Nyheder

DAHL Advokatfirma i central rolle ved første standardaftale for it-drift

IT-Branchen, DANSK IT og Danske IT-Advokater offentliggjorde den 12. januar den første danske standardaftale for it-drift til private virksomheder. Aftalen giver kunder og leverandører et fælles afsæt for, hvad en it-driftsaftale skal regulere og gør det hermed mindre ressourcekrævende at indgå it-driftsaftaler, ligesom risikoen for konflikter reduceres.

Det er en arbejdsgruppe med repræsentanter fra organisationerne IT-Branchen, DANSK IT og Danske IT-Advokater, der sammen med professor, dr.jur. Henrik Udsen og advokat Nicolai Dragsted har udarbejdet denne første danske standardaftale for it-drift i mindre og mellemstore virksomheder. DAHL advokatfirma har ved Certificeret IT-advokat og partner Claus F. Sørensen deltaget i hele processen som repræsentant for ITB.  

Den nye standardaftale fylder blot 40 sider, og dermed adskiller den sig væsentligt fra de store kontrakter om it-drift på flere hundrede sider, som parterne i dag selv udarbejder. 

Ved en faseopdelt opbygning og en generelt overskuelig struktur er den væsentligt nemmere for kunder og leverandører at anvende. Der eksisterer i dag standardaftaler for systemindkøb og systemudvikling, men ingen standardaftaler for it-drift til private virksomheder.

I forhold til andre it-standardaftaler adskiller denne sig blandt andet ved, at man kan få dækket ”tabt tid” fx på grund af hackerangreb, manglende kompetencer, support og service eller funktionalitet.

En anden nyskabelse i aftalen er, at den åbner op for, at leverandøren kan foretage en forudgående undersøgelse af kundens IT-forhold (en såkaldt due diligence) inden aftalens indgåelse for at sikre, at parterne undgår efterfølgende overraskelser om leverancens indhold og pris.  

Da aftalen er blevet til i tæt samarbejde mellem kunde- og leverandørsiden, er den i sit udgangspunkt neutral. De dele af aftalen, hvor ingen af organisationerne har foreslået alternative formuleringer, har karakter af et agreed document. Dokumentet kan med fordel anvendes som en værktøjskasse med en række standardbestemmelser, som sammen med de nødvendige individuelle bilag kan bruges som de er eller sættes sammen med alternative formuleringsforslag

Der er ikke udviklet bilag til kontrakten, men gennem deltagelsen i processen har DAHL haft mulighed for løbende at arbejde på bilagsskabeloner, og vi kan derfor allerede nu tilbyde tæt sparring på både kunde- og leverandørside omkring udarbejdelsen af skræddersyede bilag. For nærmere informationer er du velkommen til at kontakte advokat Claus F. Sørensen på 20250599 eller cfs@dahllaw.dk. Du kan også rette henvendelse med henblik på at få kontrakten tilsendt.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information