Nyheder

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte COVID-19-tests og værnemidler

Ny lovændring medfører skattefrihed for COVID-19-tests og personlige værnemidler, der er stillet til rådighed af arbejdsgiver – men hvilke personalegoder er omfattet af lovændringen, og hvem kan modtage COVID-19-tests skattefrit? Bliv klogere her.

Ligningslovens § 30 er netop blevet ændret ved lov nr. 533 af 27. marts 2021. Ændringen indebærer en tilføjelse, hvorefter der som stk. 7 indsættes en bestemmelse om skattefrihed for ansatte, der får stillet arbejdsgiverbetalte COVID-19-tests og personlige værnemidler til rådighed til privat brug af deres arbejdsgivere, og som stk. 8 indsættes en præcisering af arbejdsgiveres fradragsret for udgifter hertil. 

Efter gældende ret er enhver form for aflønning som udgangspunkt skattepligtig for ansatte, uanset om det sker i form af kontanter eller naturalier, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16.

Dog findes der en række undtagelser, hvor ansatte ikke er skattepligtige af værdien af personalegoder. Det gælder tilfælde, hvor:

  • De er arbejdsmæssigt begrundet
  • De er omfattet af reglerne om personalepleje
  • De ydes i overvejende grad af hensyn til den ansattes arbejde, og de overstiger ikke bagatelgrænsen på 6.500 kr. (2021)
  • De har privat karakter, og de overstiger ikke bagatelgrænsen på 1.200 kr. (2021)

Arbejdsgiverbetalte COVID-19-tests og personlige værnemidler er omfattet af ovennævnte regler. Lovændringen giver skattefrihed for ansattes modtagelse af COVID-19-tests og personlige værnemidler, uanset om disse er omfattet af de ovennævnte undtagelser eller ej. Det er ønsket, at også COVID-19-tests og personlige værnemidler til privat brug skal være skattefrie for ansatte uden hensyn til de særlige skattefritagelsesbestemmelser for personalegoder. 

For arbejdsgivere gælder det, at de har fradragsret for personaleudgifter for deres ansatte.

Hvilke personalegoder er omfattet af lovændringen?

Ændringen omfatter test for COVID-19, test for antistoffer for COVID-19, og personlige værnemidler der har til formål at begrænse spredningen af smitte med COVID-19. Personlige værnemidler er f.eks. mundbind og visirer.

Ændringen tager specifikt sigte på bekæmpelsen af COVID-19-pandemien. Det gælder derfor alene personalegoder, der hindrer smitten heraf. Der er således ikke tale om en generel lempelse af beskatningen for visse arbejdsgiverbetalte private sundhedsydelser.

Hvem kan modtage COVID-19-tests m.v. skattefrit? 

Det er en betingelse for skattefriheden, at de omhandlede tests m.v. modtages som led i et ansættelsesforhold, som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt eller som led i virket som medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser.

Hvorvidt der er tale om personligt arbejde i et ansættelsesforhold eller selvstændig erhvervsvirksomhed, beror på en samlet vurdering af ansættelsesforholdets karakter. Her tages der bl.a. højde for arbejdsgiverens adgang til tilsyn, instruktion og kontrol, den ansattes adgang til at udføre arbejde for andre, om ansættelsesforholdet er underlagt den ansættelsesretlige lovgivning i øvrigt, hvorledes udbetalingen af løn sker m.v. 

Er der ikke tale om hverken personligt arbejde i et ansættelsesforhold eller selvstændig erhvervsvirksomhed, kan der foreligge aftaler om personligt arbejde i øvrigt. Denne kategori omfatter bl.a. konsulenter, rådgivere og freelancere, som også er omfattet af lovændringen.

Der kan således både være tale om længerevarende ansættelsesforhold og mere enkeltstående, tidsbegrænsede aftaler om personligt arbejde. 

Det er efter ændringen desuden både den ansatte selv og/eller dennes husstand, der skattefrit kan modtage COVID-19-tests og personlige værnemidler. Begrebet ”husstand” fortolkes snævert skatteretligt. Ifølge praksis omfatter husstanden alene den ansatte m.v.’s ægtefælle og/eller børn. Børn er omfattet af den ansatte m.v.’s husstand, indtil de etablerer sin egen husstand.

Arbejdsgiverens fradragsret

Ved lovændringen er det præciseret, at arbejdsgivere har fradragsret for udgifter til COVID-19-tests og personlige værnemidler i alle tilfælde, hvor de afholder udgifterne for deres ansatte og dennes husstand. Fradragsadgangen gælder uanset om udgifterne er arbejdsmæssigt begrundet eller afholdes for de ansatte m.v. til privat brug.

Arbejdsgivere kan endvidere nøjes med at stille COVID-19-tests og personlige værnemidler til rådighed for alene deres ansatte eller alene deres husstand, uden dette har indflydelse på fradragsadgangen. Den eneste betingelse for arbejdsgivernes fradragsret er, at modtageren er omfattet af skattefritagelsen i ligningslovens § 30, stk. 7.

Hvornår får reglerne virkning fra

De ovenfor nævnte regler har virkning fra og med indkomståret 2020. Lovændringen er trådt i kraft den 29. marts 2021.  

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til reglerne for personalegoder, herunder personalegoder relateret til COVID-19-pandemien, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister i skatteret. De har mange års erfaring i at yde rådgivning på området. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne