Nyheder

Kan tilbudsgiver påvirke kontraktgenstanden?

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 25. marts 2021 fastslået, at udbudsreglerne ikke var overtrådt, idet det fremgik klart af udbudsmaterialet, hvordan kontrakten blev tildelt. Få indblik i sagen her og se vores bemærkninger til muligheden for at indgå i dialog med ordregiver om fremtidige udbud.

Resumé af sagen

Sagen (”Jacobs Douwe Egberts DK ApS mod Fællesindkøb Fyn” af 25. marts 2021) omhandlede et offentligt udbud efter udbudsloven af en rammeaftale med en enkelt leverandør om levering af kaffe, te og maskiner.

Det fremgik af udbudsmaterialet, at tilbudsgiverne skulle vælge mellem at byde ind på enten flydende kaffe eller instant kaffe. Tilbudsgiverne skulle dermed vælge, hvilken af de hovedtyper de ville afgive tilbud på. Udbudsmaterialet indeholdt to forskellige tilbudslister, men kun den ene af tilbudslisterne skulle udfyldes, alt efter tilbudsgiverens valg af hovedtype.

Tildelingskriteriet var ”pris”, og den evalueringstekniske pris blev beregnet på baggrund af prisen pr. liter færdigbrygget kaffe ganget med det forventede årlige forbrug. Herudover fremgik det af udbudsmaterialet, at tilbuddene udelukkende ville blive vurderet ud fra de angivne oplysninger i tilbudslisten og ud fra en afprøvning af, hvorvidt kaffen kunne anses at smage som en ”almindelig” kop kaffe.

En potentiel tilbudsgiver, Jacobs Douwe Egberts DK ApS, gjorde gældende, at de to kaffetyper ikke var sammenlignelige, da kaffetyperne var forskellige på adskillige parameter, herunder literpris, afgiftsberegning, form, vægtangivelse, fremstillingspris m.v., og at dette var i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet.

Ordregiver gjorde derimod gældende, at udbudsmaterialet klart beskrev udbudsmodellen, og at udbudsmodellen var tilrettelagt ud fra hensynet til at skabe mest mulig konkurrence ved udbuddet og forhindre, at der kun ville være én tilbudsgiver, der var i stand til at afgive tilbud. Ordregiver angav ikke at have præference for den ene type kaffe frem for den anden.

Kendelsen fra Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud kom i sin kendelse frem til, at det fremgik klart af udbudsmaterialet, hvordan de evalueringstekniske priser ville blive beregnet, og dermed hvordan de to kaffetyper kunne vurderes overfor hinanden. Det forhold, at der var en række forskelle mellem de to typer kaffe, medførte ikke, at udbudsreglerne, herunder ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, var overtrådt. Herudover udtalte Klagenævnet for Udbud, at det er op til ordregiver inden for udbudslovens rammer at fastsætte den udbudte kontraktgenstand.

Bemærkninger til kendelsen

Kendelsen er udtryk for, at det er op til ordregiver at fastsætter kontraktgenstanden samt kravene hertil. Fastsættelsen af kravene skal dog ske inden for udbudslovens rammer. Hvis ordregiver fastsætter kravene inden for udbudslovens rammer, herunder ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, er det derfor uden betydning, at kontraktgenstanden efter en leverandørs opfattelse skulle have været anderledes. Her havde det således ingen betydning, at kaffeprodukterne var forskellige, idet konkurrencen fokuserede på en pris pr. færdigbrygget kaffe, der efter ordregiverens vurdering kunne opfylde kravet om at smage som en ”almindelig” kop kaffe.

Det følger af praksis fra Klagenævnet for Udbud, at det er vanskeligt at komme igennem med indsigelser mod den udbudte kontraktgenstand efter offentliggørelse af udbuddet. Se også Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. december 2020, MAN Truck & Bus Danmark A/S mod Beredskabsstyrelsen. Tilbudsgivers bedste mulighed for at præge kontraktgenstanden i et eventuelt fremtidigt udbud, er derfor ved at indgå i en dialog med ordregiver forud for, at udbuddet offentliggøres.  

Udbudsloven giver mulighed for, at tilbudsgiver kan gå i dialog med ordregiver. Dette gælder særligt forud for, at udbud offentliggøres. Tilbudsgivere bør derfor overveje at gå i dialog med ordregiver og således udbrede kendskab til tilbudsgivers produkter.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den omtalte kendelse, markedsdialog eller andre konkurrence- og udbudsrelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter Claus Gulholm-Hansen Krüger og Kathrine Ahrenholt, der har mange års erfaring med at yde højt specialiseret rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne