Nyheder

DAHL Advokatfirma i central rolle ved første standardaftale for it-drift

IT-Branchen, DANSK IT og Danske IT-Advokater offentliggjorde den 12. januar den første danske standardaftale for it-drift til private virksomheder. Aftalen giver kunder og leverandører et fælles afsæt for, hvad en it-driftsaftale skal regulere og gør det hermed mindre ressourcekrævende at indgå it-driftsaftaler, ligesom risikoen for konflikter reduceres.

Det er en arbejdsgruppe med repræsentanter fra organisationerne IT-Branchen, DANSK IT og Danske IT-Advokater, der sammen med professor, dr.jur. Henrik Udsen og advokat Nicolai Dragsted har udarbejdet denne første danske standardaftale for it-drift i mindre og mellemstore virksomheder. DAHL advokatfirma har ved Certificeret IT-advokat og partner Claus F. Sørensen deltaget i hele processen som repræsentant for ITB.  

Den nye standardaftale fylder blot 40 sider, og dermed adskiller den sig væsentligt fra de store kontrakter om it-drift på flere hundrede sider, som parterne i dag selv udarbejder. 

Ved en faseopdelt opbygning og en generelt overskuelig struktur er den væsentligt nemmere for kunder og leverandører at anvende. Der eksisterer i dag standardaftaler for systemindkøb og systemudvikling, men ingen standardaftaler for it-drift til private virksomheder.

I forhold til andre it-standardaftaler adskiller denne sig blandt andet ved, at man kan få dækket ”tabt tid” fx på grund af hackerangreb, manglende kompetencer, support og service eller funktionalitet.

En anden nyskabelse i aftalen er, at den åbner op for, at leverandøren kan foretage en forudgående undersøgelse af kundens IT-forhold (en såkaldt due diligence) inden aftalens indgåelse for at sikre, at parterne undgår efterfølgende overraskelser om leverancens indhold og pris.  

Da aftalen er blevet til i tæt samarbejde mellem kunde- og leverandørsiden, er den i sit udgangspunkt neutral. De dele af aftalen, hvor ingen af organisationerne har foreslået alternative formuleringer, har karakter af et agreed document. Dokumentet kan med fordel anvendes som en værktøjskasse med en række standardbestemmelser, som sammen med de nødvendige individuelle bilag kan bruges som de er eller sættes sammen med alternative formuleringsforslag

Der er ikke udviklet bilag til kontrakten, men gennem deltagelsen i processen har DAHL haft mulighed for løbende at arbejde på bilagsskabeloner, og vi kan derfor allerede nu tilbyde tæt sparring på både kunde- og leverandørside omkring udarbejdelsen af skræddersyede bilag. For nærmere informationer er du velkommen til at kontakte advokat Claus F. Sørensen på 20250599 eller cfs@dahllaw.dk. Du kan også rette henvendelse med henblik på at få kontrakten tilsendt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne