Nyheder

Rigsretten fra A til Z – hvad, hvordan og hvorfor?

DAHLs Nicolai Mallet er forsvarer i den verserende rigsretssag, hvor forhenværende minister Inger Støjberg er anklaget af Folketinget for overtrædelse af ministeransvarsloven. Men hvad er Rigsretten egentlig for en størrelse? I dette indlæg giver vi et overblik over rigsretten fra A til Z.

Den danske Rigsret er en særlig domstol, som udelukkende behandler sager om overtrædelse af ministeransvarsloven. Sager ved Rigsretten er en sjældenhed, men den 2. februar 2021 blev den sjette rigsretssag i historien og blot den anden i løbet af det seneste århundrede, indledt. Den tidligere minister Inger Støjberg står anklaget for overtrædelse af ministerembedet. Advokat og partner i DAHL, Nicolai Mallet er udpeget som forsvarer i rigsretssagen. I denne føljeton vil han give et unikt indblik i den historiske sag. I dette første indlæg får vi indsigt i Rigsretten fra A til Z.

Hvornår blev Rigsretten oprettet?

Rigsretten så dagens lys i 1849. Siden da har der kun været fem rigsretssager i dansk historie. Med sagen mod Inger Støjberg har vi taget hul på den sjette. Den seneste rigsretssag er af mange kendt som Tamil-sagen, hvor daværende justitsminister Erik Ninn-Hansen stod anklaget for overtrædelse af ministeransvarsloven.

Hvordan er Rigsretten sammensat – og hvorfor?

Rigsretten består af op til 30 dommere, som fordeler sig på 15 højesteretsdommere og 15 medlemmer, som er udpeget af Folketingets partier. I sagen mod Inger Støjberg består Rigsretten af i alt 26 dommere. De medlemmer, der er politisk valgte, udpeges hvert 6. år, og der kan ikke være tale om folketingsmedlemmer.

Nicolai Mallet forklarer, hvorfor Rigsretten er sammensat på denne måde: ”Denne sammensætning af Højesteretsdommere fra det danske retssystems højeste instans og de politisk valgte medlemmer skal sikre, at der blandt den dømmende magt også er personer med politisk viden og erfaring, da behandling af sager om ministeransvar forudsætter en vis indsigt i, hvordan det politiske arbejde foregår.”

Hvem kan rejse tiltale?

Det er regeringen eller Folketinget, der kan beslutte, at der skal rejses tiltale mod en minister. Nicolai Mallet tilføjer: ”Hidtil har vi kun oplevet rigsretssager, hvor Folketinget har rejst tiltale. Man kan sige, at Rigsretten og dens medlemmer er et sovende organ, som først aktiveres i det tilfælde, at Regeringen eller Folketinget rejser tiltale mod en minister.”

Hvordan adskiller Rigsretten sig fra de almindelige domstole?

Sammenligner vi med det almindelige retssystem er det en række områder, hvor Rigsretten adskiller sig betydeligt. Nicolai Mallet forklarer: ”Tiltalen rejses af Folketinget eller Regeringen og ikke af anklagemyndigheden, som vi kender det fra almindelige straffesager. Det betyder, at ikke kun juridiske, men også politiske overvejelser kan have betydning for, om en sag rejses. Derudover adskiller Rigsrettens særlige sammensætning sig væsentligt fra alle andre sager og endelig kan sagens parter ikke appellere Rigsrettens dom. Rigsretten er således væsentligt anderledes end en traditionel domstol og retssag.”

Hvordan forløber en Rigsretssag?

Nicolai Mallet giver indsigt i forløbet i den igangværende sag: ”I praksis er det tre af Højesterets dommere, der sammen med anklagerne og forsvarerne står for forberedelsen af rigsretssagen. Forberedelsen varer i denne sag frem til 2. september 2021, som er den dag, hovedforhandlingen begynder. Som i andre straffesager starter hovedforhandlingen med bevisførelsen: afhøringen af den tiltalte og af de vidner, som parterne ønsker afhørt.”

Der er afsat i alt 35 retsdage til Rigsretssagen mod Inger Støjberg. ”Planen er, at sagen skal slutte omkring 1. december med anklagernes og forsvarernes procedurer. Inger Støjberg vil være den første, der bliver afhørt. Som tiltalt får hun også det sidste ord. Herefter trækker dommerne sig tilbage for at gennemgå sagen, indtil de formentlig nogle uger senere afsiger dommen,” forklarer Nicolai Mallet.

Følg med den kommende tid, hvor vi løbende deler indlæg i føljetonen om rigsretssagen.

Føljeton om rigsretssagen: Fik du læst de første indlæg?

I denne føljeton giver Nicolai Mallet et unikt indblik i den historiske rigsretssag. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne