet. Overordnet set er der ikke noget i vejen for dette. Et dansk eller udenlandsk selskab kan godt købe en feriebolig i udlandet. Et dansk eller udenlandsk selskab kan derimod ikke købe et sommerhus i Danmark, fordi Danmark har en række restriktive regler om sommerhuskøb for selskaber.

I visse lande er det endda sådan, at man kun kan købe boligen i selskabsform og da typisk kun i en lokal selskabsform.

Beskatningsmæssigt vil et udenlandsk selskab alene skulle beskattes i det pågældende land. Hvis det er et dansk selskab, der foretager investeringen, vil fast ejendom i udlandet ikke blive omfattet af dansk beskatning, da der eksisterer et territorialbeskatningsprincip i Danmark. Kun de aktiviteter der er i Danmark, beskattes – fast driftssted og fast ejendom i udlandet ejet af danske selskaber beskattes ikke i Danmark.

Man må imidlertid også have for øje, hvordan man som aktionær beskattes. Har man kontrol over et selskab, indtræder der en rådighedsbeskatning, hvis selskabet er ejer af en feriebolig. I en bestemmelse i ligningslovens § 16, stk. 5, er det normeret, at man i højsæsonugerne skal beskattes med 0,5% af værdien og i lavsæsonugerne 0,25% af værdien. Samlet set udgør beskatningsgrundlaget 16,75% for et helt år. Det er tilstrækkeligt, at man har rådighed over den pågældende ferielejlighed. Konsekvenserne kan være ret drastiske. En ferielighed der erhverves i selskabsregi i udlandet, udløser altså en rådighedsbeskatning hos kapitalejeren på 167.500 kr., hvis prisen for ejendommen er 1 mio. kr. Det er derfor meget sjældent en god ide at investere i en ferielejlighed i udlandet.

En nyere landsretsdom bekræfter dette. Konkret havde et dansk selskab etableret et spansk datterselskab, der havde investeret i en ferielejlighed. Landsretten fandt, at ferielejligheden havde stået til rådighed i 2009 og 2010. Skatteyderen blev derfor i Danmark beskattet af rådighed over fri sommerhus.

Kan man undgå rådighedsbeskatning?

Renteniveauet er både i Danmark og internationalt set historisk lavt. Der er derfor en vis fokus på at foretage investeringer i objekter af forskellig karakter. Dette kunne være en ferielejlighed i udlandet. Hvis alternativet er en negativ rente, kan man måske håbe på, at den investering man foretager, kunne give et afkast på sigt. Hvis man skal undgå den førnævnte rådighedsbeskatning, er det nødvendigt, at man får fraskrevet sig en hvilken som helst form for rådighed over den pågældende feriebolig. Dette kan man etablere ved at indgå en aftale med en udlejer i det pågældende land. Hvis man indgår en sådan aftale, hvor man fraskriver sig enhver rådighed over boligen alle årets 365 dage, accepteres dette i dansk ret som værende en fraskrivelsesaftale, der medfører, at beskatningen af kapitalejeren hermed ophører. Har man først lavet en sådan fraskrivelsesaftale, får man imidlertid heller ikke selv glæde af den pågældende ferielejlighed – der er tale om et rent investeringsobjekt.

Man skal være påpasselighed med, hvordan investeringer i udenlandske ferielejligheder etableres. En forkert strategi kan udløse en ikke uvæsentlig skat.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til beskatning af ferieboliger i udlandet eller spørgsmål til generelle skatteretlige forhold, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister i skatteret. De har mange års erfaring i at yde rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne